Veelgestelde vragen rechtsbijstandverzekering

Ben ik verzekerd voor geschillen op de module Werk, & Inkomen & Pensioen als ik een buitenlandse werkgever heb?

Ja. Je bent verzekerd voor arbeidsgeschillen in de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen als het recht van een land uit de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Noorwegen van toepassing is.

Hoe wordt de vergoeding voor rechtsbijstand uitgekeerd?

Met de rechtsbijstandverzekering krijg je juridische hulp. Je krijgt dus geen vergoeding uitgekeerd. De juridische hulp wordt verleend door juristen van de onafhankelijke Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). De kosten voor deze hulp betaalt Interpolis.

Zijn de verwachte kosten van rechtsbijstand hoger dan de financiële schade?
Dan kan SAR de beslissing nemen om de schade te vergoeden in plaats van rechtsbijstand te verlenen. Je draagt jouw vordering dan over aan SAR.

Is een rechtsbijstandverzekering belangrijk om te hebben?

Dit hangt van jouw situatie af. Het is in Nederland dan ook niet verplicht om een rechtsbijstand­verzekering te hebben. Maar het kan wel handig zijn. Situaties waarin je rechtshulp nodig hebt, komen namelijk altijd onverwacht. Denk aan een conflict met je buren, werkgever, de overheid of over een verkeersongeval. De kosten van juridische hulp kunnen snel oplopen.

Kan ik de rechtsbijstandverzekering inschakelen voor mijn echtscheiding?

Scheidingsmediation valt onder de dekking Familie, Belasting & Vermogen. Als deze dekking minstens 1 jaar geleden is afgesloten. En een verzekerde minimaal 1 jaar is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft.

Andere geschillen rondom scheiden of uit elkaar gaan zijn niet verzekerd op de rechtsbijstandverzekering. Denk hierbij ook aan geschillen die te maken hebben met:
  • een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap
  • alimentatie, ouderlijk gezag of omgangsregelingen
  • de verdeling van vermogen, zoals de verdeling van geld, spullen of pensioen

Kan ik direct na het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering gebruik maken van rechtsbijstand?

Ja, je bent direct verzekerd voor onverwachte juridische problemen die je niet kon verwachten en die zijn ontstaan na de ingangsdatum van je rechtsbijstandverzekering. Alleen voor scheidingsmediation geldt dat de dekking Familie, Belasting en Vermogen minstens 1 jaar geleden is afgesloten en je minimaal 1 jaar was getrouwd of geregistreerd partnerschap had.

Kan ik ook juridische hulp krijgen zonder dat ik een rechtsbijstandverzekering heb?

Ja, je kunt dan gebruik maken van Interpolis Rechtshulp. Met Interpolis Rechtshulp zijn wij er voor iedereen zonder een rechtsbijstandsverzekering en helpen je bij een juridisch probleem. Je betaalt dan een vast bedrag voor juridisch advies.

Mag ik zelf een advocaat kiezen bij een eventueel geschil?

Soms, dat ligt aan het geschil. In de meeste gevallen krijg je hulp van 1 van de juristen van Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). Alleen als er een procedure gevoerd wordt, mag je zelf een jurist kiezen. Je overlegt altijd eerst met SAR wat de beste keuze is in jouw situatie.

Is een advocaat wettelijk verplicht in de procedure?
Wanneer een procedure nodig is om het geschil op te lossen en een advocaat is verplicht, dan kan een advocaat van SAR of een advocaat van je eigen keuze jou bijstaan. Kies je voor een eigen advocaat? Dan zijn alle kosten inclusief de advocaat verzekerd tot maximaal € 50.000,- per gebeurtenis. Voor de juridische hulp van de juristen en advocaten van SAR geldt geen maximum.

Is een advocaat niet wettelijk verplicht in de procedure?
In lang niet alle situaties is een procedure nodig om een geschil op te lossen. De extra kosten inclusief een advocaat van je eigen keuze zijn tot maximaal € 8.000,- verzekerd als:

  • er een procedure gevoerd moet worden waarbij een advocaat niet wettelijk verplicht is;
  • en je toch kiest voor een eigen advocaat of juridisch deskundige.
Voor de juridische hulp van de juristen en advocaten van SAR geldt geen maximum.

 

Wat valt er onder een rechtsbijstandverzekering?

Je bent standaard verzekerd voor de dekking Basis. Met de basisdekking van onze rechtsbijstandverzekering ben je bijvoorbeeld verzekerd als je getuige bent in een strafrechtzaak. Je krijgt advies van een gespecialiseerde jurist van Stichting Achmea Rechtsbijstand.

Naast de basisdekking kies je altijd 1 of meerdere aanvullende dekkingen. De aanvullende dekkingen die je kunt kiezen zijn Verkeer, Consument & Wonen, Werk, Inkomen & Pensioen en Familie, Belasting & Vermogen.

Wie zijn verzekerd op mijn rechtsbijstandverzekering?

Bij het afsluiten van de verzekering geef je je gezinssamenstelling door. De gezinssamenstelling die jij verzekerd hebt vind je in Mijn Interpolis, onze app en op je polisblad. Je hoeft de namen van je gezin niet aan ons door te geven.

 

1-persoonshuishouden
Jij, de verzekeringnemer.

 

2-persoonshuishouden
Jij, de verzekeringnemer en 1 gezinslid.
Dit gezinslid is iemand met wie jij samenwoont of een kind dat bij een ex-partner of in een tehuis woont. Ook een uitwonend kind dat voltijd studeert en op kamers woont.

 

Meerpersoonshuishouden
Jij, de verzekeringnemer en meerdere gezinsleden.
Deze gezinsleden zijn alle personen met wie jij samenwoont. Ook kinderen die bij een ex-partner of in een tehuis wonen. En uitwonende kinderen die voltijd studeren en op kamers wonen.