Wat vergoedt Interpolis als ik langdurige zorg nodig heb?

De langdurige zorg werd tot 1 januari 2015 geregeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

De AWBZ sloot niet meer aan op de wensen van een groeiende groep mensen. Ouderen willen bijvoorbeeld zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk leven. Daarom organiseert de overheid langdurige zorg op een andere manier. Ook om de zorg op langere termijn betaalbaar te houden.

Hoe is langdurige zorg nu geregeld?
Thuiszorg regel je zelf. Met een PGB-vv (Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging) krijg je budget waarmee je zelf zorg inkoopt. Bijvoorbeeld bij een organisatie of een familielid. De kosten declareer je achteraf bij ons.

Ook heb je in sommige gevallen recht op wijkverpleging, een hulp aan huis of mantelzorg.