In de wet is bepaald of jij aansprakelijk bent.

We begrijpen dat jij je schuldig kunt voelen als je schade bij een ander hebt veroorzaakt. Dit betekent alleen niet dat je ook aansprakelijk bent voor de schade. Wij beoordelen of je volgens de wet aansprakelijk bent. Dit werkt bij elke verzekeringsmaatschappij hetzelfde.

Zo beoordelen we jouw melding.

Stap 1

We beoordelen of de schade volgens onze voorwaarden is verzekerd. Als deze verzekerd is, dan gaan we door naar stap 2. Is de schade niet verzekerd? Dan nemen wij de schademelding niet in behandeling.

Stap 2

We beoordelen of je wettelijk aansprakelijk bent voor de schade. Als je dat bent, dan gaan we door naar stap 3. Ben je niet wettelijk aansprakelijk? Dan betalen we de schade niet en laten dit ook aan de ander weten.

Stap 3

We beoordelen of de ander ook schuld heeft aan de schade. Als dat zo is, dan betalen we een deel van de schade aan de ander. Heeft de ander geen schuld? Dan betalen we de volledige schade aan de ander. Wij betalen schade aan spullen op basis van dagwaarde.

Tip: laat degene die schade heeft de schade melden op de eigen verzekering.

Het kan financieel voordeliger zijn voor degene die schade heeft, om de schade op de eigen inboedel- of woonhuisverzekering te melden. Dan wordt vaak de nieuwwaarde betaald. Terwijl wij op de aansprakelijkheidsverzekering net als andere verzekeraars betalen op basis van de dagwaarde. Heeft de ander een eigen risico op de eigen verzekering? Dan betalen we eventueel dit eigen risico. Dit bespreken we dan met degene die schade heeft. Natuurlijk is het de keuze van degene die schade heeft of hij of zij de schade wil melden op de eigen verzekering.
Wel verzekerd
 • Schade aan personen en spullen van anderen
 • Schade door jouw huisdier
 • Schade door jouw woning
 • Schade aan geleende spullen
 • Schade tijdens het uitvoeren van een vriendendienst
 • Schade tijdens logeren of oppassen bij vrienden, familie of kennissen
 • Kosten van een rechtszaak tegen jou of iemand in jouw huishouden
Niet verzekerd
 • Schade aan spullen van iemand in jouw huishouden
 • Schade aan gehuurde spullen
 • Schade die je met opzet hebt veroorzaakt
 • Schade doordat je expres iets niet deed
 • Schade ontstaan tijdens je werk
 • Schade door een motorvoertuig of (lucht)vaartuig
Iemand die een schadeformulier invult

Dit heb je nodig om je schade te melden.

Maak foto’s van de schade
Zo krijgen we een duidelijk beeld van de schade. Of omschrijf hoe de schade eruitziet .

Gegevens van de andere partij
Wij hebben de naam, het e-mailadres en telefoonnummer nodig van degene bij wie de schade is ontstaan.

Omschrijf stap voor stap wat er gebeurde
En geef aan wie wat deed. Waarom vind jij dat je wel of niet aansprakelijk bent voor de schade?  
 
Omschrijf wat er beschadigd is
Wat is het merk en type van dat wat beschadigd is? Weet je wanneer degene die schade heeft het kocht? 
 
Omschrijf wat de kosten zijn
Wat betaalde degene die schade heeft bij aankoop? Is er nog een aankoopbon of ander betaalbewijs? Is reparatie mogelijk? Zo ja, wat zijn de verwachte kosten? Zo nee, weet je waarom niet? En is daar een bewijs van?

Jij kiest hoe je de schade bij ons meldt.

Soms kunnen we schade direct oplossen. In andere gevallen nemen we eerst contact met je op.
Melden via onze app
24/7 beschikbaar.
Download de app op je smartphone. En maak een melding waar en wanneer je wilt.
24/7 beschikbaar. Wij reageren meestal binnen 48 uur.  
Online melden
24/7 beschikbaar.
Eenvoudig online een melding maken. En wanneer het jou uitkomt. 
24/7 beschikbaar. Wij reageren meestal binnen 48 uur.
Bel ons
Vandaag bereikbaar vanaf 8.00 uur.
Voor vragen over je schade of het persoonlijk melden van je schade. Wij helpen je graag. 
013 580 12 34 Op dit moment is het erg druk aan de telefoon.
Lokaal tarief. Bekijk het keuzemenu.

Bekijk je verzekeringen in Mijn Interpolis.

In Mijn Interpolis en de Interpolis App vind je een overzicht van je verzekeringen en voorwaarden. Zo weet je precies waarvoor je verzekerd bent. En meld gelijk je schade, wij zoeken er automatisch je verzekering bij.

Wat betaalt Interpolis bij schade aan een woning of spullen?

Wij betalen de reparatiekosten of de dagwaarde van de spullen.

In de wet is bepaald dat elke verzekeringsmaatschappij de dagwaarde betaalt als de schade niet gerepareerd kan worden. Of als de dagwaarde van de spullen lager ligt dan de reparatiekosten. De dagwaarde is het bedrag dat de spullen vlak voor de schade waard waren. Heeft de ander ook deels schuld aan de schade? Dan betalen we maar een deel.

Je hebt geen eigen risico op je aansprakelijkheidsverzekering.

Veelgestelde vragen

Wie zijn verzekerd op mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Bij het afsluiten van de verzekering geef je je gezinssamenstelling door. Je gezinssamenstelling staat op jouw polisblad.

