Ketenaanpak bij overgewicht en obesitas voor verzekerden tot 18 jaar

Vergoeding 2024
Vergoeding 2023

Bent u jonger dan 18 jaar? En heeft u overgewicht of obesitas? Dan heeft u uit de basisverzekering recht op de vergoeding Ketenaanpak bij overgewicht en obesitas voor verzekerden tot 18 jaar. Met deze aanpak wordt niet alleen gekeken naar het voedings- en beweegpatroon van een kind, maar ook naar factoren in de thuissituatie die van invloed kunnen zijn op de leefstijl. Bij de ketenaanpak is sprake van een samenwerking tussen verschillende zorgverleners, onder begeleiding van één centrale zorgverlener (CZV). De vergoeding gaat deels via de zorgverzekering en deels via de gemeente.

Kies een verzekering om uw vergoeding te bekijken
Interpolis ZorgActief

100%

Eigen risicoU betaalt geen eigen risico

Tekst

Inzicht in mijn zorgverbruik

In Mijn Zorgverbruik ziet u de gegevens van uw polis en een actueel overzicht van de zorgkosten die u hebt gemaakt.

Geen DigiD? Vraag het hier aan.

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Met een niet-gecontracteerde zorgverlener of leverancier hebben wij geen afspraken. Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u meestal minder vergoed.

Voor wie is de vergoeding?

Voor mensen jonger dan 18 jaar met overgewicht of obesitas, met een matig verhoogd of hoger gezondheidsrisico door overgewicht.

Wat krijgt u vergoed?

 • Een uitgebreide intake en analyse van het probleem, uitgevoerd door een Centraal Zorgverlener die daarna een plan van aanpak opstelt

Als de Centrale Zorgverlener een GLI-programma noodzakelijk vindt, krijgt u ook dit vergoed:

 • Een GLI-programma van maximaal 24 maanden. Tussen de uitgebreide intake van de Centrale Zorgverlener en de start van een GLI-programma mag maximaal 6 maanden zitten, tenzij wij toestemming hebben gegeven om dit te verlengen.
 • Verdere begeleiding en coördinatie van de Centrale Zorgverlener, voor maximaal 3,5 jaar

Wat krijgt u uit een andere vergoeding?

Bent u 16 of 17 jaar? Dan heeft u ook recht op de vergoeding voor volwassen voor Gecombineerde Leefstijlinterventie, als de huisarts dit vindt passen. GLI kan niet tegelijk plaatsvinden met Ketenaanpak bij overgewicht en obesitas voor verzekerden tot 18 jaar.

Wat krijgt u niet vergoed?

 • Een uitgebreide intake en plan van aanpak als de huisarts het gezondheidsrisico door overgewicht inschat op licht verhoogd.
 • Een GLI-programma en verdere begeleiding als het gezondheidsrisico door overgewicht is ingeschat op licht verhoogd.

U heeft een verwijzing nodig

U moet doorverwezen zijn door een huisarts, kinderarts, jeugdarts of jeugdverpleegkundige naar een Centrale Zorgverlener. In de verwijzing moet staan dat u een matig of (extreem) verhoogd Gewichtsgerelateerd Gezondheid Risico (GGR) heeft en waarom. Hiervoor wordt het Addendum voor kinderen op de Zorgstandaard Overgewicht en Obesitas van Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) gebruikt.

Waar kunt u terecht?

 • Voor de uitgebreide analyse en intake kunt u terecht bij de Centrale Zorgverlener (CZV). Dit is een (jeugd)verpleegkundige met een hbo+ opleiding aangevuld met een specifieke opleiding tot CZV met aandacht voor kennis van het sociaal- en zorgdomein, specifiek gericht op jeugd en gezin.
 • Voor een GLI-programma kunt u terecht bij kinderleefstijlcoach die werkt volgens de kaders van Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Zodra BLCN een register voor kinderleefstijlcoaches heeft opgesteld, moeten de kinderleefstijlcoaches daarin geregistreerd staan. Het moet gaan om een kinder-GLI, waarvan de effectiviteit door het RIVM op een voldoende niveau is vastgesteld en bewezen en die zijn aangemerkt als verzekerde zorg door Zorgverzekeraars Nederland, het Zorginstituut Nederland en ons. Zodra bekend is waar de programma's die aan deze eisen voldoen te vinden zijn, leest u dat hier.

