Hoe regel ik mijn zorg als ik verhuis naar het buitenland?

Als u naar het buitenland verhuist moet u in veel gevallen uw Nederlandse zorgverzekering opzeggen. Hoe u zich kunt verzekeren, hangt af van uw inkomsten en het land waar u gaat wonen. Om precies te weten of u nog verzekeringsplichtig bent in Nederland, belt u met de Interpolis Zorglijn. Een verhuizing geeft u binnen 1 maand aan ons door. Vergeet ook niet om u bij de gemeente uit te schrijven.

 

Bekijk welke situatie voor u van toepassing is.

 

U woont en werkt in het buitenland
Dan verliest u in veel gevallen het recht op een Nederlandse zorgverzekering. Voor meer informatie zie hieronder ‘Werken in het buitenland’.

U woont in het buitenland met een uitkering (geen ZW of WW) of pensioen
Ontvangt u nog een Nederlandse uitkering of pensioen na uw verhuizing naar het buitenland? Dan verliest u uw recht op een Nederlandse zorgverzekering. U moet u verzekeren in uw woonland en uw zorgverzekering bij Interpolis opzeggen.

Verhuist u naar een verdragsland? Meldt uzelf en uw meeverzekerde gezinsleden dan bij het CAK.

U woont in het buitenland met een ZW- of WW-uitkering
Dan hebt u recht op een Nederlandse zorgverzekering zolang de uitkering loopt. 

Woont u in een verdragsland? Dan kunt u (en uw eventuele gezinsleden) gebruik maken van medische zorg in uw woonland, dit wordt vergoed vanuit uw Nederlandse zorgverzekering. U vraagt hiervoor een S1 formulier aan via de Interpolis Zorglijn. Met dit formulier meldt u zich aan bij een verzekeraar in uw woonland.

Is uw nieuwe woonland geen verdragsland? Dan moet u zelf een (particuliere) zorgverzekering afsluiten in dit land. Uw zorgverzekering bij Interpolis moet u opzeggen.

U woont in het buitenland zonder inkomen
Dan hebt u geen recht meer op een Nederlandse zorgverzekering. Verzeker u in uw woonland en zeg uw zorgverzekering bij Interpolis op.

Blijft 1 van de gezinsleden werken in Nederland en verhuist u naar een verdragsland? Ga dan naar de website van het CAK voor meer informatie.

U woont in het buitenland en werkt in Nederland
Verhuist u naar het buitenland maar blijft u in Nederland werken of uit Nederland inkomen houden? Dan kunt u zich voor de zorgverzekering gewoon bij Interpolis verzekeren. Woont u in een verdragsland? Dan kunt u (en uw eventuele gezinsleden) zowel in Nederland als in uw woonland terecht bij een zorgverlener. Voor zorg in uw woonland hebt u een verdragsformulier S1 nodig. Bel hiervoor met de Interpolis Zorglijn. Wij kijken dan of we u een verdragsformulier S1 kunnen geven. Uw gezinsleden die geen inkomen uit Nederland ontvangen, kunnen zich niet bij ons verzekeren. Zij moeten zich aanmelden bij een zorgverzekeraar in uw woonland.

Werken in het buitenland

Als u voor korte of lange tijd in het buitenland werkt, verliest u in veel gevallen het recht op een Nederlandse zorgverzekering. Geef uw gewijzigde situatie binnen 1 maand aan ons door. Hoe u zich kunt verzekeren, hangt van uw situatie af.

 

U werkt in het buitenland 
U verliest uw recht op een Nederlandse zorgverzekering. U bent wettelijk verplicht om u te verzekeren in het land waar u werkt. Zeg uw verzekering bij Interpolis op.

 

U bent gedetacheerd naar het buitenland 
Gaat u voor uw Nederlandse werkgever in het buitenland wonen en werken? Dit hoeft geen grote gevolgen te hebben voor uw Nederlandse zorgverzekering. Bent u gedetacheerd naar een verdragsland, dan blijft uw zorgverzekering bij Interpolis geldig. Kijk voor meer informatie op de site van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Bent u gedetacheerd naar een niet-verdragsland, dan verliest u het recht op een Nederlandse zorgverzekering. Verzeker u in het land waarnaar u gedetacheerd bent. U moet uw zorgverzekering bij Interpolis opzeggen.

Hoe regel ik mijn zorg als ik in het buitenland studeer?

Gaat u voor een stage, master of minor degree korte tijd naar het buitenland? Of gaat u een volledige studie in het buitenland doen? Gaat u niet werken in het buitenland en bent u van plan om na de studie weer terug te keren naar Nederland? Dan houdt u gewoon uw basisverzekering bij Interpolis. Geef uw nieuwe adres aan ons door.

 

Studeren en werken in het buitenland
Gaat u naast uw studie werken in het buitenland en wordt er loonbelasting ingehouden? Dan verliest u recht op een Nederlandse zorgverzekering. Verzeker u dan in het land waar u studeert en werkt. De zorgverzekering bij Interpolis moet u opzeggen.

 

Weet u niet zeker of er loonbelasting wordt ingehouden? Dan kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw recht op een Nederlandse zorgverzekering laten toetsen. Dit doen zij met een Wlz-onderzoek (Wet langdurige zorg).
De uitslag van het onderzoek kunt u naar ons opsturen:

Interpolis

Afdeling zorg

Antwoordnummer 60121

5000 VB Tilburg

 

Let op: de basisverzekering in Nederland dekt alleen de kosten voor medische zorg in het buitenland tot wat hier in Nederland maximaal vergoed wordt. Met een aanvullende verzekering van Interpolis betalen we de rekening van medische spoedzorg in het buitenland volledig bij een maximaal verblijf van 1 jaar in het buitenland. Voor medicijnen geldt een maximum vergoeding. Spoedzorg is medische zorg die u plotseling en onverwacht nodig hebt, zoals na een ongeluk. Zorg die u kunt plannen, zoals een knieoperatie, vergoeden we in het buitenland dus alleen tot het bedrag wat wij hier in Nederland mogen vergoeden.

 

Verzekeringsrecht buitenland 
Als u de zorgverzekering in Nederland houdt, dan hebt u met de EHIC recht op zorg in het buitenland. De EHIC staat op de achterkant van de zorgpas. Staat er op de achterkant van uw zorgpas nog geen EHIC? Vraag deze dan bij ons aan.

 

Accepteert het land de EHIC niet? 
Vraag dan een E111-vakantieformulier aan. Of een verzekeringsverklaring, waaruit blijkt dat u bij ons verzekerd bent tijdens je verblijf in het buitenland. Welk bewijs van verzekering nodig is, hangt af van het land waar u naar toe gaat.

 

Zorgtoeslag
Als u in Nederland verzekerd blijft, mag u de zorgtoeslag houden.

 

Ik kom uit het buitenland en studeer in Nederland. Moet ik een zorgverzekering afsluiten?

Vaak bent u al verzekerd in uw eigen land. Soms moet u toch een verzekering in Nederland afsluiten. Hoe u zich in Nederland kunt verzekeren, hangt af van waar u vandaan komt. En of u naast uw studie ook werkt of stage loopt. U kunt geen zorgverzekering in Nederland aanvragen als u geen recht heeft hierop. Controleer op de website van de Sociale Verzekeringsbank of u zich ook in Nederland moet verzekeren.