 

1-persoonshuishouden
Jij, de verzekeringnemer.

 

2-persoonshuishouden
Jij, de verzekeringnemer en 1 gezinslid.

Dit gezinslid is iemand met wie jij samenwoont of een kind dat bij een ex-partner of in een tehuis woont. Ook een uitwonend kind dat voltijd studeert en op kamers woont.

 

Meerpersoonshuishouden
Jij, de verzekeringnemer en meerdere gezinsleden.

Deze gezinsleden zijn alle personen met wie jij samenwoont. Ook kinderen die bij een ex-partner of in een tehuis wonen. En uitwonende kinderen die voltijd studeren en op kamers wonen.

 

Logés zonder aansprakelijkheidsverzekering en huispersoneel zijn bij elke gezinssamenstelling verzekerd.

Ben ik aansprakelijk voor schade tijdens een spel of het sporten?
Als je deelneemt aan een sport of spel, is er meer kans op schade. Als iemand schade of letsel heeft, dan is het soms onduidelijk wie er aansprakelijk is. Zolang je de regels van de sport of het spel volgt, ben je meestal niet wettelijk aansprakelijk.
Ik heb spullen van een ander beschadigd tijdens mijn werk, ben ik verzekerd?

Meestal is je werkgever aansprakelijk voor de schade die je tijdens werktijd veroorzaakt aan een ander of spullen van een ander. Je bent dan niet verzekerd op je eigen aansprakelijkheidsverzekering. Jouw werkgever heeft daar zelf een verzekering voor afgesloten.

 

Veroorzaakte je de schade met opzet of nam je bewust veel risico? Dan ben je wel zelf aansprakelijk, maar niet verzekerd. Schade door opzet of nalatigheid is niet verzekerd op je aansprakelijkheidsverzekering.

 

Ben je ondernemer of zzp’er?
Dan ben je niet verzekerd voor schade die je tijdens je werk veroorzaakt aan een ander of spullen van een ander. Sluit hiervoor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af.

 

Doe je aan vrijwilligerswerk?
Dan ben je verzekerd voor schade die je veroorzaakt aan een ander of spullen van een ander. Behalve als het gaat om schade aan spullen van de organisatie waar je als vrijwilliger werk voor doet. En als de organisatie waar je vrijwilligerswerk voor doet een eigen aansprakelijkheidsverzekering heeft.

Ben ik aansprakelijk als mijn woning door storm schade veroorzaakt bij een ander?

Als er bijvoorbeeld een tak van je boom valt tijdens een storm, kan dit flinke schade veroorzaken. Je bent alleen verzekerd als je voor de schade wettelijk aansprakelijk bent. Als het voor een storm niet mogelijk is om in te schatten dat er schade gaat ontstaan tijdens de storm, dan ben je waarschijnlijk niet aansprakelijk. Vaak is de schade verzekerd op de verzekering van de auto, woning of tuin waaraan de schade is veroorzaakt. De ander moet dan natuurlijk wel de juiste verzekering hebben.

Mijn kind heeft schade veroorzaakt, ben ik verzekerd?

Kinderen jonger dan 14 jaar
Meestal ben je als ouder aansprakelijk voor de schade die je kind veroorzaakt, ook als dit opzettelijk gebeurt. Behalve als degene die schade heeft, zelf ook schuld heeft.

 • Je dochter van 10 jaar slaat expres speelgoed van een vriendje kapot.
 • Je zoon van 8 jaar krast met steentjes op de auto van een ander.

Kinderen van 14 jaar en ouder
We stellen een paar vragen om te bepalen of je kind wettelijk aansprakelijk is. En of de gebeurtenis verzekerd is. Bijvoorbeeld:

 • Gaat het om iets wat volgens de wet niet mag? Bijvoorbeeld vandalisme?
 • Is je kind schuldig aan het veroorzaken van de schade?
 • Is er sprake van opzet?

Belangrijk om te weten
Tel bij het afsluiten van de verzekering je kind(eren) mee bij het bepalen van de gezinssamenstelling.

Ben ik aansprakelijk voor schade die mijn huisdier veroorzaakt?

Ja, je bent hiervoor aansprakelijk. Ook als het niet direct jouw schuld is of als je er niet bij was. Met onze aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor schade die jouw dieren veroorzaken.

Ik heb schade aan een ander veroorzaakt met mijn auto, wat nu?
Schade door je auto is verzekerd op de WA-dekking van je autoverzekering. Dit is nooit verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering. Meld deze schade op je autoverzekering.
Ik heb schade veroorzaakt aan of door een geleende of gehuurde auto, wat nu?
Als je een auto huurt of leent en schade veroorzaakt aan deze auto of schade veroorzaakt aan een ander met deze auto, dan is de schade niet verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Dit geldt bij alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland. De kosten die ontstaan als er schade wordt veroorzaakt met een geleende of gehuurde auto zijn altijd voor de eigenaar van de auto. De eigenaar van de auto blijft aansprakelijk voor wat er met de auto gebeurt.
Neemt Interpolis contact op met de ander?
Ja. Ook aan de ander vragen we wat er gebeurd is. En of die persoon vindt dat jij aansprakelijk bent. We vragen vaak ook meer informatie over de beschadigde spullen en of reparatie mogelijk is. Dit hebben we nodig om de schade af te handelen.