Hulp bij betalingsachterstand

Heeft uw cliënt een betalingsachterstand op de zorgverzekering? Wij helpen u graag met het zoeken naar een oplossing.

Regeling wanbetalers

Hebben wij uw cliënt aangemeld voor de regeling wanbetalers? Het CAK houdt vanaf het moment van de aanmelding de premie van uw cliënt in. Uw cliënt betaalt dan een hogere premie inclusief een boete. Het CAK houdt het bedrag in op het salaris of uitkering van uw cliënt. De werkgever of uitkeringsinstantie van uw cliënt moet hier aan meewerken. Als dat niet kan, ontvangt uw cliënt een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Betaalt uw cliënt niet? Dan legt het CAK uiteindelijk beslag op de bezittingen van uw cliënt. Naast de betaling aan het CAK moet uw cliënt op hetzelfde moment de schuld bij Interpolis aflossen.

Wanneer wordt uw cliënt afgemeld voor de regeling wanbetalers?

  • Als de totale betalingsachterstand bij Interpolis is betaald. Wij melden uw cliënt af op de 1e van de maand na de verwerking van de volledige betaling. 
  • Als er akkoord is voor schuldhulpverlening of WSNP. Neem hiervoor contact op met de gemeente of schuldhulpverlenende instantie. 
  • Uw cliënt kan ook voorlopig worden afgemeld: opschorting of tijdelijke afmelding. Om uw cliënt op te schorten spreekt u een betalingsregeling af of een Modelovereenkomst Uitstroomregeling Onderbewindgestelden voor de hele betalingsachterstand. 

Betalingsachterstand achterhalen

Wilt u weten wat de betalingsachterstand van uw cliënt is?

Betalingsregeling aanvragen voor uw cliënt

Met een betalingsregeling kan uw cliënt de premie of rekening voor zorgkosten in delen betalen.

Modelovereenkomst Uitstroomregeling Onder bewindgestelden

De regeling zorgt ervoor dat verzekerden makkelijker hun zorgverzekeringschuld kunnen oplossen. Voeg een ingevuld inkomsten- en uitgavenformulier toe bij de aanvraag.