Wat vergoedt Interpolis als ik langdurige zorg nodig heb?

De langdurige zorg werd tot 1 januari 2015 geregeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 
De AWBZ sloot niet meer aan op de wensen van een groeiende groep mensen. Ouderen willen bijvoorbeeld zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk leven. Daarom organiseert de overheid langdurige zorg op een andere manier. Ook om de zorg op langere termijn betaalbaar te houden.
 
Hoe is langdurige zorg nu geregeld? 
Thuiszorg regelt u zelf. Met een PGB-vv (Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging) krijgt u budget waarmee u zelf zorg inkoopt. Bijvoorbeeld bij een organisatie of een familielid. De kosten declareert u achteraf bij ons. 
Ook hebt u in sommige gevallen recht op wijkverlenging, een hulp aan huis of mantelzorg.


Lees meer over Wijkverlenging, een hulp aan huis en mantelzorg