Schade door storm

Schade door storm

In de herfst en in de winter stormt het regelmatig. Dit heeft soms vervelende gevolgen. Zoals een schutting die omwaait of dakpannen die van een huis vallen. Wij willen u dan zo goed mogelijk helpen, zodat u weer verder kunt.

Wat is wel en niet verzekerd?

Schade aan uw huis is verzekerd op uw woonhuisverzekering. U hebt bij storm wel een eigen risico van € 200,- per gebeurtenis. Hebt u schade aan uw spullen? Dan is dit verzekerd op uw inboedelverzekering. 

 

Met storm bedoelen we minimaal windkracht 7 (windsnelheid van 14 meter per seconde).

Wel verzekerd
Niet verzekerd

Wat is verzekerd bij schade door storm?

We leggen het u graag uit in een filmpje.

Wanneer heeft mijn schademelding spoed?
Wij bieden u direct hulp als uw woon- of werksituatie ernstig verstoord is. Bijvoorbeeld als:
 • u niet in uw woning kan slapen
 • u niet veilig kunt wonen of werken
 • er extreme wateroverlast is

Neem in dit geval contact met ons op via telefoonnummer 013 580 12 34.

 • Ons schadeherstelbedrijf neemt binnen een half uur contact met u op.
 • Binnen 2 uur is het schadeherstelbedrijf ter plaatse.
 • U mag zelf een reparateur inschakelen om de noodsituatie te verhelpen. U hoeft daarmee niet te wachten tot u ons gesproken heeft. Zorg vooraf voor goede foto’s van de schade en de situatie. Zelf herstellen mag natuurlijk ook zolang dit niet gevaarlijk is. Als het om een verzekerde schade gaat betalen we de kosten hiervan.
Hou er rekening mee dat tijdens en na een storm de wachttijd langer kan zijn.
Is schade aan mijn schutting verzekerd?
We bekijken eerst of het materiaal, de ouderdom en het onderhoud van de schutting in orde is
 • Is dit in orde? Dan plaatsen we dezelfde of een vergelijkbare schutting terug. Of we betalen aan u het bedrag van dezelfde of een vergelijkbare schutting. De keuze is aan u.
 • Is dit niet in orde? Bijvoorbeeld als de schutting aan vervanging toe was of als het materiaal niet stevig was, zoals zachthout en riet. Dan betalen we in de meeste gevallen de schade niet of alleen een klein deel.

Deelt u uw schutting met de buren? Dan betalen we u de helft van de schade.


Hou er rekening mee dat er bij stormschade een eigen risico geldt van € 200,-.

Is schade aan mijn dakpannen verzekerd?

Schade aan uw dakpannen door storm is verzekerd.


Heeft u schade aan maximaal 10 dakpannen? Schakel dan uw eigen reparateur in. Vaak blijft deze schade onder het eigen risico van € 200,- en dan betalen wij de schade niet. U hoeft de schade dan ook niet bij ons te melden. Gaat het om schade aan meer dakpannen of ontving u een rekening van meer dan € 200,-? Neem dan contact met ons op. Wij betalen u de kosten boven de € 200,- en we kunnen eventueel een herstelbedrijf voor u inschakelen.

Is schade aan of door bomen, struiken of planten verzekerd?

Schade aan planten, struiken en bomen is verzekerd tot een maximum bedrag van € 1.000,-
We betalen de kosten van een boomchirurg of hovenier om de boom weer toonbaar te maken of we betalen de kosten van een nieuwe boom, struik of plant. De kosten van het aanplanten zijn niet verzekerd.


Ligt er een boom, struik of plant op uw woning?

En is het afvoeren van de boom, struik of plant noodzakelijk is om de schade aan uw woning te herstellen? Dan betalen we de kosten van het afvoeren met een maximum van € 1.000,-. Een omgewaaide boom kunnen wij ook voor u weghalen. 


Wij betalen de kosten voor het omzagen van de boom als deze elk moment op uw woning kan vallen

Voor de kosten van het omzagen geldt geen eigen risico. Het kleinmaken van de boom is niet verzekerd. 


Is stormschade aan mijn auto verzekerd?

Heeft uw auto WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco (all-risk) dekking? Dan is schade aan uw auto door de storm verzekerd. Hierbij heeft u geen eigen risico. Heeft uw auto alleen WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) dekking? Dan is schade door storm niet verzekerd.
Stormschade heeft geen gevolgen voor uw no-claimkorting. Het aantal schadevrije jaren blijft dus gelijk.


