Verzoeken bewindvoering, curatele of budgetbeheer

Is je cliënt verzekerd bij Interpolis en wil je beschermingsbewind, curatele of budgetbeheer doorgeven of wijzigen? Gebruik onderstaand formulier. Je kunt via deze weg ook de betalingsachterstand opvragen of een modelovereenkomst Uitstroomregeling Onder Bewindgestelden aanvragen.


Kies je verzoek en vul het formulier in. Je ontvangt een bevestiging via e-mail. Wij verwerken je verzoek binnen 10 werkdagen.


Let op: voeg geen wachtwoord toe aan de bijlage. Wij kunnen de bijlage dan helaas niet openen.


Wij verwerken je persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacystatement. Hierin lees je hoe wij omgaan met je persoonsgegevens en welke rechten je hebt.


Verzoek
Betreft
Ben je bij ons geregistreerd als bewindvoerder, budgetbeheerder of curator van deze cliënt?
Voordat je taken voor je cliënt kan doen, moet je je bij ons aanmelden als bewindvoerder. Hiervoor hebben wij je beschikking/machtiging nodig. Voeg deze toe aan je verzoek.
Wil je het postadres aanpassen?
Wat is de betaalvoorkeur?
Wanneer mag de premie afgeschreven worden?
Wil je het polisblad ontvangen?
Wil je een overzicht van de betalingsachterstand?
Je kunt maximaal 4 JPG of PDF bestanden als bijlagen toevoegen. Voeg je bestanden één voor één toe.
Zorg ervoor dat de bijlage voldoet aan de volgende eisen:
 • In de bestandsnaam staan geen tekens als & < /> : * % \ ?
 • Het bestand heeft als extensie pdf, jpg, jpeg of png
 • Je voegt maximaal 20 MB toe. Moet je meerdere bestanden uploaden in het formulier? Dan mogen de bestanden samen niet meer dan 20 MB zijn
 • Je kunt maximaal 4 JPG of PDF bestanden als bijlagen toevoegen. Voeg de bestanden één voor één toe
Soort wijziging
Tip!
Een wijziging in het woonadres hoef je niet aan ons door te geven. We krijgen het nieuwe adres automatisch van de gemeente (BRP).
Voeg de beschikking/machtiging toe. Zonder dit document kunnen wij je verzoek niet in behandeling nemen.
Wat is de betaalvoorkeur?
Wanneer mag de premie afgeschreven worden?
Zorg ervoor dat de bijlage voldoet aan de volgende eisen:
 • In de bestandsnaam staan geen tekens als & < /> : * % \ ?
 • Het bestand heeft als extensie pdf, jpg, jpeg of png
 • Je voegt maximaal 20 MB toe. Moet je meerdere bestanden uploaden in het formulier? Dan mogen de bestanden samen niet meer dan 20 MB zijn
 • Je kunt maximaal 4 JPG of PDF bestanden als bijlagen toevoegen. Voeg de bestanden één voor één toe
Je ontvangt een overzicht van het eigen risico dat je cliënt betaalde.
Over welk jaar wil je de stand van het eigen risico opvragen?
Over welk jaar wil je het polisblad ontvangen?
Een betalingsregeling voor je cliënt vraag je telefonisch aan via 020 591 43 60 (maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur). Voor meer informatie bekijk 'Betalingsregeling aanvragen voor uw cliënt'.
Is je cliënt bij je onder beschermingsbewind gesteld?
Sorry, het is niet mogelijk om een modelovereenkomst Uitstroomregeling Onder Bewindgestelden aan te vragen.
Is de totale betalingsachterstand bij ons en het incassobureau meer dan €1.260?
Sorry, het is niet mogelijk om een modelovereenkomst Uitstroomregeling Onder Bewindgestelden aan te vragen.
Heeft je cliënt een vrijwillig eigen risico?
Sorry, het is niet mogelijk om een modelovereenkomst Uitstroomregeling Onder Bewindgestelden aan te vragen.
Is er sprake van schuldhulpverlening, WSNP of faillissement?
Sorry, het is niet mogelijk om een modelovereenkomst Uitstroomregeling Onder Bewindgestelden aan te vragen.
Lukt het je om je cliënt via een schuldhulpverleningstraject aan te melden?
Sorry, het is niet mogelijk om een modelovereenkomst Uitstroomregeling Onder Bewindgestelden aan te vragen.
Is er in de afgelopen 5 jaar een finale kwijting voor je cliënt verleend?
Sorry, het is niet mogelijk om een modelovereenkomst Uitstroomregeling Onder Bewindgestelden aan te vragen.
Voeg de beschikking/machtiging toe. Zonder dit document kunnen wij je verzoek niet in behandeling nemen.
Zorg ervoor dat de bijlage voldoet aan de volgende eisen:
 • In de bestandsnaam staan geen tekens als & < /> : * % \ ?
 • Het bestand heeft als extensie pdf, jpg, jpeg of png
 • Je voegt maximaal 20 MB toe. Moet je meerdere bestanden uploaden in het formulier? Dan mogen de bestanden samen niet meer dan 20 MB zijn
 • Je kunt maximaal 4 JPG of PDF bestanden als bijlagen toevoegen. Voeg de bestanden één voor één toe
Je start zelf een schuldhulpverleningstraject voor je cliënt op.
Welke informatie wil je aan ons doorgeven?
Je ontvangt van ons een reactie via de post.
Je ontvangt van ons een opgave via de post.
Voeg de stabilisatieovereenkomst toe
Voeg het schuldhulpverleningsvoorstel en de VTLB berekening toe
Voeg de beëindigingsbrief toe
Voeg het bewijs dat alle schuldeisers akkoord zijn toe
Voeg de jaarlijkse hercontrole toe
Een detentieverklaring stuur je naar ons via het documenten uploadformulier.
Wat wil je met het postadres doen?
Wat wil je met het IBAN (voor af- en bijschrijvingen) doen?
Je kunt geen nieuw postadres of IBAN doorgeven Dit mag alleen de beheerder van de nalatenschap doen. Meer informatie lees je op de pagina Overlijden.
In het geval van afmelding vragen wij je om je beschikking/machtiging nogmaals naar ons op te sturen. Je kunt deze hieronder toevoegen.
Wat wil je met het IBAN (voor af- en bijschrijvingen) doen?
Zorg ervoor dat de bijlage voldoet aan de volgende eisen:
 • In de bestandsnaam staan geen tekens als & < /> : * % \ ?
 • Het bestand heeft als extensie pdf, jpg, jpeg of png
 • Je voegt maximaal 20 MB toe. Moet je meerdere bestanden uploaden in het formulier? Dan mogen de bestanden samen niet meer dan 20 MB zijn
 • Je kunt maximaal 4 JPG of PDF bestanden als bijlagen toevoegen. Voeg de bestanden één voor één toe
Voeg de beschikking/ machtiging toe
Heeft je cliënt een collectieve zorgverzekering via de gemeente?
Neem in dat geval contact op met de gemeente of met onze klantenservice voor meer informatie.
Wat wil je wijzigen?
De wijziging gaat altijd in vanaf 1 januari:
 • Wijzig je het vóór 1 februari? Dan gaat de wijziging in vanaf 1 januari van hetzelfde jaar.
 • Wijzig je het op of na 1 februari? Dan gaat de wijziging in vanaf 1 januari van het volgende jaar.
Ik wil voor mijn cliënt het gespreid betalen eigen risico