inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Wat is het eigen risico?

De basisverzekering heeft een verplicht eigen risico. De overheid stelt dit bedrag elk jaar vast. In 2017 is dit net als in 2016 € 385,-. De eerste € 385,- aan zorgkosten betaalt u dus zelf, daarna vergoedt de basisverzekering.

U kunt ook een vrijwillig eigen risico kiezen. Dat bedrag wordt bij het verplicht eigen risico opgeteld.


Totaal eigen risico

€ 385,- (verplicht)

€ 485,-

€ 585,-

€ 685,-

€ 785,-

€ 885,-


Vrijwillig eigen risico

€ 0,-

€ 100,-

€ 200,-

€ 300,-

€ 400,-

€ 500,-


Basispremie 2017
per maand

€ 104,25

€ 100,25

€ 96,25

€ 92,25

€ 88,25

€ 84,25Korting
per jaar

€ 0,-

€ 48,-

€ 96,-

€ 144,-

€ 192,-

€ 240,-


Vrijwillig eigen risico - lagere premie

Verwacht u weinig medische kosten? Met een hoger vrijwillig eigen risico krijgt u korting op uw premie. Hieronder ziet u alles op een rij.

Wanneer betaalt u geen verplicht en vrijwillig eigen risico?

In de basisverzekering zit ook zorg waarvoor u nooit eigen risico betaalt. De overheid bepaalt wat er in de basisverzekering zit. Bij alle zorgverzekeraars is dit hetzelfde. Zo krijgt iedereen in Nederland de zorg die je minimaal nodig hebt. U betaalt geen eigen risico (verplicht of vrijwillig) voor:

 • Zorg geleverd door een huisarts of huisartsenpost (wel eigen risico bij behandelingen of onderzoeken die de huisarts uitbesteed, zoals laboratorium onderzoeken).
 • Zorg voor kinderen onder de 18 jaar
 • Zorg vanuit de aanvullende (tandheelkundige) verzekeringen
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Verpleging en verzorging in uw eigen omgeving (wijkverpleging)
 • Ketenzorg via de huisarts
 • Reiskosten en nacontroles van orgaandonor
 • Bevalling en verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Pedicurezorg voor diabetici bij een podotherapeut

Betalingsregeling eigen risico?
U hebt een medische behandeling gehad. Maar het komt niet goed uit om in 1 keer een flink bedrag aan eigen risico te betalen. Vraag dan een betalingsregeling aan.

 

Eigen risico wijzigen

Wilt u uw vrijwillig eigen risico verhogen of verlagen? Dat kan eenmaal per jaar, namelijk per 1 januari. Let op: u kunt een wijziging tot uiterlijk 31 december aan ons doorgeven via de ZorgActief Lijn. U kunt ook online uw vrijwillig eigen risico aanpassen op rabobank.nl.

 

Hoe werkt het precies?
Uw declaraties verrekenen we eerst met uw verplicht eigen risico. En vervolgens met het vrijwillige eigen risico (als u hiervoor hebt gekozen).

 

Stand van uw eigen risico
Wilt u weten hoe het staat met uw eigen risico? Bekijk dan uw laatste 'bericht afhandeling zorgkostennota’s'.


Het geneesmiddelenbeleid valt onder het wettelijk verplicht eigen risico. De kosten die wij betalen aan de apotheek komen ten laste van het verplicht eigen risico. Als u uw medicijnen afhaalt bij een apotheker met een contract bij Interpolis wordt de korting die wij bedingen bij apotheken en producenten direct verrekend met uw eigen risico. Het inkoopvoordeel geven wij op deze manier aan u terug.

 

Als de zorgaanbieder de nota rechtstreeks naar Interpolis ZorgActief® stuurt, brengen wij het verplicht eigen risico in rekening bij u. Wanneer u de nota zelf betaalt, vergoeden wij slechts een gedeelte van de nota.

 

Automatische incasso
Als u uw premie per automatische incasso betaalt, dan hebt u nu ook het gemak van automatische incasso van uw eigen risico, eventuele eigen bijdragen en andere openstaande bedragen. Ook deze worden dan automatisch afgeschreven. 

 

Eigen risico gespreid betalen
Verwacht u dat u in 2017 het verplicht eigen risico volledig moet betalen? Dan kunt u vooraf gespreid betalen aanvragen. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Lees meer over het eigen risico gespreid betalen.

 

Hoe verrekent Interpolis het eigen risico met mijn zorgkosten?

 1. Wij krijgen de nota van uw zorgverlener. Wij betalen het hele bedrag aan de zorgverlener. Daarna krijgt u van ons het declaratieoverzicht (DOV). Op de DOV staat wat u aan eigen risico moet betalen. Dit bedrag incasseren wij via automatische incasso, of u ontvangt een acceptgiro.
 2. U krijgt een nota die u eerst zelf betaalt. U stuurt de betaalde nota naar ons met bijvoorbeeld de declaratie app. Wij beoordelen de nota en berekenen de vergoeding waar u recht op hebt. Van dit bedrag halen wij het eigen risico af. Het bedrag dat dan overblijft, krijgt u van ons.
 3. U krijgt een nota die u niet eerst zelf betaalt, maar die u bij ons declareert. U vraagt aan ons deze nota voor u te betalen. Wij betalen het hele bedrag aan de zorgverlener. Daarna krijgt u van ons het declaratieoverzicht (DOV). Op de DOV staat wat u aan eigen risico moet betalen. Dit bedrag incasseren wij via automatische incasso, of u ontvangt een acceptgiro.

Hoe werkt het als mijn (ziekenhuis)behandeling over meerdere jaren loopt?
Als uw behandeling (DBC-zorgproduct) in 2016 startte, dan verrekenen wij deze behandeling met uw eigen risico van 2016. Ook als de behandeling in 2017 stopt.

 

Ziekenhuizen declareren hun zorg met een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). De DBC staat voor het geheel aan zorg die u ontvangt, van zorgvraag tot diagnose en behandeling. De startdatum van een behandeling bepaalt met welk jaar wij uw eigen risico verrekenen. Als u bijvoorbeeld in december 2016 geopereerd wordt en in januari 2017 het ziekenhuis verlaat, dan verrekenen wij de kosten met het eigen risico van het jaar 2016.

 

Een DBC-traject mag maximaal 120 dagen duren. Duurt uw behandeling langer? Dan wordt er een vervolg-DBC gestart.

Ondergaat u een operatie waarbij een vervolgafspraak of nacontrole plaatsvindt? En vindt deze plaats meer dan 42 dagen na de operatie? Dan wordt er ook een vervolg-DBC gestart.

 

Let op: Als die DBC's in verschillende jaren worden geopend, dan houden wij tweemaal eigen risico in en niet eenmaal. U moet dan zowel het eigen risico van 2016, als het eigen risico van 2017 betalen. U kunt altijd navragen of en wanneer er een vervolg-DBC wordt gestart bij uw behandelaar in het ziekenhuis of bij onze persoonlijke zorgcoach.

 

Betaal ik ook eigen risico voor een vervolgbehandeling in het ziekenhuis?
Ja, een vervolgbehandeling wordt gezien als een nieuwe behandeling (DBC-zorgproduct). U betaalt daar dus eigen risico voor. U kunt aan uw zorgaanbieder vragen of uw vervolgbehandeling een nieuwe behandeling is.

 

Maakt u chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen?

En hebt u 1 keer per jaar een medicatiebeoordeling bij een gecontracteerde apotheek? Dan betaalt u voor de medicatiebeoordeling geen verplicht eigen risico. Het vrijwillig eigen risico geldt wel.