Kostbaarheden verzekeren

Verzeker uw kostbare spullen met de Interpolis Inboedelverzekering

Misschien heeft u horloges, juwelen of kunststukken in bezit die veel geld waard zijn. Of u heeft dure apparatuur in huis, bijvoorbeeld in verband met uw hobby als fotograaf of dj. Deze kostbare spullen (diefstalgevoelige inboedel) wilt u waarschijnlijk goed verzekeren. Met de Interpolis Inboedelverzekering verzekert u uw diefstalgevoelige inboedel uitgebreid tegen schade door onder meer inbraak, brand, water en storm. Een aparte kostbaarhedenverzekering is dan niet nodig.

Wat is diefstalgevoelige inboedel?

Met diefstalgevoelige inboedel bedoelen wij:

 • audiovisuele apparatuur, computerapparatuur en telefoons, zoals smartphones, laptops en tablets
 • foto- en filmapparatuur en spullen die daarbij horen
 • kunst, schilderijen, antiek en verzamelingen, behalve antieke meubelen
 • motorrijtuigen zonder kenteken
 • muziekinstrumenten
 • navigatieapparatuur en spullen die daarbij horen
 • optische instrumenten, zoals een verrekijker

Diefstalgevoelige inboedel is tegen diefstal verzekerd tot € 35.000,-

U kunt het verzekerde bedrag ook verhogen. Vraag hiervoor bij uw Rabobank naar de mogelijkheden.

Ook uw sieraden, horloges en edelmetalen zijn verzekerd tegen diefstal

Kostbaarheden zoals sieraden, horloges, edelmetalen, edelstenen en munten hoeft u niet mee te tellen bij uw diefstalgevoelige inboedel. Deze spullen zijn ook verzekerd op de Interpolis Inboedelverzekering:

 • Edelmetalen, edelstenen en munten zijn tegen diefstal verzekerd tot € 7.500,-
 • Sieraden en horloges zijn tegen diefstal verzekerd tot € 15.000,-
Wilt u deze spullen verzekeren tegen diefstal voor een hoger bedrag dan € 7.500,- of € 15.000,-? Dat is mogelijk. De kostbaarheden die u wilt verzekeren, moeten dan in een kluis liggen. De kluis moet minimaal voldoen aan de Euronormering 1143-1 CEN II of een waardeberging hebben van minimaal € 23.000,-. Liggen uw sieraden, horloges, edelmetalen, edelstenen en munten in een goedgekeurde en afgesloten kluis? Dan betalen we bij diefstal maximaal € 200.000,- per object of verzameling. 

Kostbaarheden zijn onbeperkt verzekerd bij schade door andere verzekerde oorzaken

Bijvoorbeeld als brand uw schilderij beschadigt of uw camera waterschade oploopt. Het kapot laten vallen of het omstoten van uw kostbaarheden is alleen verzekerd als u kiest voor Inboedel All-Risk. Kiest u voor Inboedel Uitgebreid, dan zijn deze oorzaken niet verzekerd.

In sommige gevallen hebt u een eigen risico
Hebt u Inboedel All-Risk en hebt u schade aan uw spullen door een plotselinge gebeurtenis, die niet in het rijtje hieronder staat? Bijvoorbeeld doordat u iets laat vallen. Dan geldt er een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.
Hebt u Inboedel Uitgebreid? Dan zijn alleen onderstaande gebeurtenissen verzekerd. Bij Inboedel Uitgebreid kiest u voor een vrijwillig eigen risico van € 0,-, € 100,- of € 200,-. Dit vrijwillig eigen risico geldt dan voor alle onderstaande gebeurtenissen. 
 • brand, elektriciteit en ontploffing
 • storm en neerslag
 • inbraak en diefstal
 • vandalisme en relletjes
 • water, stoom, gas en olie
 • botsen, inslaan en vallen van buitenaf
 • stroomuitval
 • scherven
 • zinken van uw woonboot

Bewaar het aankoopbewijs of taxatierapport van uw kostbaarheden goed

Om bij schade de waarde van uw sieraden, kunst, muziekinstrumenten of foto- en filmapparatuur te bepalen, is een bewijs van aankoop nodig. Uw antieke vazen of erfstukken laat u taxeren. Een taxatierapport is 6 jaar geldig. Laat uw stukken daarom op tijd opnieuw taxeren als u gegarandeerd de (taxatie)waarde wilt ontvangen bij schade.

Vergoeding van dagwaarde, nieuwwaarde of taxatiewaarde

Hebt u schade of zijn uw kostbaarheden gestolen? Dan krijgt u de dagwaarde of de nieuwwaarde van uw spullen. Of de waarde die een taxateur vooraf vaststelde. Deze waarde geldt tot 6 jaar na de taxatie. Daarna gebruiken we de taxatiewaarde als richtlijn. Lees meer over wat wij betalen bij schade aan uw inboedel.

Schade melden

Hebt u schade aan uw kostbaarheden of zijn uw kostbaarheden gestolen? Dat is vervelend. Doe bij inbraak en diefstal altijd aangifte bij de politie. Meld uw schade telefonisch of online. Maak foto’s van de schade als dat mogelijk is en stuur deze mee. Wij maken het geld binnen 48 uur over of zorgen voor iemand die de schade voor u herstelt.

Verzeker uw kostbaarheden ook voor schade buitenshuis

Natuurlijk hoopt u dat uw kostbaarheden binnen én buiten uw eigen huis niet beschadigd raken of gestolen worden. Wilt u deze spullen verzekeren voor schade buitenshuis? Kies dan voor de Interpolis BuitenDeDeur® verzekering. Ook kunt u uw kostbare spullen verzekeren verzekeren voor schade die ontstaat tijdens een vakantie. Dit doet u met een Interpolis Reisverzekering.