Informatie voor bewindvoerders, curators en budgetbeheerders

Over de zorgverzekering van je cliënt
Via deze pagina kun je aanvragen en wijzigingen voor je cliënt doorgeven. Heeft je cliënt een betalingsachterstand? Wij helpen je met het vinden van een oplossing.

Aan- of afmelden

Wil je je cliënt aan- of afmelden voor beschermingsbewind, curatele of budgetbeheer?

Wijziging doorgeven

Wil je de manier van betalen van je cliënt veranderen?

Eigen risico

Wil je weten hoeveel eigen risico je cliënt betaalde?

Declareren zorgkosten

Wil je een declaratie voor je cliënt indienen

Opvragen polisblad

Wil je een kopie polisblad van je cliënt ontvangen?

Hulp bij betalingsachterstand

Heeft je cliënt een betalingsachterstand of moeite met betalen? Wij kunnen helpen.

Heb je vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Aanvullende informatie

Informatie over het schuldhulptraject

Wil je meer weten over het schuldhulptraject of heb je vragen over waarschuwings- of beëindigingsbrieven van het schuldhulptraject? Neem contact met ons op, wij helpen je graag. 


Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur.


020 591 43 60
Informatie over post voor je cliënt

Je cliënt ontvangt post digitaal in Mijn Zorggebruik, als je cliënt hiervoor gekozen heeft. Post over ZorgCompact versturen wij standaard digitaal. Je cliënt logt hiervoor zelf in met DigiD.
 

Wanneer ontvang je een polisblad voor je cliënt:

  • Automatisch in november een vooraankondiging van de premie voor het volgende jaar.
    Wijzigingen die je voor 28 oktober doet, staan in deze vooraankondiging;
    • Van 28 oktober tot 22 november versturen wij geen polisbladen. Wijzig je iets in deze periode? Dan ontvang je eind november een polisblad. Pas je niets aan en staat de voorkeur op post? Dan ontvang je in januari het polisblad.
  • Als je het polisblad aanvraagt;
  • Als je de betaalgegevens of verzekering van je cliënt wijzigt.

Wil je de documenten liever via de post ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 

Wij sturen post naar het postadres van de verzekerde
Het postadres van de verzekerde kan het adres van de bewindvoerder of budgetbeheerder zijn. Daarom is het soms nodig dat je als bewindvoerder of budgetbeheerder de post doorstuurt naar het woonadres van de verzekerde.
 

Gebruik altijd een nieuwe envelop om de post door te sturen
Onze post doorsturen in dezelfde envelop is helaas niet mogelijk. PostNL stuurt namelijk een gebruikte envelop terug naar de zorgverzekeraar. Onze verzekerden lopen zo soms belangrijke post mis.
 

De retourpost kan zorgen voor uitschrijving van verzekerde
Wij zijn verplicht om een onderzoek te starten naar de verzekeringsplicht van de verzekerde als we de post terug krijgen. Dit onderzoek kan leiden tot uitschrijving van de verzekerde als de verzekerde niet reageert op onze post.
 

Aanmelding bij het CAK als wanbetaler
Bij 2 of 4 maandpremies achterstand ontvangt je cliënt een brief. Hierin staat dat hij of zij risico loopt om aangemeld te worden bij het CAK als wanbetaler. Bij 6 maandpremies achterstand ontvangt je cliënt een brief dat wij hem/haar aanmeldden bij het CAK. De brief sturen wij altijd naar het woonadres van je cliënt.

Informatie over de verzekering van je cliënt

Wil je weten welke vergoeding je cliënt krijgt?
Kijk voor de voorwaarden en hoogte van vergoedingen in de vergoedingentool. Goed om te weten: Heeft je cliënt nog een rekening bij ons openstaan? Dan verrekenen we de vergoeding hiermee.

 

Wil je de verzekering van je cliënt opzeggen?
Dat kan als de volledige achterstand is voldaan. Geef de opzegging uiterlijk 31 december aan ons door. 

 

Komt je cliënt in detentie? 
Lees informatie over het opzeggen van de zorgverzekering.

 

Neem in deze gevallen contact met ons op 

  • Je wilt weten wat de stand van het eigen risico van je cliënt is.
  • Je wilt de basis-, aanvullende- of tandartsverzekering van je cliënt wijzigen.
  • Je cliënt heeft een kind dat 18 jaar wordt.
Informatie voor cliënten met een aanvullende verzekering

Is de aanvullende verzekering van je cliënt gestopt? 
Als je cliënt voor een langere periode niet betaalt, heeft dat gevolgen. Aanvullende verzekeringen worden dan gestopt. Dit doen we per de 1e van de maand volgend op de uiterste betaaldatum die genoemd is in de 3e herinnering. Je kunt dan voor je cliënt pas vanaf 1 januari van het volgende jaar een nieuwe aanvullende verzekering aanvragen.

 

Wil je een aanvullende verzekering voor je cliënt aanvragen? 
Een aanvullende verzekering aanvragen kan als je cliënt de achterstand betaald heeft. De ingangsdatum van de aanvullende verzekering is 1 januari van het nieuwe jaar. Aanvragen kan tot en met uiterlijk 31 januari van dat jaar.