inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Is mijn zorgverlener gecontracteerd?

Wij maken ieder jaar afspraken met zorgverleners om de zorg goed en betaalbaar te houden. Wij maken afspraken over prijs, kwaliteit en de snelheid van de geleverde zorg. Zorgverleners waarmee wij deze afspraken maakten noemen wij ook wel ‘gecontracteerde zorgverleners’. Zij hebben een contract met ons afgesloten waarin alle afspraken zijn vastgelegd. Wat is voor u het verschil?


De gecontracteerde zorgverlener declareert zijn kosten direct aan ons. Door de afspraken met zorgverleners houden we de zorg goed en betaalbaar. Bovendien profiteert u door deze afspraken van extra vergoedingen.


Staat een zorgverlener er niet bij?                            
Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben gemaakt? Mogelijk moet u de nota dan eerst zelf voorschieten. De lagere vergoeding geldt niet voor huisartsen. Voor sommige zorgsoorten gelden weer andere regels. Als dit het geval is, ziet u dat in de rechterkolom naast de gekozen zorgsoort. Op de pagina over niet gecontracteerde zorg vindt u de tarieven als u naar een zorgverlener gaat waar wij geen afspraken mee hebben.  


In de zorgzoeker kunt u zien met welke zorgverleners wij afspraken hebben gemaakt.

Vind uw zorgverlener in de zorgzoeker

Kunt u een specifiek adres van een zorgverlener niet vinden, dan kunt u contact opnemen met de ZorgActief Lijn.


Kwaliteit van de zorg. Waar kiezen voor kwaliteit?

Bij het maken van afspraken letten we er op dat zorgverleners voldoen aan de geldende kwaliteits- en veiligheidseisen van Interpolis.

De zorg in Nederland is goed. Toch kan de kwaliteit van zorg per zorgverlener verschillen. Hoe goed is een ziekenhuis in een bepaalde behandeling? Hoe gaat het ziekenhuis met patiënten om? En hoe maakt Interpolis de kwaliteit inzichtelijk?


Wilt u weten of het ziekenhuis waar u wordt behandeld eigenlijk wel genoeg ervaring heeft met uw aandoening? Dan belt u uw zorgbemiddelaar. Want als u wilt weten waar u het best geholpen kunt worden, bemiddelt Interpolis. Of wilt u meer weten over verschillende behandelmogelijkheden? Onze zorgbemiddelaars weten precies de weg en zoeken naar ziekenhuizen waar veel ervaring is en waar u goed wordt geholpen.


De persoonlijke zorgbemiddelaars van Interpolis kennen de weg binnen de zorg. Ze staan elke dag voor u klaar om hun kennis en ervaring met u te delen. Kennis die wij verkrijgen door contacten met verschillende zorgverleners (zoals artsen, waaronder medisch adviseurs van Interpolis) en patiëntenorganisaties.

Kwaliteitsverschillen inzichtelijk maken
Interpolis is al jaren bezig met dit onderwerp. Omdat we geloven dat u als klant geholpen bent als u weet welke kwaliteit een ziekenhuis levert. Veel van deze kwaliteitsinzichten zijn nu alleen nog als pilot beschikbaar. Maar we werken hard om deze resultaten landelijk beschikbaar te maken in onze Zorgzoeker. Zo kunt u het beste ziekenhuis kiezen.

We kijken naar medische kwaliteit en patiëntervaring
Drie factoren bepalen de kwaliteit van een zorgverlener:

 • Medische kwaliteit
 • We meten hoe een zorgverlener presteert ten opzichte van andere zorgverleners en of de zorg voldoet aan de kwaliteitseisen die de beroepsgroep stelt.
 • Patiëntervaring
 • Met klanttevredenheidsonderzoeken meten wij hoe mensen vinden dat zij door het ziekenhuis worden behandeld.
 • Prijs van zorg
 • Om de zorg betaalbaar te houden bekijken wij of de prijs past bij de kwaliteit van zorg die een zorgverlener biedt.                  
                  
  Wat is een omzetplafond?                                     
  Wij spreken omzetplafonds af met gecontracteerde zorgverleners. Dit betekent dat wij ieder jaar afspreken hoeveel geld zij krijgen om zorg te verlenen. Er is dan maar beperkt toegang. En soms is het geld dus op. De zorgverlener vertelt u misschien dat hij u dit kalenderjaar niet kan behandelen. Gelukkig kopen wij binnen uw regio voldoende zorg in. We helpen u graag een andere zorgverlener in de buurt te vinden. Zo blijft de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk.                                   
  Voor spoedeisende zorg kunt u altijd bij het ziekenhuis terecht. En lopende behandelingen moet het ziekenhuis afmaken.

  Voor welke zorg worden omzetplafonds gesproken?                                               
  Omzetplafonds worden afgesproken  met ziekenhuizen, GGZ-zorgverleners en wijkverpleegkundige zorgverlenders. In de zorgzoeker ziet u welke zorgverleners een omzetplafond hebben.