inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Hoe regel ik mijn zorg als ik verhuis naar het buitenland?

Als u naar het buitenland verhuist is uw Nederlandse zorgverzekering bij Interpolis meestal niet meer geldig. Hoe u zich kunt verzekeren, hangt af van uw inkomsten en het land waar u gaat wonen. Om precies te weten of u nog verzekeringsplichtig bent in Nederland, kunt u het controleformulier invullen. Wij nemen uw aanvraag direct in behandeling. Check uw verzekeringsrecht in het buitenland.

 

Inkomsten
Gaat u werken in uw nieuwe woonland? Dan moet u in dat land een verzekering aanvragen. Dat is verplicht als u gaat werken in het buitenland.

 

Wonen in een verdragsland
Vertrekt u naar het buitenland en ontvangt u een Nederlands pensioen of uitkering? Hoe u zich kunt verzekeren hangt er dan vanaf of Nederland met dat land afspraken heeft gemaakt over de vergoeding van medische zorg. Zo'n land wordt ook wel een verdragsland genoemd.

 

Als u naar een verdragsland verhuist, hebt u recht op zorg volgens het basis zorgpakket van dat land. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Zorginstituut Nederland. Dit geldt ook voor uw meeverzekerde gezinsleden. Om van uw recht op medische zorg in een verdragsland gebruik te maken, moet u vervolgens uw verhuisdatum aan ons doorgeven. Met behulp van het controleformulier verblijf buitenland kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

 

Wonen in een niet-verdragsland
Is uw nieuwe woonland geen verdragsland, dan moet u zelf een (particuliere) zorgverzekering afsluiten in dit land. Uw zorgverzekering bij Interpolis moet u opzeggen. Met behulp van het controleformulier verblijf buitenland kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

 

Uitschrijven gemeente
Mensen die voor langere tijd naar het buitenland verhuizen (minstens 9 maanden in 1 jaar) zijn verplicht zich af te melden bij de gemeente waar ze ingeschreven staan. Dit moet schriftelijk in de 5 dagen voor de datum van het vertrek. U wordt dan uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie. Met behulp van het controleformulier verblijf buitenland kunt u beoordelen of u verzekerd kunt blijven in Nederland.

 

Grensbewoners
Als u vlak over de grens woont, maar in Nederland werkt, kunt u zich gewoon bij Interpolis verzekeren. U kunt dan zowel in Nederland als in uw woonland terecht bij een zorgverlener.

Uw gezinsleden kunnen zich niet bij ons verzekeren. Zij kunnen zich aanmelden bij een zorgverzekeraar in Belgiƫ of Duitsland. Hiervoor hebt u het S1 formulier nodig (heette vroeger het E106 formulier).

 

In Nederland naar een zorgverlener
Uw eventuele gezinsleden kunnen geen zorgverzekering bij een Nederlandse zorgverzekeraar afsluiten. U moet uw gezinsleden aanmelden bij een verzekeringsinstelling in uw woonland. De verzekeringsinstelling in het woonland beoordeelt of dat volgens de daar geldende wetgeving mogelijk is. Is dat zo, dan zal dit op het S1 formulier (heette vroeger het E106 formulier) worden vermeld en informeert men het Zorginstituut Nederland (ZINL). Uw gezinsleden hebben dan ook recht op geneeskundige zorg volgens de regels van het woonland. Ingeschreven meeverzekerden die medische zorg in Nederland willen inroepen moeten een EHIC (European Health Insurance Card) via Zorginstituut Nederland aanvragen.


Hoe regel ik mijn zorg als ik werk in het buitenland?

Als u voor korte of lange tijd in het buitenland werkt, heeft dit gevolgen voor uw zorgverzekering. Hoe u zich kunt verzekeren, hangt van uw situatie af. Welke situatie is van toepassing op u?


Ik werk in het buitenland
U bent wettelijk verplicht om u te verzekeren in het land waar u werkt. Als u in het buitenland werkt, komt uw verzekering bij Interpolis te vervallen. Ook als u in Nederland woont.


Ik werk in een verdragsland
U kunt aanspraak maken op medische zorg in Nederland. Dit geldt ook voor uw gezinsleden. Hiervoor moet u bij uw zorgverzekeraar in het land waar u werkt het verdragsformulier S040/S041 aanvragen. Hiermee krijgt u ook de kosten die u in Nederland maakt, vergoed.


Ik werk in een niet- verdragsland
U moet een zorgverzekering afsluiten in het land waar u werkt. Uw zorgverzekering bij Interpolis moet u opzeggen. Om precies te weten of u nog verzekeringsplichtig bent in Nederland, vult u het online wijzigingsformulier in. Wij nemen uw aanvraag dan direct in behandeling.


De verzekering van uw gezinsleden hoeft u niet op te zeggen. Als zij in Nederland blijven, moeten zij in Nederland verzekerd blijven.


Ik ben gedetacheerd naar het buitenland
Gaat u voor uw Nederlandse werkgever in het buitenland wonen en werken? Dit hoeft geen grote gevolgen te hebben voor uw Nederlandse zorgverzekering. In de meeste gevallen blijft uw zorgverzekering bij Interpolis geldig. Ook blijft u in Nederland AWBZ-verzekerd.

Gaan u gezinsleden met u mee? En heeft dat gevolgen voor hun zorgverzekering? Neem dan contact op met het Zorginstituut Nederland of de SVB. Zij informeren u hierover.


