Welke vergoeding voor vervoer is er vanuit Interpolis Zorg?

Bent u door uw (huis)arts doorverwezen naar een specialist en maakt u reiskosten om deze specialist te bezoeken? Interpolis Zorg heeft vergoedingsregelingen voor dit soort kosten.

Met vervoer bedoelen we ambulancevervoer en zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer:

Krijg ik een vergoeding vanuit de basisverzekering?

Wij vergoeden vanuit de basisverzekering de kosten van ambulancevervoer voor alle verzekerden. Hebt u spoedeisende hulp nodig? En wordt u opgehaald met de ambulance? Dan krijgt u deze kosten helemaal vergoed. 

De kosten van zittend ziekenvervoer (eigen auto, taxi en openbaar vervoer) vergoeden wij in 5 situaties: 
 • U krijgt een nierdialyse.
 • U krijgt een behandeling voor kanker. 
 • U bent blind of slechtziend en kunt niet zonder begeleiding reizen. 
 • U bent afhankelijk van een rolstoel. 
 • U bent jonger dan 18 jaar en hebt recht op intensieve kindzorg (zoals bedoeld in artikel 28 van ‘verzekerde zorg basisverzekeringen'),

Is er een andere medische reden waarom u voor langere tijd op en neer moet naar het ziekenhuis? Neem dan contact met ons op via de Vervoerslijn. Wij vertellen u dan of we uw vervoerskosten vergoeden.

 

Waar moet ik op letten bij vergoeding vanuit de basisverzekering?

 • U betaalt verplicht en vrijwillig eigen risico voor vergoedingen van zittend ziekenvervoer vanuit de basisverzekering. Daarnaast geldt voor zittend ziekenvervoer in 2020 een wettelijke eigen bijdrage van € 105,- per persoon per kalenderjaar.
 • U komt in aanmerking voor vergoeding van vervoerskosten tot een reisafstand van 200 kilometer per enkele reis. Reist u meer dan 200 kilometer dan vergoeden wij vervoer alleen als wij dit vooraf met u hebben afgesproken. Wij berekenen de reisafstand volgens de snelst mogelijke route.

Krijg ik een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering?

Vanuit de aanvullende verzekering krijgt u geen aanvullende vergoeding voor vervoerskosten.

U vraagt vooraf een vervoersmachtiging aan

Voor vergoeding van vervoerskosten hebt u een vervoersmachtiging nodig. Wij vergoeden uw vervoerskosten alleen als u vooraf toestemming hebt.

U vraagt toestemming met dit formulier of bel met de Vervoerslijn. De Vervoerslijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur en op zaterdag van 9:00 tot 13:00 uur via 071 365 41 54. Houd een aantal gegevens bij de hand. Zo kunnen we u sneller helpen. Dit willen we graag weten:
 • de periode dat er vervoerskosten worden gemaakt
 • uw vertrekadres
 • uw aankomstadres
 • soort behandeling

Eigen bijdrage vervoer

Kosten voor zittend ziekenvervoer vanuit de basisverzekering vallen onder het verplicht eigen risico en het eventueel vrijwillig gekozen eigen risico. Daarnaast geldt een wettelijke eigen bijdrage. Deze is € 105,- per persoon per kalenderjaar. De eerste € 105,- betaalt u zelf. Nadat de eigen bijdrage, het verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico door zijn betaald, vergoeden wij de kosten voor zittend ziekenvervoer.

Elk jaar geldt voor vervoer vanaf 1 januari een nieuwe eigen bijdrage of eigen betaling. Lees meer over de eigen bijdrage.

Hebt u zorg in het buitenland. Dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor vervoerkosten. Bekijk de vergoeding in de vergoedingentool