Voetzorg bij verhoogd risico voetulcera

Vergoeding 2024
Vergoeding 2023

Heeft u een verhoogd risico op voetulcera vanwege diabetes mellitus (suikerziekte), een andere aandoening of een medische behandeling? Dan heeft u recht op voetzorg. Welk soort zorg u bij Interpolis vergoed krijgt, hangt af van uw zorgprofiel. Dit bepaalt uw de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, verpleegkundig specialist of physician assistant. Uw podotherapeut stelt uw persoonlijk behandelplan op.

Kies een verzekering om uw vergoeding te bekijken

Hulp nodig?

Bel onze zorglijn
Wij helpen je graag.
Wij helpen je graag met alle vragen rondom je zorgverzekering.
WhatsApp
Wij helpen je graag.
Stel je vraag over je zorgverzekering. Via WhatsApp delen we geen medische en financiële gegevens. 
Zorgkosten declareren
Eenvoudig online.
Upload eenvoudig je rekening in de Interpolis Zorg app of in Mijn Zorggebruik. Hier zie je ook alles rondom jouw zorgverzekering.
Alarmcentrale
24/7 bereikbaar.
Bel ons direct voor spoedeisende gezondheidszorg in het buitenland.