Helaas is op dit moment nog niet duidelijk welke zorgverleners we kunnen contracteren. Hierover volgt zo snel mogelijk meer informatie. Omdat we voorlopig niet voldoende gecontracteerde zorgverleners hebben, vergoeden we bij niet-gecontracteerde zorgverleners 100% van het Wmg-tarief bij alle basisverzekeringen.

Interpolis ZorgActief

100%

ZonderMeergeen extra vergoeding
Eigen risicoU betaalt geen eigen risico

Tekst

Inzicht in mijn zorgverbruik

In Mijn Zorgverbruik ziet u de gegevens van uw polis en een actueel overzicht van de zorgkosten die u hebt gemaakt.

Geen DigiD? Vraag het hier aan.

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Met een niet-gecontracteerde zorgverlener of leverancier hebben wij geen afspraken. Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u meestal minder vergoed.

Voor wie is de vergoeding?

Voor mensen jonger dan 18 jaar met overgewicht of obesitas, met een matig verhoogd of hoger gezondheidsrisico door overgewicht.

Wat krijgt u vergoed?

 • Een uitgebreide intake en analyse van het probleem, uitgevoerd door een Centraal Zorgverlener die daarna een plan van aanpak opstelt

Als de Centrale Zorgverlener een GLI-programma noodzakelijk vindt, krijgt u ook dit vergoed:

 • Een GLI-programma van maximaal 24 maanden. Tussen de uitgebreide intake van de Centrale Zorgverlener en de start van een GLI-programma mag maximaal 6 maanden zitten, tenzij wij toestemming hebben gegeven om dit te verlengen.
 • Verdere begeleiding en coördinatie van de Centrale Zorgverlener, voor maximaal 3,5 jaar

Wat krijgt u uit een andere vergoeding?

Bent u 16 of 17 jaar? Dan heeft u ook recht op de vergoeding voor volwassen voor Gecombineerde Leefstijlinterventie, als de huisarts dit vindt passen. GLI kan niet tegelijk plaatsvinden met Ketenaanpak bij overgewicht en obesitas voor verzekerden tot 18 jaar.

Wat krijgt u niet vergoed?

 • Een uitgebreide intake en plan van aanpak als de huisarts het gezondheidsrisico door overgewicht inschat op licht verhoogd.
 • Een GLI-programma en verdere begeleiding als het gezondheidsrisico door overgewicht is ingeschat op licht verhoogd.

U heeft een verwijzing nodig

U moet doorverwezen zijn door een huisarts, kinderarts, jeugdarts of jeugdverpleegkundige naar een Centrale Zorgverlener. In de verwijzing moet staan dat u een matig of (extreem) verhoogd Gewichtsgerelateerd Gezondheid Risico (GGR) heeft en waarom. Hiervoor wordt het Addendum voor kinderen op de Zorgstandaard Overgewicht en Obesitas van Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) gebruikt.

Waar kunt u terecht?

 • Voor de uitgebreide analyse en intake kunt u terecht bij de Centrale Zorgverlener (CZV). Dit is een (jeugd)verpleegkundige met een hbo+ opleiding aangevuld met een specifieke opleiding tot CZV met aandacht voor kennis van het sociaal- en zorgdomein, specifiek gericht op jeugd en gezin.
 • Voor een GLI-programma kunt u terecht bij kinderleefstijlcoach die werkt volgens de kaders van Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Zodra BLCN een register voor kinderleefstijlcoaches heeft opgesteld, moeten de kinderleefstijlcoaches daarin geregistreerd staan. Het moet gaan om een kinder-GLI, waarvan de effectiviteit door het RIVM op een voldoende niveau is vastgesteld en bewezen en die zijn aangemerkt als verzekerde zorg door Zorgverzekeraars Nederland, het Zorginstituut Nederland en ons. Zodra bekend is waar de programma's die aan deze eisen voldoen te vinden zijn, leest u dat hier.

Helaas is op dit moment nog niet duidelijk welke zorgverleners we kunnen contracteren. Hierover volgt zo snel mogelijk meer informatie. Omdat we voorlopig niet voldoende gecontracteerde zorgverleners hebben, vergoeden we bij niet-gecontracteerde zorgverleners 100% van het Wmg-tarief bij alle basisverzekeringen.