Ik ben gedetacheerd naar een verdragsland
Als u gedetacheerd wordt naar een verdragsland moet u kunnen aantonen dat u sociaal verzekerd bent in Nederland. U hebt hiervoor het verdragsformulier A1 (101) nodig. Uw werkgever kan dit bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aanvragen.

Afhankelijk van uw situatie kunt u uw zorgverzekering opzeggen en een zorgverzekering afsluiten in het land waar u naartoe gaat, of u blijft verplicht verzekerd.


Ik woon in het buitenland en werk in Nederland
Werkt u in Nederland, maar woont u in het buitenland? Dan bent u automatisch verzekerd voor de AWBZ. Als u in een verdragsland woont, kunt u in dat land ook aanspraak maken op medische zorg ten laste van Nederland.


Verplicht verzekerd in Nederland
Iedereen die werkt in Nederland is automatisch verzekerd voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Zorgverzekeringswet verplicht u om daarnaast een zorgverzekering te sluiten. Dit kan gewoon bij Interpolis, maar wij hebben dan wel uw buitenlandse adresgegevens nodig.


Aanspraak maken op medische zorg
Als u in een verdragsland woont, kunt u aanspraak maken op medische zorg in uw woonland, ten laste van Nederland. U moet hiervoor het verdragsformulier S1 aanvragen. Met dit formulier kunt u zich aanmelden bij een verzekeraar in uw woonland.


Gezinsleden
Uw eventuele gezinsleden kunnen geen zorgverzekering bij een Nederlandse zorgverzekeraar afsluiten. U kunt uw gezinsleden aanmelden bij een verzekeringsinstelling in uw woonland. De verzekeringsinstelling in het woonland beoordeelt of dat volgens de daar geldende wetgeving mogelijk is. Is dat zo, dan zal dit op het S1 formulier (heette vroeger het E106 formulier) worden vermeld en informeert men het Zorginstituut Nederland. Uw gezinsleden hebben dan ook recht op geneeskundige zorg volgens de regels van het woonland. Ingeschreven meeverzekerden die medische zorg in Nederland willen inroepen, moeten een EHIC (European Health Insurance Card) via het Zorginstituut Nederland aanvragen.


Ik woon (en werk) tijdelijk in het buitenland
Gaat u tijdelijk in het buitenland wonen en wellicht ook werken? Dan kunt u in sommige gevallen uw zorgverzekering behouden. Dit hangt er van af waar u heen gaat en hoe lang u denkt te blijven.


Ik werk langer dan 3 maanden in een ander land dan de verdragslanden
Zeg uw zorgverzekering op in Nederland en sluit een zorgverzekering af in het buitenland.


Ik ga korter dan 3 maanden werken in een ander land dan de verdragslanden
Dan blijft u verzekerd in Nederland en hoeft u niets te doen. Zodra u de termijn van 3 maanden overschrijdt, bent u met terugwerkende kracht vanaf uw eerste werkdag niet meer verzekerd in Nederland. Regel dan dus een zorgverzekering in het buitenland.


Ik werk voor een buitenlandse werkgever
U verliest direct het recht op de basisverzekering.

Hebt u een verzekeringsverklaring nodig? Wij geven een verzekeringsverklaring af waaruit blijkt dat u bij ons verzekerd bent tijdens uw verblijf in het buitenland.

Hoe regel ik mijn zorg als ik in het buitenland studeer?

Ga je voor een stage, master of minor degree korte tijd in het buitenland studeren? Of misschien wel een volledige studie in het buitenland doen? Als je korter dan 6 maanden in het buitenland verblijft kan je bij Interpolis verzekerd blijven voor de basisverzekering. Ga je langer dan 6 maanden naar het buitenland, dan bepaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of je recht blijft houden om in Nederland verzekerd te zijn. Dit doen zij met een Wlz-onderzoek (Wet langdurige zorg). De uitslag van het onderzoek kunt u naar ons e-mailen.

 

Let wel op! De basisverzekering in Nederland dekt alleen de kosten voor medische zorg in het buitenland tot wat hier in Nederland maximaal vergoed mag worden. Met elke aanvullende verzekering van Interpolis ben je voor spoedgevallen verzekerd tot de daadwerkelijke kosten van die behandeling in het buitenland. Een spoedgeval zien wij als medische zorg die je plotseling en onverwacht nodig hebt zoals na een ongeluk. Zorg die je kunt plannen, zoals een knieoperatie, wordt in het buitenland dus alleen maar vergoed tot wat wij hier in Nederland daarvoor mogen vergoeden.

 

Verzekeringsrecht buitenland
Wanneer je recht blijft houden op een zorgverzekering in Nederland heb je met de EHIC op de achterkant van je zorgpas recht op zorg in het buitenland. Staat er op de achterkant van je zorgpas nog geen EHIC, dan kun je deze bij ons aanvragen. Wordt de EHIC niet in het land van studie geaccepteerd? Dan vraag je bij ons een vervangend formulier van de EHIC (E 111) of een verzekeringsverklaring aan, waaruit blijkt dat je bij ons verzekerd bent tijdens je verblijf in het buitenland.

Welk bewijs van verzekering je nodig hebt, hangt af van het land waar je naar toe gaat. Dit kun je nakijken op de pagina Bewijs van verzekering.

 

Werken en studeren in het buitenland
Ga je naast je studie ook werken in het buitenland, dan ben je mogelijk niet meer sociaal verzekerd in Nederland. Controleer je verzekeringsrecht bij werken en studeren in het buitenland.

 

Zorgtoeslag
Wanneer je gaat studeren in het buitenland, blijf je in aanmerking komen voor zorgtoeslag.