Rechtsbijstandverzekering

Ben ik verzekerd voor geschillen op de module Werk & Inkomen als ik een buitenlandse werkgever heb?
Ja. Je bent verzekerd voor arbeidsgeschillen in de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen als het recht van een land uit de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Noorwegen van toepassing is.
Hoe wordt de vergoeding voor rechtsbijstand uitgekeerd?
Met de rechtsbijstandverzekering krijg je juridische hulp. Je krijgt dus geen vergoeding uitgekeerd. De juridische hulp wordt verleend door juristen van de onafhankelijke Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). De kosten voor deze hulp betaalt Interpolis.

Zijn de verwachte kosten van rechtsbijstand hoger dan de financiële schade?
Dan kan SAR de beslissing nemen om de schade te vergoeden in plaats van rechtsbijstand te verlenen. Je draagt jouw vordering dan over aan SAR.
Kan ik de rechtsbijstandverzekering inschakelen voor mijn echtscheiding?

Nee, geschillen rondom scheiden of uit elkaar gaan zijn niet verzekerd op de rechtsbijstandverzekering. Denk hierbij ook aan geschillen die te maken hebben met:

  • een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap
  • alimentatie, ouderlijk gezag of omgangsregelingen
  • de verdeling van vermogen, zoals de verdeling van geld, spullen of pensioen
Kan ik direct na het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering gebruik maken van rechtsbijstand?

Na het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering heb je voor sommige geschillen een wachttijd van 3 maanden. Je bent dan niet verzekerd voor een geschil dat ontstaat tijdens deze wachttijd. Voor onderstaande geschillen geldt géén wachttijd:

  • een geschil over een overeenkomst die tijdens de verzekering is gesloten
  • een geschil in het verkeer
  • geschillen waarbij sprake is van letselschade
  • geschillen in de dekking Basis
  • medische geschillen in de dekking Consument en Wonen
Kan ik ook juridische hulp krijgen zonder dat ik een rechtsbijstandverzekering heb?
Ja, je kunt dan gebruik maken van Interpolis Rechtshulp. Met Interpolis Rechtshulp zijn wij er voor iedereen zonder een rechtsbijstandsverzekering en helpen je bij een juridisch probleem. Je betaalt dan een vast bedrag voor juridisch advies.
Mag ik zelf een advocaat kiezen bij een eventueel geschil?

Soms, dat ligt aan het geschil. In de meeste gevallen krijg je hulp van 1 van de juristen van Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). Alleen als er een procedure gevoerd wordt, mag je zelf een jurist kiezen. Je overlegt altijd eerst met SAR wat de beste keuze is in jouw situatie.

Is een advocaat wettelijk verplicht in de procedure?
Wanneer een procedure nodig is om het geschil op te lossen en een advocaat is verplicht, dan kan een advocaat van SAR of een advocaat van je eigen keuze jou bijstaan. Kies je voor een eigen advocaat? Dan zijn alle kosten inclusief de advocaat verzekerd tot maximaal € 50.000,- per gebeurtenis. Voor de juridische hulp van de juristen en advocaten van SAR geldt geen maximum.

Is een advocaat niet wettelijk verplicht in de procedure?
In lang niet alle situaties is een procedure nodig om een geschil op te lossen. De extra kosten inclusief een advocaat van je eigen keuze zijn tot maximaal € 8.000,- verzekerd als:

  • er een procedure gevoerd moet worden waarbij een advocaat niet wettelijk verplicht is;
  • en je toch kiest voor een eigen advocaat of juridisch deskundige.
Voor de juridische hulp van de juristen en advocaten van SAR geldt geen maximum.

 

Wie zijn verzekerd op mijn rechtsbijstandverzekering?
Bij het afsluiten van de verzekering geef je je gezinssamenstelling door. Je gezinssamenstelling staat op jouw polisblad.

1-persoonshuishouden
Jij, de verzekeringnemer.

2-persoonshuishouden
Jij, de verzekeringnemer en 1 gezinslid.
Dit gezinslid is iemand met wie jij samenwoont of een kind dat bij een ex-partner of in een tehuis woont. Ook een uitwonend kind dat voltijd studeert en op kamers woont.

Meerpersoonshuishouden
Jij, de verzekeringnemer en meerdere gezinsleden.
Deze gezinsleden zijn alle personen met wie jij samenwoont. Ook kinderen die bij een ex-partner of in een tehuis wonen. En uitwonende kinderen die voltijd studeren en op kamers wonen.