Interpolis ZorgActief

100%

MeerZekergeen extra vergoeding
Eigen risicoU betaalt geen eigen risico

Tekst

Inzicht in mijn zorgverbruik

In Mijn Zorgverbruik ziet u de gegevens van uw polis en een actueel overzicht van de zorgkosten die u hebt gemaakt.

Geen DigiD? Vraag het hier aan.

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Met een niet-gecontracteerde zorgverlener of leverancier hebben wij geen afspraken. Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u meestal minder vergoed.

Voor wie is de vergoeding?

Voor mensen jonger dan 18 jaar met overgewicht of obesitas, met een matig verhoogd of hoger gezondheidsrisico door overgewicht.

Wat krijgt u vergoed?

 • Een uitgebreide intake en analyse van het probleem, uitgevoerd door een Centraal Zorgverlener die daarna een plan van aanpak opstelt

Als de Centrale Zorgverlener een GLI-programma noodzakelijk vindt, krijgt u ook dit vergoed:

 • Een GLI-programma van maximaal 24 maanden. Tussen de uitgebreide intake van de Centrale Zorgverlener en de start van een GLI-programma mag maximaal 6 maanden zitten, tenzij wij toestemming hebben gegeven om dit te verlengen.
 • Verdere begeleiding en coördinatie van de Centrale Zorgverlener, voor maximaal 3,5 jaar

Wat krijgt u uit een andere vergoeding?

Bent u 16 of 17 jaar? Dan heeft u ook recht op de vergoeding voor volwassen voor Gecombineerde Leefstijlinterventie, als de huisarts dit vindt passen. GLI kan niet tegelijk plaatsvinden met Ketenaanpak bij overgewicht en obesitas voor verzekerden tot 18 jaar.

Wat krijgt u niet vergoed?

 • Een uitgebreide intake en plan van aanpak als de huisarts het gezondheidsrisico door overgewicht inschat op licht verhoogd.
 • Een GLI-programma en verdere begeleiding als het gezondheidsrisico door overgewicht is ingeschat op licht verhoogd.

U heeft een verwijzing nodig

U moet doorverwezen zijn door een huisarts, kinderarts, jeugdarts of jeugdverpleegkundige naar een Centrale Zorgverlener. In de verwijzing moet staan dat u een matig of (extreem) verhoogd Gewichtsgerelateerd Gezondheid Risico (GGR) heeft en waarom. Hiervoor wordt het Addendum voor kinderen op de Zorgstandaard Overgewicht en Obesitas van Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) gebruikt.

Waar kunt u terecht?

 • Voor de uitgebreide analyse en intake kunt u terecht bij de Centrale Zorgverlener (CZV). Dit is een (jeugd)verpleegkundige met een hbo+ opleiding aangevuld met een specifieke opleiding tot CZV met aandacht voor kennis van het sociaal- en zorgdomein, specifiek gericht op jeugd en gezin.
 • Voor een GLI-programma kunt u terecht bij kinderleefstijlcoach die werkt volgens de kaders van Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Zodra BLCN een register voor kinderleefstijlcoaches heeft opgesteld, moeten de kinderleefstijlcoaches daarin geregistreerd staan. Het moet gaan om een kinder-GLI, waarvan de effectiviteit door het RIVM op een voldoende niveau is vastgesteld en bewezen en die zijn aangemerkt als verzekerde zorg door Zorgverzekeraars Nederland, het Zorginstituut Nederland en ons. Zodra bekend is waar de programma's die aan deze eisen voldoen te vinden zijn, leest u dat hier.

Helaas is op dit moment nog niet duidelijk welke zorgverleners we kunnen contracteren. Hierover volgt zo snel mogelijk meer informatie. Omdat we voorlopig niet voldoende gecontracteerde zorgverleners hebben, vergoeden we bij niet-gecontracteerde zorgverleners 100% van het Wmg-tarief bij alle basisverzekeringen.

Interpolis ZorgActief

100%

ZonderZorgengeen extra vergoeding
Eigen risicoU betaalt geen eigen risico

Tekst

Inzicht in mijn zorgverbruik

In Mijn Zorgverbruik ziet u de gegevens van uw polis en een actueel overzicht van de zorgkosten die u hebt gemaakt.

