Iemand heeft een telefoon in zijn hand en stopt de lader in de telefoon

In de wet is bepaald of jij aansprakelijk bent.

We begrijpen dat jij je schuldig kunt voelen als je schade bij een ander hebt veroorzaakt. Dit betekent alleen niet dat je ook aansprakelijk bent voor de schade. Wij beoordelen of je volgens de wet aansprakelijk bent. Dit werkt bij elke verzekeringsmaatschappij hetzelfde.

Zo beoordelen we jouw melding.

Is de schade verzekerd?

We beoordelen of de schade volgens onze voorwaarden is verzekerd. Als deze verzekerd is, dan gaan we door naar stap 2. Is de schade niet verzekerd? Dan nemen wij de schademelding niet in behandeling.

Ben je wettelijk aansprakelijk?

We beoordelen of je wettelijk aansprakelijk bent voor de schade. Als je dat bent, dan gaan we door naar stap 3. Ben je niet wettelijk aansprakelijk? Dan betalen we de schade niet en laten dit ook aan de ander weten.

Heeft de ander ook schuld?

We beoordelen of de ander ook schuld heeft aan de schade. Als dat zo is, dan betalen we een deel van de schade aan de ander. Heeft de ander geen schuld? Dan betalen we de volledige schade aan de ander. Wij betalen schade aan spullen op basis van dagwaarde.

Tip: laat degene die schade heeft de schade melden op de eigen verzekering.

Het kan financieel voordeliger zijn voor degene die schade heeft, om de schade op de eigen inboedel- of woonhuisverzekering te melden. Dan wordt vaak de nieuwwaarde betaald. Terwijl wij op de aansprakelijkheidsverzekering net als andere verzekeraars betalen op basis van de dagwaarde. Heeft de ander een eigen risico op de eigen verzekering? Dan betalen we eventueel dit eigen risico. Dit bespreken we dan met degene die schade heeft. Natuurlijk is het de keuze van degene die schade heeft of hij of zij de schade wil melden op de eigen verzekering.

Deze schades zijn wel en niet verzekerd.

Is de schade wel verzekerd, maar ben je niet wettelijk aansprakelijk voor de schade? Dan betalen we de schade niet. 

Wel verzekerd

 • Schade aan personen en spullen van anderen
 • Schade door jouw huisdier
 • Schade door jouw woning
 • Schade aan geleende spullen
 • Schade tijdens het uitvoeren van een vriendendienst
 • Schade tijdens logeren of oppassen bij vrienden, familie of kennissen
 • Kosten van een rechtszaak tegen jou of iemand in jouw huishouden

Niet verzekerd

 • Schade aan spullen van iemand in jouw huishouden
 • Schade aan gehuurde spullen
 • Schade die je met opzet hebt veroorzaakt
 • Schade doordat je expres iets niet deed
 • Schade ontstaan tijdens je werk
 • Schade door een motorvoertuig of (lucht)vaartuig
Iemand die een schadeformulier invult

Dit heb je nodig om je schade te melden.

Maak foto’s van de schade
Zo krijgen we een duidelijk beeld van de schade. Of omschrijf hoe de schade eruitziet .

Gegevens van de andere partij
Wij hebben de naam, het e-mailadres en telefoonnummer nodig van degene bij wie de schade is ontstaan.

Omschrijf stap voor stap wat er gebeurde
En geef aan wie wat deed. Waarom vind jij dat je wel of niet aansprakelijk bent voor de schade?  
 
Omschrijf wat er beschadigd is
Wat is het merk en type van dat wat beschadigd is? Weet je wanneer degene die schade heeft het kocht? 
 
Omschrijf wat de kosten zijn
Wat betaalde degene die schade heeft bij aankoop? Is er nog een aankoopbon of ander betaalbewijs? Is reparatie mogelijk? Zo ja, wat zijn de verwachte kosten? Zo nee, weet je waarom niet? En is daar een bewijs van?

Jij kiest hoe je de schade bij ons meldt.

Soms kunnen we schade direct oplossen. In andere gevallen nemen we eerst contact met je op.

