Ik ga scheiden. Zijn geschillen hierover verzekerd?

Nee. Geschillen over echtscheiding, scheiding van tafel en bed en beëindiging van een samenlevingsverband en de gevolgen daarvan, zijn niet verzekerd.