Geen DigiD? Vraag het hier aan.

U krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Met een niet-gecontracteerde zorgverlener of leverancier hebben wij geen afspraken. Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u meestal minder vergoed.

Voor wie is de vergoeding?

Voor mensen jonger dan 18 jaar met overgewicht of obesitas, met een matig verhoogd of hoger gezondheidsrisico door overgewicht.

Wat krijgt u vergoed?

 • Een uitgebreide intake en analyse van het probleem, uitgevoerd door een Centraal Zorgverlener die daarna een plan van aanpak opstelt

Als de Centrale Zorgverlener een GLI-programma noodzakelijk vindt, krijgt u ook dit vergoed:

 • Een GLI-programma van maximaal 24 maanden. Tussen de uitgebreide intake van de Centrale Zorgverlener en de start van een GLI-programma mag maximaal 6 maanden zitten, tenzij wij toestemming hebben gegeven om dit te verlengen.
 • Verdere begeleiding en coördinatie van de Centrale Zorgverlener, voor maximaal 3,5 jaar

Wat krijgt u uit een andere vergoeding?

Bent u 16 of 17 jaar? Dan heeft u ook recht op de vergoeding voor volwassen voor Gecombineerde Leefstijlinterventie, als de huisarts dit vindt passen. GLI kan niet tegelijk plaatsvinden met Ketenaanpak bij overgewicht en obesitas voor verzekerden tot 18 jaar.

Wat krijgt u niet vergoed?

 • Een uitgebreide intake en plan van aanpak als de huisarts het gezondheidsrisico door overgewicht inschat op licht verhoogd.
 • Een GLI-programma en verdere begeleiding als het gezondheidsrisico door overgewicht is ingeschat op licht verhoogd.

U heeft een verwijzing nodig

U moet doorverwezen zijn door een huisarts, kinderarts, jeugdarts of jeugdverpleegkundige naar een Centrale Zorgverlener. In de verwijzing moet staan dat u een matig of (extreem) verhoogd Gewichtsgerelateerd Gezondheid Risico (GGR) heeft en waarom. Hiervoor wordt het Addendum voor kinderen op de Zorgstandaard Overgewicht en Obesitas van Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) gebruikt.

Waar kunt u terecht?

 • Voor de uitgebreide analyse en intake kunt u terecht bij de Centrale Zorgverlener (CZV). Dit is een (jeugd)verpleegkundige met een hbo+ opleiding aangevuld met een specifieke opleiding tot CZV met aandacht voor kennis van het sociaal- en zorgdomein, specifiek gericht op jeugd en gezin.
 • Voor een GLI-programma kunt u terecht bij kinderleefstijlcoach die werkt volgens de kaders van Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Zodra BLCN een register voor kinderleefstijlcoaches heeft opgesteld, moeten de kinderleefstijlcoaches daarin geregistreerd staan. Het moet gaan om een kinder-GLI, waarvan de effectiviteit door het RIVM op een voldoende niveau is vastgesteld en bewezen en die zijn aangemerkt als verzekerde zorg door Zorgverzekeraars Nederland, het Zorginstituut Nederland en ons. Zodra bekend is waar de programma's die aan deze eisen voldoen te vinden zijn, leest u dat hier.

Helaas is op dit moment nog niet duidelijk welke zorgverleners we kunnen contracteren. Hierover volgt zo snel mogelijk meer informatie. Omdat we voorlopig niet voldoende gecontracteerde zorgverleners hebben, vergoeden we bij niet-gecontracteerde zorgverleners 100% van het Wmg-tarief bij alle basisverzekeringen.

Hulp nodig?

Bel onze zorglijn

Wij helpen je graag.
Wij helpen je graag met alle vragen rondom je zorgverzekering.

WhatsApp

Wij helpen je graag.
Stel je vraag over je zorgverzekering. Via WhatsApp delen we geen medische en financiële gegevens. 

Zorgkosten declareren

Eenvoudig online.
Upload eenvoudig je rekening in de Interpolis Zorg app of in Mijn Zorggebruik. Hier zie je ook alles rondom jouw zorgverzekering.

Alarmcentrale

24/7 bereikbaar.
Voor advies, hulp of gezondheidszorg in het buitenland.