Welke kosten zijn verzekerd?

  Vergoedingen bij verblijf in het buitenland

  Uw zorgverzekering kent verschillende vergoedingen die te maken hebben met vakantie of een langer verblijf in het buitenland. Hieronder vindt u een overzicht met verwijzingen naar de betreffende artikelen.

   

  Spoedeisende zorg in het buitenland

  Een overzicht van de vergoedingen bij een ongeval of wanneer u bij een plotselinge ziekte onmiddellijk medische zorg nodig hebt in het buitenland. 

   

  Niet-spoedeisende zorg in het buitenland

  Een overzicht van de vergoedingen wanneer u in het buitenland medische zorg nodig hebt die niet spoedeisend is, maar die ook niet kan wachten tot na uw terugkeer in Nederland.

   

  Repatriëring uit het buitenland

  Een overzicht van de vergoeding van het vervoer van een verzekerde uit een buitenlands ziekenhuis naar een ziekenhuis in Nederland. Hier leest u ook meer over de repatriëring van een overledene.

   

  Reis- en verblijfskosten buitenland bij zorgbemiddeling

  Een overzicht van de vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor de verzekerde en gezinsleden, als de verzekerde om sneller aan de beurt te zijn via zorgbemiddeling naar een buitenlands ziekenhuis gaat.

   

  Wanneer zijn medische kosten in het buitenland verzekerd?

  De basisverzekering, aanvullende zorgverzekering en reisverzekering dekken alle 3 kosten in het buitenland, maar zijn niet hetzelfde. Hieronder in het kort de hoe de medische kosten in de verzekeringen van Interpolis verzekerd zijn.

   

  Basisverzekering

  Dekt medische spoedeisende hulp in het buitenland tot wat maximaal in Nederland hiervoor wordt vergoed. Spoedeisend betekent dat er tijdens de vakantie een medische behandeling nodig is, door een ongeluk of ziekte, die niet kan worden uitgesteld tot men weer terug in Nederland is. Hoewel vaak wordt gedacht dat sommige landen goedkoper zullen zijn voor zorg, is dat in werkelijkheid vaak niet het geval. Het verschil in kosten moet u zelf bijbetalen als u alleen een basisverzekering hebt afgesloten.

   

  Aanvullende zorgverzekering

  Met een aanvullende zorgverzekering worden de kosten voor spoedeisende zorg gedekt tot de werkelijke kostprijs in uw vakantieland. Verder vergoedt de aanvullende zorgverzekering ook repatriëring van een ziekenhuis in het buitenland naar ziekenhuis of revalidatiecentrum in Nederland. Voorwaarde hierbij is wel dat men contact heeft opgenomen met de Interpolis alarmcentrale door Eurocross en niet zelf alles regelt.

   

  Reisverzekering

  De kosten voor spoedeisende zorg worden ook tot de kostprijs vergoed als men de medische module van de reisverzekering heeft afgesloten en contact heeft opgenomen met de Interpolis alarmcentrale door Eurocross. Ook dekt de reisverzekering standaard al de kosten van repatriëring zonder medische noodzaak naar uw huis toe.

  U bent dus optimaal verzekerd voor zorg in het buitenland als u een aanvullende zorgverzekering hebt én een reisverzekering. Bij de reisverzekering hoeft u in dit geval dan niet de medische module af te sluiten.

   

  Declareren buitenlandse nota’s

  Buitenlandse zorgnota’s moeten bij voorkeur zijn geschreven in het Nederlands, Frans, Duits, Engels of Spaans.

   

  Lees meer over het declareren van buitenlandse nota's

   

  Als wij het noodzakelijk vinden, kunnen wij u vragen om een nota te laten vertalen door een beëdigd vertaler. De vertaalkosten vergoeden wij niet.

   

  Wij vergoeden de kosten van zorg van een niet-gecontracteerde zorgverlener of zorginstelling aan u in euro’s. Dit doen wij volgens de dagelijkse omrekenkoers zoals de Europese Centrale Bank deze publiceert. Wij hanteren de koers die gold op de factuurdatum van uw nota. De vergoeding waar u recht op heeft, betalen wij altijd aan u uit op het rekeningnummer (IBAN) dat bij ons bekend is. Dit moet een rekeningnummer (IBAN) zijn van een bank die in Nederland gevestigd is.

   

  Farmaceutisch paspoort

  Hebt u een bepaalde ziekte en gebruikt u medicijnen? Vraag een Farmaceutisch paspoort aan bij uw arts of apotheker. Mocht u onverwachts kosten maken, stuurt u het farmaceutisch paspoort met uw nota's in.

   

  Vaccinaties

  Als u buiten West-Europa op vakantie gaat, kan een tijdige vaccinatie u beschermen tegen infecties.

   

  EU-landen, EER-landen en verdragslanden

  De landen waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten zijn: Landen van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Australië is officieel geen verdragsland, maar hiervoor gelden wel dezelfde regels als bij de verdragslanden (bij een verblijf van maximaal 1 jaar). 

  Bent u gedetacheerd naar het buitenland? Dan gelden er andere regels.

   

  Overige landen

  In alle overige landen hebt u geen recht op zorg ten laste van Nederland. Als u bijvoorbeeld naar Brazilië, Indonesië of de Nederlandse Antillen gaat gelden er andere regels. Lees meer over verblijf in het buitenland.