Wie bepaalt of ik aansprakelijk ben voor een schade?

Aansprakelijkheid is in de wet geregeld voor iedereen. Wij beoordelen of je volgens de wet aansprakelijk bent.