Aanvullende dekking Werk & Inkomen

Lees meer over deze aanvullende dekking van de Interpolis Rechtsbijstandverzekering

In welke situaties bent u verzekerd van rechtsbijstand?

De Interpolis Rechtsbijstandverzekering met de aanvullende dekking Werk & Inkomen verzekert u van juridische hulp bij geschillen over uw werk, uitkering, pensioen of studiefinanciering. Bijvoorbeeld als u te maken krijgt met een geschil over uw arbeidsovereenkomst of pensioen. Juristen en deskundigen van de Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) staan u bij met juridische hulp.

Rechtshulp nodig?

Met de aanvullende dekking Werk & Inkomen bent u verzekerd bij een geschil:
  • over uw arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld bij ontslag;
  • over uw aanstelling als ambtenaar;
  • over uw inkomen in loondienst;
  • over lichamelijke of psychische schade die u opliep tijdens uw werktijd, bijvoorbeeld bij een arbeidsongeval;
  • dat u als bestuurder van uw bedrijf heeft over arbeidsrecht;
  • dat ontstaat omdat iemand of een bedrijf vindt dat u in loondienst beroepsregels heeft overtreden;
  • over uw pensioen;
  • over sociale verzekeringen of sociale voorzieningen, bijvoorbeeld een uitkering, kinderbijslag of Persoonsgebonden Budget;
  • over studiefinanciering met de Dienst Uitvoering Onderwijs.
Als u wilt weten of uw arbeidsovereenkomst wel of niet klopt met de wet, krijgt u 1 keer juridisch advies. Wilt u precies weten wat er wel en niet verzekerd is? Lees dan de Voorwaarden Rechtsbijstand Werk & Inkomen.