Waarom tevreden werknemers in 2022 zo belangrijk zijn

Het aantal arbeidsconflicten tussen werknemer en werkgever is in 2021 met ruim 19% afgenomen ten opzichte van 2020. Het dalende aantal arbeidsconflicten lijkt verband te houden met het aanhoudende personeelstekort. Werkgevers hebben met de krapte op de arbeidsmarkt meer oog voor het welzijn van hun medewerkers.

De daling van het aantal arbeidsconflicten (19%) in 2021 gaat gepaard met een daling van het aantal ontslagen met ruim 25%, in vergelijking met 2020. ‘Dit betekent dat ondernemers minder personeel verliezen door ontslag en ook minder overhoop liggen met hun medewerkers. In het begin van de pandemie zagen we dat er regelmatig discussie ontstond over bijvoorbeeld het verplicht opnemen van vakantiedagen of het regelen van een thuiswerkplek’, zegt René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis. 

Krapte op de arbeidsmarkt leidt tot aandacht voor personeel

60% van de mkb-ondernemers geeft aan zich zorgen te maken over het behouden en werven van goed personeel. Dit komt naar voren uit de maandelijkse BedrijvenMonitor van Interpolis, uitgevoerd door Ipsos. Personeel werven staat bij 37% van de mkb-ondernemers op de 1e plek van de agenda. 2 op de 3 ondernemers hebben meer aandacht voor het verbeteren van de werk-privébalans. Daarbij maakt 48% zich zorgen over het gezond houden van personeel en 43% over verzuim

René Voets legt uit: ‘De zorgen over het hebben van voldoende personeel om het werk uit te voeren komen overeen met de afname van het aantal arbeidsconflicten dat wij in onze data terugzien. Bij een tekort aan personeel zal een werkgever eerder in gesprek gaan met werknemers om te luisteren naar de wensen en behoeften die bij hen leven. Bijvoorbeeld over hoe zij hun werktijden willen indelen, om bijvoorbeeld de opvang van kinderen te combineren met werk. We weten uit vorige metingen dat werknemers hiermee worstelen. Door hier als werkgever in mee te denken kan je conflicten op de werkvloer voorkomen’.

Visie op arbeidsvoorwaarden om tevredenheid personeel te vergroten

De komende 5 jaar verwacht 34% van de mkb’ers zich bezig te blijven houden met het werven van voldoende personeel. 'Ondernemers doen er goed aan om in deze tijden van krapte de uitstroom van werknemers aan te pakken. Tekorten op de arbeidsmarkt zijn niet tijdelijk. Door voor de lange termijn met personeel afspraken te maken over hun arbeidsvoorwaarden, kun je bijdragen aan de tevredenheid van je personeel’.

Thuiswerken vraagt om extra aandacht voor werknemers 

Het maken van duidelijke afspraken met werknemers over de arbeidsvoorwaarden is extra belangrijk nu we weer veel thuiswerken. ‘Door het thuiswerken worden we allemaal weer gedwongen om onze manier van werken aan te passen. Zo is er minder sociaal contact en kunnen werknemers veel stress ervaren doordat zij het gevoel hebben constant te moet reageren op berichten die binnenkomen. Dan kan het enorm helpen als je een werkgever hebt die luistert naar wat de behoeften zijn van de werknemers. Als je hiermee het vertrek van ontevreden medewerkers kan voorkomen, hoef je ook niet op zoek naar nieuwe medewerkers. De evaluatiegesprekken aan het begin van het jaar zijn daar een goed moment voor. Bespreek met werknemers bijvoorbeeld hoe zij het liefst hun werktijden indelen, wanneer ze ruimte in hun agenda willen om te kunnen sporten, of hoe je als werkgever kunt omgaan met het zorgen voor een goede thuiswerkplek', aldus René Voets. 

Hulp bij arbeidsconflicten

Mocht je als werkgever toch in een conflict terecht komen met een werknemer, dan kan een goede rechtsbijstandverzekering helpen. Het biedt rechtshulp bij conflicten op de werkvloer. Maar ook bij andere zakelijke conflicten. 

Interpolis onderzoekt elke maand het ondernemersklimaat
Ruim 500 zzp’ers en mkb’ers werken mee aan de Interpolis BedrijvenMonitor. Zij krijgen elke maand vragen en stellingen voorgelegd. Onder andere over kansen, bedreigingen en investeringsbereidheid. Maar ook over hun mening over actuele onderwerpen.