Online melden

24/7 beschikbaar.
Eenvoudig online een melding maken. En wanneer het jou uitkomt. 

Melden via onze app

24/7 beschikbaar.
Scan de QR-code via je smartphone camera.
Download de Interpolis app. En maak een melding waar en wanneer je wilt.

Bel ons

maandag bereikbaar vanaf 8.00 uur.
Voor vragen over je schade of het persoonlijk melden van je schade. Wij helpen je graag. 

Wij betalen de reparatiekosten of de dagwaarde van de spullen.

In de wet is bepaald dat elke verzekerings­maatschappij de dagwaarde betaalt als de schade niet gerepareerd kan worden. Of als de dagwaarde van de spullen lager ligt dan de reparatiekosten. De dagwaarde is het bedrag dat de spullen vlak voor de schade waard waren. Heeft de ander ook deels schuld aan de schade? Dan betalen we maar een deel.

Je hebt geen eigen risico op je aansprakelijk­heids­verzekering.
Man die de Interpolis App downloadt op zijn smartphone

Bekijk jouw verzekeringen en voorwaarden online.

In onze app en in Mijn Interpolis vind je een overzicht van je verzekeringen en voorwaarden. Zo weet je precies waarvoor je verzekerd bent. Meld je online schade? Dan wordt je verzekering er automatisch bij gezocht. 

Veelgestelde vragen

Wie zijn verzekerd op mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Bij het afsluiten van de verzekering geef je je gezinssamenstelling door. De gezinssamenstelling die jij verzekerd hebt vind je in Mijn Interpolis, onze app en op je polisblad. Je hoeft de namen van je gezin niet aan ons door te geven.

 

1-persoonshuishouden
Jij, de verzekeringnemer.

 

2-persoonshuishouden
Jij, de verzekeringnemer en 1 gezinslid.

Dit gezinslid is iemand met wie jij samenwoont of een kind dat bij een ex-partner of in een tehuis woont. Ook een uitwonend kind dat voltijd studeert en op kamers woont.

 

Meerpersoonshuishouden
Jij, de verzekeringnemer en meerdere gezinsleden.

Deze gezinsleden zijn alle personen met wie jij samenwoont. Ook kinderen die bij een ex-partner of in een tehuis wonen. En uitwonende kinderen die voltijd studeren en op kamers wonen.

 

Logés zonder aansprakelijkheidsverzekering en huispersoneel zijn bij elke gezinssamenstelling verzekerd.

Ben ik aansprakelijk voor schade tijdens een spel of het sporten?
Als je deelneemt aan een sport of spel, is er meer kans op schade. Als iemand schade of letsel heeft, dan is het soms onduidelijk wie er aansprakelijk is. Zolang je de regels van de sport of het spel volgt, ben je meestal niet wettelijk aansprakelijk.
Ik heb spullen van een ander beschadigd tijdens mijn werk, ben ik hiervoor verzekerd?
Meestal is je werkgever aansprakelijk voor de schade die je tijdens werktijd veroorzaakt aan een ander of spullen van een ander. Je bent dan niet verzekerd op je eigen aansprakelijkheidsverzekering. Jouw werkgever heeft daar zelf een verzekering voor afgesloten.
Veroorzaakte je de schade met opzet of nam je bewust veel risico? Dan ben je wel zelf aansprakelijk, maar niet verzekerd. Schade door opzet of nalatigheid is niet verzekerd op je aansprakelijkheidsverzekering.

Ben je ondernemer of zzp’er?
Dan ben je niet verzekerd voor schade die je tijdens je werk veroorzaakt aan een ander of spullen van een ander. Sluit hiervoor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af.

Doe je aan vrijwilligerswerk?
En heeft de organisatie geen aansprakelijkheidsverzekering en heeft ook de gemeente geen vrijwilligerspolis? Dan ben je verzekerd bij Interpolis voor schade die je veroorzaakt aan een ander of spullen van een ander. Je bent niet verzekerd voor schade aan spullen van de organisatie waar je als vrijwilliger werk voor doet.

