Wat is niet gecontracteerde zorg?

De Interpolis basisverzekeringen zijn naturapolissen. U kunt bij alle zorgverleners terecht waarmee Interpolis een contract heeft. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract met Interpolis, dan krijgt u een maximale vergoeding van 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. De rest van de kosten betaalt u zelf.

Wilt u weten of uw zorgverlener gecontracteerd is? Dat vindt u in de Zorgzoeker.

Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken maakten? Mogelijk moet u de nota dan eerst zelf voorschieten. Deze nota dient u vervolgens bij ons in. Wij adviseren u contact op te nemen met de niet gecontracteerde zorgverlener over de hoogte van het te declareren bedrag. U ontvangt over het algemeen een lagere vergoeding van ons, dan uw zorgverlener bij u in rekening brengt. Of dit zo is hangt af van het type zorg.

Houdt u er rekening mee dat u mogelijk nog eigen risico verschuldigd bent over de vergoeding. Voor de actuele stand van uw eigen risico verwijzen wij u naar uw laatste declaratieoverzicht. Of kijk in Mijn Zorggebruik.

Hoeveel u bij niet gecontracteerde zorg precies vergoed krijgt, leest u in de pdf overzichten.

 

Waarom sluiten wij contracten af met zorgverleners?
Er is steeds meer vraag naar zorg. Door de stijgende kosten wordt zorg steeds duurder. Daarom maken we afspraken met zorgverleners over kwaliteit, patiƫntveiligheid en prijs. Hierdoor weten we zeker dat u de beste behandeling of het beste product krijgt. Daarnaast kunt u door deze afspraken vaak profiteren van gunstigere vergoedingen.

Wat zijn de gevolgen als wij geen contract hebben met een zorgverlener?
Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk zorgverleners te contracteren. Het kan voorkomen dat wij geen afspraken met een zorgverlener maken als een zorgverlener niet wil of kan voldoen aan de afspraken die wij met hen willen maken. Bijvoorbeeld over kwaliteit, patiƫntveiligheid en prijs.


Wat als wij onvoldoende zorg hebben ingekocht en/of een gecontracteerde zorgverlener de zorg niet op tijd kan leveren?

Dan vergoeden wij de zorg tot maximaal het wettelijke bedrag. Is er geen wettelijk (maximum) bedrag? Dan vergoeden wij de zorg tot maximaal het in Nederland geldende marktconforme bedrag. Het marktconforme bedrag is het tarief dat in de Nederlandse markt normaal is voor een bepaalde behandeling. Dit betekent dat wij onredelijk hoge bedragen niet helemaal vergoeden. Het wettelijk tarief is het tarief dat de overheid vaststelt.