Kostbaarheden verzekeren

Verzeker jouw kostbare spullen met de Interpolis Inboedelverzekering

Misschien heb je horloges, juwelen of kunststukken in bezit die veel geld waard zijn. Of je hebt dure apparatuur in huis, bijvoorbeeld in verband met je hobby als fotograaf of dj. Deze kostbare spullen (diefstalgevoelige inboedel) wil je waarschijnlijk goed verzekeren. Met de Interpolis Inboedelverzekering verzeker je jouw diefstalgevoelige inboedel uitgebreid tegen schade door onder meer inbraak, brand, water en storm. Een aparte kostbaarhedenverzekering is dan niet nodig.

Wat is diefstalgevoelige inboedel?

Met diefstalgevoelige inboedel bedoelen wij:

 • audiovisuele apparatuur, computerapparatuur en telefoons, zoals smartphones, laptops en tablets
 • foto- en filmapparatuur en spullen die daarbij horen
 • kunst, schilderijen, antiek en verzamelingen, behalve antieke meubelen
 • motorrijtuigen zonder kenteken
 • muziekinstrumenten
 • navigatieapparatuur en spullen die daarbij horen
 • optische instrumenten, zoals een verrekijker

Diefstalgevoelige inboedel is tegen diefstal verzekerd tot € 35.000,-

Je kunt het verzekerde bedrag ook verhogen. Vraag hiervoor bij Rabobank naar de mogelijkheden.

Ook jouw sieraden, horloges en edelmetalen zijn verzekerd tegen diefstal

Kostbaarheden zoals sieraden, horloges, edelmetalen, edelstenen en munten hoef je niet mee te tellen bij je diefstalgevoelige inboedel. Deze spullen zijn ook verzekerd op de Interpolis Inboedelverzekering:

 • Edelmetalen, edelstenen en munten zijn tegen diefstal verzekerd tot € 7.500,-
 • Sieraden en horloges zijn tegen diefstal verzekerd tot € 15.000,-
Wil je deze spullen verzekeren tegen diefstal voor een hoger bedrag dan € 7.500,- of € 15.000,-? Dat is mogelijk. De kostbaarheden die je wilt verzekeren, moeten dan in een kluis liggen. De kluis moet minimaal voldoen aan de Euronormering 1143-1 CEN II of een waardeberging hebben van minimaal € 23.000,-. Liggen je sieraden, horloges, edelmetalen, edelstenen en munten in een goedgekeurde en afgesloten kluis? Dan betalen we bij diefstal maximaal € 200.000,- per object of verzameling. 

Kostbaarheden zijn onbeperkt verzekerd bij schade door andere verzekerde oorzaken

Bijvoorbeeld als brand je schilderij beschadigt of je camera waterschade oploopt. Het kapot laten vallen of het omstoten van je kostbaarheden is alleen verzekerd als je kiest voor Inboedel All-Risk. Kies je voor Inboedel Uitgebreid, dan zijn deze oorzaken niet verzekerd.

In sommige gevallen heb je een eigen risico
Heb je Inboedel All-Risk en heb je schade aan je spullen door een plotselinge gebeurtenis, die niet in het rijtje hieronder staat? Bijvoorbeeld doordat je iets laat vallen. Dan geldt er een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.
Heb je Inboedel Uitgebreid? Dan zijn alleen onderstaande gebeurtenissen verzekerd. Bij Inboedel Uitgebreid kies je voor een vrijwillig eigen risico van € 0,-, € 100,- of € 200,-. Dit vrijwillig eigen risico geldt dan voor alle onderstaande gebeurtenissen. 
 • brand, elektriciteit en ontploffing
 • storm en neerslag
 • inbraak en diefstal
 • vandalisme en relletjes
 • water, stoom, gas en olie
 • botsen, inslaan en vallen van buitenaf
 • stroomuitval
 • scherven
 • zinken van je woonboot

Bewaar het aankoopbewijs of taxatierapport van je kostbaarheden goed

Om bij schade de waarde van je sieraden, kunst, muziekinstrumenten of foto- en filmapparatuur te bepalen, is een bewijs van aankoop nodig. Je antieke vazen of erfstukken laat je taxeren. Een taxatierapport is 6 jaar geldig. Laat je stukken daarom op tijd opnieuw taxeren als je gegarandeerd de (taxatie)waarde wilt ontvangen bij schade.

Vergoeding van dagwaarde, nieuwwaarde of taxatiewaarde

Heb je schade of zijn je kostbaarheden gestolen? Dan krijg je de dagwaarde of de nieuwwaarde van je spullen. Of de waarde die een taxateur vooraf vaststelde. Deze waarde geldt tot 6 jaar na de taxatie. Daarna gebruiken we de taxatiewaarde als richtlijn. Lees meer over wat wij betalen bij schade aan je inboedel.

Schade melden

Heb je schade aan je kostbaarheden of zijn je kostbaarheden gestolen? Dat is vervelend. Doe bij inbraak en diefstal altijd aangifte bij de politie. Meld je schade telefonisch of online. Maak foto’s van de schade als dat mogelijk is en stuur deze mee. Wij maken het geld binnen 48 uur over of zorgen voor iemand die de schade voor jou herstelt.

Verzeker je kostbaarheden ook voor schade buitenshuis

Natuurlijk hoop je dat je kostbaarheden binnen én buiten je eigen huis niet beschadigd raken of gestolen worden. Wil je deze spullen verzekeren voor schade buitenshuis? Kies dan voor de Interpolis BuitenDeDeur® verzekering. Ook kun je jouw kostbare spullen verzekeren verzekeren voor schade die ontstaat tijdens een vakantie. Dit doe je met een Interpolis Reisverzekering.

Benieuwd naar het inbraakrisico in jouw wijk?

De Interpolis InbraakBarometer laat het aantal inbraken en pogingen tot inbraak bij jou in de buurt zien van de laatste 3 maanden. Zo weet je welk risico je loopt. Daarnaast krijg je ook handige tips waarmee je de kans op inbraak bij jou thuis verkleint.