U hoeft voor stormschade geen schadeformulier in te vullen als er geen andere partij bij betrokken is. 
Laat u de schade herstellen bij een aangesloten garage van Interpolis? Dan regelt Interpolis de kosten van reparatie direct met de hersteller. En u krijgt als service van onze hersteller gratis passend vervangend vervoer tijdens de periode van herstel. 


Welke keuzes rond herstel heb ik bij een verzekerde schade?
 1. U laat uw schade herstellen door een bij Interpolis aangesloten hersteller 
  De hersteller neemt contact met u op om een afspraak te maken. Wij betalen de rekening van het herstel tot een maximum van de dagwaarde. U betaalt ons het eigen risico van € 200,-.

 2. U laat uw schade herstellen bij een door u gekozen hersteller 
  U mag zelf kiezen wie u de schade laat herstellen. We vergoeden dan de kosten van het herstel tot maximaal de dagwaarde. Min het eigen risico van € 200,-.

 3. U herstelt de schade zelf
  Bent u handig? Dan mag u de stormschade ook zelf herstellen. Wij betalen dan de gemaakte kosten voor het materiaal op basis van een nota. En een vergoeding van € 15,- per gewerkt uur. U ontvangt van ons de kosten van herstel tot maximaal de dagwaarde. Min het eigen risico van € 200,-.
Wat krijg ik uitbetaald?

In de meeste gevallen betalen we de kosten van de reparatie of vervanging. Bijvoorbeeld van uw dakpannen of schutting. Bij spullen die bedoeld zijn om in uw tuin te gebruiken zoals een tuinset, buitenkeuken of jacuzzi kijken we ook naar de ouderdom van uw spullen. We werken dan met een dagwaarde. Het is aan u om aan te tonen hoe oud uw spullen zijn. Dat doet u bijvoorbeeld met een nota of rekeningafschrift. We bepalen de dagwaarde met afschrijvingspercentages.

Lees verder over wat wij betalen.

Hoe werkt het herstel via een aangesloten hersteller?
Door onze samenwerking met herstellers bieden we u een betrouwbare reparateur aan en houden we de premies zo laag mogelijk. Onze hersteller maakt een afspraak en komt bij u langs wanneer het u uitkomt. Ze repareren of vervangen uw schade en leveren daarbij kwaliteit. 

De duur van het herstel is afhankelijk van de gevolgen van uw schade. Bijvoorbeeld als er een noodvoorziening geplaatst moet worden of als spoedherstel noodzakelijk is. En dat is weer afhankelijk van de situatie. Bijvoorbeeld of u zich veilig voelt. Ook de drukte bij het bedrijf en de benodigde materialen hebben hierop invloed. Uw hersteller vertelt u hoe lang de reparatie gaat duren en wanneer het herstel plaatsvindt.

Wat te doen bij stormschade?

Geef een goed beeld van de schade

Zo kunnen wij u sneller en beter helpen.

 • - Wat is er precies beschadigd? Maak hier duidelijke foto's van.
 • - Hoe groot zijn de beschadigde oppervlakken en van welke materialen zijn deze gemaakt?
 • - Hoe oud is het materiaal en hoeveel heeft u toen betaald?
 • - Heeft u nog een aankoopbewijs?
 • - Wat moet er gebeuren om de schade te herstellen?
 • - Maakte u al kosten of kostte het u tijd om de schade te herstellen of op te ruimen?

Beperk uw schade zoveel mogelijk

Maak uw vloeren en muren zo snel mogelijk droog. Laat een noodreparatie uitvoeren als dat kan. Bijvoorbeeld als uw dak lekt. U hoeft daarvoor geen contact met ons op te nemen.
U mag de schade al opruimen als u dit wilt.

Leg alles vast wat u doet

We willen graag weten wat u deed om de schade te beperken. Bij een verzekerde schade krijgt u daarvoor namelijk ook een vergoeding. 
Bewaar uw aankoopbonnen. Houd het aantal gewerkte uren, het aantal wassen dat u moest draaien en uw opruimtijd bij. 

U kiest zelf hoe u de schade bij ons meldt

U mag uw stormschade ook later bij ons melden. Maak wel alvast duidelijke foto’s van de schadesituatie. Heeft u de schade al gerepareerd en meldt u de schade online? Stuur dan ook de rekening of offerte mee.

Online melden

U kunt eenvoudig uw schade online melden. En wanneer het u uitkomt. Wel zo fijn.

Interpolis app

Download de app op uw smartphone. Zo meldt u uw schade waar en wanneer u maar wilt.

Telefonisch melden

Wij zitten klaar voor u. Houd er wel rekening mee dat de wachttijden kunnen oplopen door het slechte weer.

Spoed?

Neem meteen contact op met onze schadeafdeling als u niet meer veilig woont.