Informatie voor bewindvoerders, curators en budgetbeheerders

Over de zorgverzekering van je cliënt

Via deze pagina kunt u aanvragen en wijzigingen voor uw cliënt doorgeven. Heeft uw cliënt een betalingsachterstand? Wij helpen u met het vinden van een oplossing.

Aan- of afmelden

Wilt u uw cliënt aan- of afmelden voor beschermingsbewind, curatele of budgetbeheer?

Wijziging doorgeven

Wilt u de manier van betalen van uw cliënt veranderen?

Eigen risico

Wilt u weten hoeveel eigen risico uw cliënt betaalde?

Declareren zorgkosten

Wilt u een declaratie voor uw cliënt indienen?

Opvragen polisblad

Wilt u een kopie polisblad van uw cliënt ontvangen?

Hulp bij betalingsachterstand

Heeft uw cliënt een betalingsachterstand of moeite met betalen? Wij kunnen helpen.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur.

Aanvullende informatie

Informatie over het schuldhulptraject

Wilt u meer weten over het schuldhulptraject of heeft u vragen over waarschuwings- of beëindigingsbrieven van het schuldhulptraject? Neem contact met ons op, wij helpen u graag. 


Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur.


020 591 43 60
Informatie over de verzekering van uw cliënt

Wilt u weten welke vergoeding uw cliënt krijgt?
Kijk voor de voorwaarden en hoogte van vergoedingen in de vergoedingentool. Goed om te weten: Heeft uw cliënt nog een rekening bij ons openstaan? Dan verrekenen we de vergoeding hiermee.

 

Wilt u de verzekering van uw cliënt opzeggen?
Dat kan als de volledige achterstand is voldaan. Geef de opzegging uiterlijk 31 december aan ons door. 

 

Komt uw cliënt in detentie? 
Lees informatie over het opzeggen van de zorgverzekering.

 

Neem in deze gevallen contact met ons op 

  • U wilt weten wat de stand van het eigen risico van uw cliënt is.
  • U wilt de basis-, aanvullende- of tandartsverzekering van uw cliënt wijzigen.
  • Uw cliënt heeft een kind dat 18 jaar wordt.
Informatie voor cliënten met een aanvullende verzekering

Is de aanvullende verzekering van uw cliënt gestopt? 
Als uw cliënt voor een langere periode niet betaalt, heeft dat gevolgen. Aanvullende verzekeringen worden dan gestopt. Dit doen we per de 1e van de maand volgend op de uiterste betaaldatum die genoemd is in de 3e herinnering. U kunt dan voor uw cliënt pas vanaf 1 januari van het volgende jaar een nieuwe aanvullende verzekering aanvragen.

 

Wilt u een aanvullende verzekering voor uw cliënt aanvragen? 
Een aanvullende verzekering aanvragen kan als uw cliënt de achterstand betaald heeft. De ingangsdatum van de aanvullende verzekering is 1 januari van het nieuwe jaar. Aanvragen kan tot en met 31 januari van dat jaar.

Informatie over post voor uw cliënt

Uw cliënt ontvangt post digitaal in Mijn Zorggebruik, als uw cliënt hiervoor gekozen heeft. Post over ZorgCompact versturen wij standaard digitaal. Uw cliënt logt hiervoor zelf in met DigiD.
 

Wanneer ontvangt u een polisblad voor uw cliënt:

  • Automatisch in november een vooraankondiging van de premie voor het volgende jaar.
    Wijzigingen die u voor 27 oktober doet, staan in deze vooraankondiging;
  • Als u het polisblad aanvraagt;
  • Als u de betaalgegevens of verzekering van uw cliënt wijzigt.

Wilt u de documenten liever via de post ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 

Wij sturen post naar het postadres van de verzekerde
Het postadres van de verzekerde kan het adres van de bewindvoerder of budgetbeheerder zijn. Daarom is het soms nodig dat u als bewindvoerder of budgetbeheerder de post doorstuurt naar het woonadres van de verzekerde.
 

Gebruik altijd een nieuwe envelop om de post door te sturen
Onze post doorsturen in dezelfde envelop is helaas niet mogelijk. PostNL stuurt namelijk een gebruikte envelop terug naar de zorgverzekeraar. Onze verzekerden lopen zo soms belangrijke post mis.
 

De retourpost kan zorgen voor uitschrijving van verzekerde
Wij zijn verplicht om een onderzoek te starten naar de verzekeringsplicht van de verzekerde als we de post terug krijgen. Dit onderzoek kan leiden tot uitschrijving van de verzekerde als de verzekerde niet reageert op onze post.
 

Aanmelding bij het CAK als wanbetaler
Bij 2, 4 of 6 maandpremies achterstand ontvangt uw cliënt een brief. Hierin staat dat hij of zij risico loopt om aangemeld te worden bij het CAK als wanbetaler. De brief sturen wij altijd naar het woonadres van uw cliënt.