Schade aan spullen van je werkgever.
Heb je schade veroorzaakt aan spullen van je werkgever? Dan is dit niet verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Denk hierbij aan een laptop, mobiel of tablet van je werkgever.
Ben ik verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering als mijn woning schade veroorzaakt aan een ander?
Veroorzaakt jouw woning of 2e woning in Europa schade aan een ander? Dan valt dit onder de aansprakelijkheidsverzekering. Wij beoordelen dan eerst of deze schade volgens onze voorwaarden is verzekerd. En daarna of je ook wettelijk aansprakelijk bent voor de schade.
Als er bijvoorbeeld een dakpan van je huis waait tijdens een storm, kan dit flinke schade veroorzaken. Als het voor een storm niet mogelijk is om in te schatten dat er schade gaat ontstaan, dan ben je waarschijnlijk niet aansprakelijk. 
Ben ik verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering als mijn kind schade veroorzaakt?

Kinderen jonger dan 14 jaar
Meestal ben je als ouder aansprakelijk voor de schade die je kind veroorzaakt, ook als dit opzettelijk gebeurt. Behalve als degene die schade heeft, zelf ook schuld heeft.

 • Je dochter van 10 jaar slaat expres speelgoed van een vriendje kapot.
 • Je zoon van 8 jaar krast met steentjes op de auto van een ander.

Kinderen van 14 jaar en ouder
We stellen een paar vragen om te bepalen of je kind wettelijk aansprakelijk is. En of de gebeurtenis verzekerd is. Bijvoorbeeld:

 • Gaat het om iets wat volgens de wet niet mag? Bijvoorbeeld vandalisme?
 • Is je kind schuldig aan het veroorzaken van de schade?
 • Is er sprake van opzet?

Belangrijk om te weten
Tel bij het afsluiten van de verzekering je kind(eren) mee bij het bepalen van de gezinssamenstelling.

Ben ik aansprakelijk voor schade die mijn huisdier veroorzaakt?
Ja, je bent hiervoor aansprakelijk. Ook als het niet direct jouw schuld is of als je er niet bij was. Met onze aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor schade die jouw dieren veroorzaken. Hou je dieren voor je beroep of bedrijf? Dan is schade door deze dieren niet verzekerd op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering.
Ben ik verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering als ik schade veroorzaak met een motorvoertuig?
Veroorzaak je schade met je auto, motor, scooter of andere motorvoertuig? Dan is dit niet verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Dit is verzekerd op de WA verzekering van het motorvoertuig zelf. Schade door elektrisch speelgoed of huishoudelijke apparaten is wel verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Maar alleen als deze niet harder kan dan 16 km/uur. Zoals een zitmaaier.
Ben ik verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering als ik schade veroorzaak aan gehuurde of geleende spullen, zoals een auto?

Gehuurde spullen
Schade aan spullen die je huurt is niet verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering.

Geleende spullen
Schade aan spullen die je leent is verzekerd tot maximaal € 25.000,-. Wij beoordelen wel eerst of deze schade volgens onze voorwaarden is verzekerd. En daarna of je ook wettelijk aansprakelijk bent voor de schade. Schade aan een geleende auto, boot, caravan, aanhanger of vliegtuig is niet verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering.

Gehuurde of geleende auto, motor, scooter of camper
Als je een motorrijtuig huurt of leent en schade veroorzaakt aan dit motorrijtuig of schade veroorzaakt aan een ander met dit motorrijtuig, dan is deze schade niet verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Dit geldt bij alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland. De kosten die ontstaan als er schade wordt veroorzaakt met een geleend of gehuurd motorrijtuig zijn altijd voor de eigenaar van het motorrijtuig. De eigenaar blijft aansprakelijk voor wat er met het motorrijtuig gebeurt.
Neemt Interpolis contact op met de ander als ik een schade meld op de aansprakelijkheidsverzekering?
Ja. Ook aan de ander vragen we wat er gebeurd is. En of die persoon vindt dat jij aansprakelijk bent. We vragen vaak ook meer informatie over de beschadigde spullen en of reparatie mogelijk is. Dit hebben we nodig om de schade af te handelen.