Eigen risico 

De basisverzekering heeft een verplicht eigen risico. De overheid stelt dit bedrag elk jaar vast. In 2020 is dit, net als in 2019, € 385,-. De eerste € 385,- aan zorgkosten betaalt u dus zelf, daarna vergoedt de basisverzekering.


U kunt ook een vrijwillig eigen risico kiezen. U krijgt dan korting op de premie. Het gekozen vrijwillig eigen risico komt bovenop het verplicht eigen risico. Met de ZorgActief basisverzekering hebt u keuze uit 5 verschillende hoogtes van het eigen risico. Met ZorgCompact kunt u het vrijwillig eigen risico alleen met € 500,- verhogen (totaal hebt u dan € 885,- eigen risico).

Interpolis ZorgCompact®

Premie 2020

 

  Totaal eigen risico Vrijwillig eigen risico Basispremie per maand Korting per maand
  € 385,- (verplicht) € 0,- € 109,25 € 0,-
  € 885,- € 500,-  € 87,25 € 22,-

 

 

Interpolis ZorgActief®

Premie 2020

 

  Totaal eigen risico Vrijwillig eigen risico Basispremie per maand Korting per maand
  € 385,- (verplicht) € 0,- € 116,50 € 0,-
  € 485,- € 100,-  € 112,50 € 4,-
  € 585,- € 200,- € 108,50 € 8,-
  € 685,- € 300,- € 104,50 € 12,-
  € 785,- € 400,- € 100,50 € 16,-
  € 885,- € 500,- € 96,50 € 20,-

 

 

Wanneer betaalt u geen verplicht en vrijwillig eigen risico?

In de basisverzekering zit ook zorg waarvoor u nooit eigen risico betaalt. De overheid bepaalt wat er in de basisverzekering zit. Bij alle zorgverzekeraars is dit hetzelfde. Zo krijgt iedereen in Nederland de zorg die je minimaal nodig hebt. U betaalt geen eigen risico (verplicht of vrijwillig) voor:

 • zorg geleverd door een huisarts of huisartsenpost (wel eigen risico bij behandelingen of onderzoeken die de huisarts uitbesteed, zoals laboratorium onderzoeken)
 • zorg voor kinderen onder de 18 jaar
 • zorg vanuit de aanvullende (tandheelkundige) verzekeringen
 • hulpmiddelen in bruikleen
 • verpleging en verzorging in uw eigen omgeving (wijkverpleging)
 • ketenzorg via de huisarts
 • reiskosten en nacontroles van orgaandonor
 • bevalling en verloskundige zorg
 • kraamzorg
 • pedicurezorg voor diabetici bij een podotherapeut
 • gecombineerde leefstijlinterventies

Chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen en stoppen met roken

Maakt u chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen? En hebt u eens per jaar een medicatiebeoordeling bij een gecontracteerde apotheek? Dan betaalt u voor de medicatiebeoordeling geen verplicht en vrijwillig eigen risico.

 

Ook voor de kosten voor een stoppen-met-roken programma inclusief farmacotherapeutische interventies (medicatie) geldt geen verplicht en vrijwillig eigen risico. De aanbieder van het stoppen met roken programma mag dan geen huisarts, medisch specialist of klinisch psycholoog zijn.

Hoger eigen risico lagere premie

U kunt ervoor kiezen om het eigen risico te verhogen, dan krijgt u korting op uw premie. Het verhogen van uw eigen risico kan betekenen dat u in 1 keer een flinke rekening van het eigen risico krijgt. Wilt u weten of dit verstandig is in uw situatie?


Lees meer op rabobank.nl

Veelgestelde vragen over het eigen risico

Hoe werkt de betalingsregeling voor het eigen risico?
U hebt een medische behandeling gehad. Maar het komt niet goed uit om in 1 keer een flink bedrag aan eigen risico te betalen. Vraag dan een betalingsregeling aan. U kunt alleen een betalingsregeling aanvragen over het verplicht eigen risico. Een betalingsregeling kunt u aanvragen via de Interpolis Zorglijn.
Betaal ik 2x het eigen risico als mijn behandeling in het ene jaar start (2019) en doorloopt naar een nieuw jaar (2020)?
Als uw behandeling (DBC-zorgproduct) in 2019 start, dan verrekenen wij deze behandeling met uw eigen risico van 2019. Ook als de behandeling doorloopt en in 2020 stopt.

Lees meer over een ziekenhuisrekening
Kan ik de hoogte van het eigen risico nog aanpassen?
Wilt u uw vrijwillig eigen risico verhogen of verlagen? Dat kan eenmaal per jaar, namelijk per 1 januari. Let op: u kunt een wijziging uiterlijk 31 december aan ons doorgeven via de Interpolis Zorglijn. U kunt ook online uw vrijwillig eigen risico aanpassen in uw Rabo Online Bankieren of via de Rabo App. 

