Vergoeding voor taxivervoer

Lees wanneer wij de kosten van taxivervoer vergoeden. En hoeveel.

Wordt mijn taxi naar het ziekenhuis vergoed?

Interpolis vergoedt vervoer per taxi als je om medische redenen (tijdelijk) niet met of zonder begeleider per openbaar vervoer kunt reizen. Ook is reizen met de (eigen) auto niet mogelijk.

De vergoeding is voor mensen die:

 • nierdialyse krijgen;
 • radio-, immuun- of chemotherapie krijgen bij kanker;
 • visueel gehandicapt zijn en niet alleen kunnen reizen;
 • in een rolstoel zitten;
 • door een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer (hardheidsclausule);
 • jonger zijn dan 18 en recht hebben op 24-uurs verpleging en verzorging vanwege een lichamelijke handicap of complexe lichamelijke problemen.

Basis- of aanvullende verzekering?

Uit de basisverzekering krijg je vergoeding als je vooraf toestemming vroeg via de Vervoerslijn of via de Interpolis Zorg App. Uit de aanvullende verzekering krijg je geen vergoeding.

Je bereikt de Vervoerslijn via telefoonnummer 071 365 41 54 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 13.00 uur).

Let op: je betaalt voor vervoer verplicht en vrijwillig eigen risico. In 2024 geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 118,- per persoon per kalenderjaar.

Taxi bestellen?

Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN) regelt zittend ziekenvervoer voor Interpolis.

Heb je toestemming van de Vervoerslijn? Boek dan eenvoudig een rit via de website www.zcnvervoer.nl/zzv of neem telefonisch contact op via 088 579 88 88.

Belangrijk om te weten:

 • Als je een taxirit hebt besteld, zorg er dan voor dat je op het afgesproken tijdstip klaar staat. De chauffeur is uiterlijk 15 minuten voor of na de afgesproken tijd aanwezig. Ben je niet aanwezig? Dan vertrekt de taxi zonder jou.
 • Sprak je een tijd af waarop je bij jouw zorgverlener aankomt? De chauffeur mag je niet meer dan 30 minuten voor deze afgesproken aankomsttijd afzetten.
 • Je betaalt niet aan de chauffeur. De chauffeur stuurt de nota rechtstreeks naar ons. Voor de kosten van eigen risico of eigen bijdrage krijg je een nota van ons.
 • De chauffeur haalt je op bij de voordeur. Woon je in een flat? Dan de portiekdeur. Bij een zorginstelling haalt de chauffeur je op in de centrale hal.
 • Sta na je behandeling op de afgesproken tijd in de centrale hal van de zorginstelling. Weet je deze tijd niet? Bel dan na je behandeling met ZCN voor een nieuwe afspraak. Je wordt binnen een half uur na het bellen opgehaald.
 • Je reist met meerdere personen in de taxi. De rit kan hierdoor langer duren, maar nooit meer dan 30 minuten extra.
Ik wil vaker dezelfde rit maken. Kan ik alle ritten in 1 keer bestellen?
Ja, dat kan. Je kunt direct contact opnemen met ZCN via 088 579 88 88. Vertrek je vanaf een ander adres of heb je een andere bestemming? Hiervoor heb je opnieuw toestemming nodig van de Vervoerslijn.
Ik heb een klacht, waar kan ik die indienen?
je kunt klachten over de kwaliteit van het vervoer meedelen aan de taxivervoerder. De taxivervoerder zal je klacht zo snel mogelijk afhandelen. Gebeurt dit niet? Dan bel je de Interpolis Zorglijn. Wij praten dan verder met het taxibedrijf.
Hoe betaal ik de eigen bijdrage als ik met de taxi ga?

De gecontracteerde taxivervoerder declareert de vervoerskosten rechtstreeks bij ons. Wij houden voor jou de eigen bijdrage of eigen betaling bij. De eigen bijdrage of eigen betaling brengen wij achteraf, door automatische incasso of met een acceptgiro, bij je in rekening. Dien je een nota in van een niet-gecontracteerde taxivervoerder? Dan gaan wij na of er nog een eigen bijdrage, eigen betaling of eventueel eigen risico geldt. Is dit het geval dan verrekenen wij dit met de declaratie.


Lees meer over de eigen bijdrage

Kan ik gebruik maken van een niet-gecontracteerde taxi?

Als je met een niet-gecontracteerde vervoerder reist, moet je de nota eerst zelf aan de vervoerder betalen. De nota kun je vervolgens bij ons indienen via het declaratieformulier reiskosten niet-gecontracteerd taxivervoer. Je kunt vooraf bij ZCN navraag doen of het taxibedrijf gecontracteerd is. Je krijgt meestal niet alle kosten vergoed.

 

Wil je weten of een bepaalde vervoerder behoort tot het netwerk van ZCN? Dan bel je naar het centrale telefoonnummer 088 – 579 88 88. Je kunt de vervoerder van jouw keuze zo nodig ook met ZCN contact laten opnemen.