Betalingsregeling aanvragen voor uw cliënt

Kreeg uw cliënt een rekening en kan hij of zij niet in 1 keer betalen? U kunt dan een betalingsregeling voor uw cliënt afsluiten. Zo kan de rekening in delen worden betaald. Dat kan voor premie, voor zorgkosten (eigen bijdrage/eigen risico) of voor allebei. Neem hiervoor contact met ons op.

Een betalingsregeling bij ons of bij het incassobureau?

  • Nam een incassobureau de betalingsachterstand van ons over? Spreek dan een betalingsregeling met het incassobureau af.
  • Is er een betalingsachterstand bij ons en het incassobureau? Spreek dan eerst een betalingsregeling af met het incassobureau. Daarna spreekt u een betalingsregeling met ons af.
  • Is er alleen een betalingsachterstand bij ons? Spreek dan een betalingsregeling met ons af.

Voorwaarden

  • De betalingsregeling moet afgesproken worden voor de hele betalingsachterstand.
  • De betalingsregeling is zonder extra kosten.
  • Het afsluiten van een betalingsregeling heeft geen gevolgen voor de verzekering van uw cliënt.
  • Uw cliënt betaalt minimaal € 25,- per maand. Sluit u een regeling af voor zowel zorgkosten als premie? Dan is het minimale bedrag € 50,-.

Neem contact met ons op voor een betalingsregeling
Bel naar 020 591 43 60 van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur. Wij helpen u graag.

Dit is een pagina voor bewindvoerders


Let op!

Heeft u geen bewindvoerder of staat u niet onder curatele, maar wilt u wel een betalingsregeling? 

Bekijk de betalingsregelingen