Hoe werkt het precies?
Uw declaraties verrekenen we eerst met uw verplicht eigen risico. En vervolgens met het vrijwillige eigen risico (als u hiervoor hebt gekozen).
Waar zie ik de stand van mijn eigen risico?
Wilt u weten hoe het staat met uw eigen risico? Bekijk dan uw laatste 'bericht afhandeling zorgkostennota’s'.
Vallen geneesmiddelen onder het eigen risico?
Het geneesmiddelenbeleid valt onder het wettelijk verplicht eigen risico. De kosten die wij betalen aan de apotheek komen ten laste van het verplicht eigen risico. Als u uw medicijnen afhaalt bij een apotheker met een contract bij Interpolis wordt de korting die wij bedingen bij apotheken en producenten direct verrekend met uw eigen risico. Het inkoopvoordeel geven wij op deze manier aan u terug.
 
Als de zorgaanbieder de nota rechtstreeks naar Interpolis stuurt, brengen wij het verplicht eigen risico in rekening bij u. Wanneer u de nota zelf betaalt, vergoeden wij slechts een gedeelte van de nota.

 

Lees meer over het geneesmiddelenbeleid

Hoe kunt u het eigen risico betalen?
Automatische incasso 
Als u uw premie per automatische incasso betaalt, dan hebt u nu ook het gemak van automatische incasso van uw eigen risico, eventuele eigen bijdragen en andere openstaande bedragen. Ook deze worden dan automatisch afgeschreven. 
 
Eigen risico gespreid betalen 
Verwacht u dat u het komend jaar het verplicht eigen risico volledig moet betalen? Dan kunt u vooraf gespreid betalen aanvragen. Zo weet u precies waar u aan toe bent. 
 
Hoe verrekent Interpolis het eigen risico met mijn zorgkosten?
 1. Wij krijgen de nota van uw zorgverlener. Wij betalen het hele bedrag aan de zorgverlener. Daarna krijgt u van ons het declaratieoverzicht (DOV). Op de DOV staat wat u aan eigen risico moet betalen. Dit bedrag incasseren wij via automatische incasso, of u ontvangt een acceptgiro.
 2. U krijgt een nota die u eerst zelf betaalt. U stuurt de betaalde nota naar ons met bijvoorbeeld de declaratie app. Wij beoordelen de nota en berekenen de vergoeding waar u recht op hebt. Van dit bedrag halen wij het eigen risico af. Het bedrag dat dan overblijft, krijgt u van ons.
 3. U krijgt een nota die u niet eerst zelf betaalt, maar die u bij ons declareert. U vraagt aan ons deze nota voor u te betalen. Wij betalen het hele bedrag aan de zorgverlener. Daarna krijgt u van ons het declaratieoverzicht (DOV). Op de DOV staat wat u aan eigen risico moet betalen. Dit bedrag incasseren wij via automatische incasso, of u ontvangt een acceptgiro.
Hoe werkt het als mijn (ziekenhuis)behandeling over meerdere jaren loopt?
Als uw behandeling (DBC-zorgproduct) in 2019 startte, dan verrekenen wij deze behandeling met uw eigen risico van 2019. Ook als de behandeling in 2020 stopt.
 
Ziekenhuizen declareren hun zorg met een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). De DBC staat voor het geheel aan zorg die u ontvangt, van zorgvraag tot diagnose en behandeling. De startdatum van een behandeling bepaalt met welk jaar wij uw eigen risico verrekenen. Als u bijvoorbeeld in december 2019 geopereerd wordt en in januari 2020 het ziekenhuis verlaat, dan verrekenen wij de kosten met het eigen risico van het jaar 2019.
 
Een DBC-traject mag maximaal 120 dagen duren. Duurt uw behandeling langer? Dan wordt er een vervolg-DBC gestart. Ondergaat u een operatie waarbij een vervolgafspraak of nacontrole plaatsvindt? En vindt deze plaats meer dan 42 dagen na de operatie? Dan wordt er ook een vervolg-DBC gestart.
 
Let op: Als die DBC's in verschillende jaren worden geopend, dan houden wij tweemaal eigen risico in en niet eenmaal. U moet dan zowel het eigen risico van 2019, als het eigen risico van 2020 betalen. U kunt altijd navragen of en wanneer er een vervolg-DBC wordt gestart bij uw behandelaar in het ziekenhuis of bij onze persoonlijke zorgcoach.

Betaal ik ook eigen risico voor een vervolgbehandeling in het ziekenhuis?
Ja, een vervolgbehandeling wordt gezien als een nieuwe behandeling (DBC-zorgproduct). U betaalt daar dus eigen risico voor. U kunt aan uw zorgaanbieder vragen of uw vervolgbehandeling een nieuwe behandeling is.

Maakt u chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen?
En hebt u 1 keer per jaar een medicatiebeoordeling bij een gecontracteerde apotheek? Dan betaalt u voor de medicatiebeoordeling geen verplicht eigen risico. Het vrijwillig eigen risico geldt wel.