Wanneer krijg ik vanuit Interpolis Zorg een vergoeding voor taxivervoer?

U kunt om medische redenen (tijdelijk) niet met of zonder begeleider per openbaar vervoer reizen. Ook is reizen met de (eigen) auto niet mogelijk. Dan komen de kosten van taxivervoer voor vergoeding in aanmerking. We betalen maximaal 200 kilometer per enkele reis.

 

De vergoeding is voor mensen die
 • nierdialyse krijgen
 • radio-, immuun- of chemotherapie krijgen bij kanker
 • visueel gehandicapt zijn en niet alleen kunnen reizen
 • in een rolstoel zitten
 • door een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer (hardheidsclausule)
 • jonger zijn dan 18 en recht hebben op 24-uurs verpleging en verzorging vanwege een lichamelijke handicap of complexe lichamelijke problemen.

Waar moet ik op letten?

Voor vergoeding van taxivervoer gelden 3 voorwaarden:
 • u hebt een vervoersmachtiging voor taxivervoer van de Vervoerslijn;
 • u hebt dit jaar meer vervoerskosten dan de eigen bijdrage van
  € 105,- per persoon per kalenderjaar en u hebt de eigen bijdrage betaald;
 • u hebt op de basisverzekering het verplicht eigen risico en eventueel gekozen vrijwillig eigen risico betaald.

Krijg ik een vergoeding vanuit de basisverzekering?

U hebt recht op vergoeding van de kosten van taxivervoer vanuit de basisverzekering. Als u met gecontracteerd (meerpersoons) taxivervoer reist, krijgt u volledige vergoeding van de taxikosten. U krijgt een lagere vergoeding bij niet gecontracteerd taxivervoer.


Lees meer over de vergoeding vervoer vanuit de basisverzekering

Krijg ik een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering?

Vanuit de aanvullende verzekeringen van Interpolis krijgt u geen aanvullende vergoeding voor kosten van taxivervoer.

Hoe bestel ik een gecontracteerde taxi?

Wat wil de taxivervoerder van mij weten?

Als u een rit bestelt bij een gecontracteerde taxivervoerder, dan vraagt de telefonist(e) de volgende gegevens:
 • uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, relatienummer en postcode;
 • hoe laat en naar welke bestemming u vervoerd moet worden;
 • of u gebruik maakt van een rolstoel en of er andere bijzonderheden zijn.

Rit kan langer duren door vervoer van meerdere verzekerden

Het kan zijn dat u met meerdere mensen in de taxi zit. Hierdoor kan de rit langer duren dan een rechtstreekse rit. Wij hebben met de vervoerder afgesproken dat de rit maximaal 25% langer mag duren. Dit mag nooit langer zijn dan een half uur extra reistijd.

Ik heb een taxirit besteld, wat is handig om te weten?

 • Als u een taxirit hebt besteld, zorg er dan voor dat u op het afgesproken tijdstip klaar staat.
 • De gecontracteerde taxivervoerder vraagt altijd voor de rit of u een machtiging van de Vervoerslijn hebt. Zonder machtiging kan de vervoerder u wel vervoeren, maar u krijgt de kosten niet vergoed.
 • Voor de heenrit wordt u op het afgesproken tijdstip opgehaald, met een marge van 15 minuten eerder of later. U mag in geen geval te laat op de plaats van bestemming aankomen. De aankomst is uiterlijk 30 minuten vóór het afgesproken tijdstip.
 • U mag hulp en ondersteuning van de chauffeur verwachten. De chauffeur haalt u bij de voordeur van uw woonadres op. Woont u in een flat? Dan haalt de chauffeur u op bij de portiekdeur van het flatgebouw. Dus niet bij uw eigen voordeur. De hulp wordt verleend tot in de gebruikelijke ontvangstruimte voor de behandelende instelling (zoals receptie, intakebalie, polikliniek) en andersom is dit ook het geval.
 • U mag niet roken in de taxi.
 • U wordt vervoerd in een schoon en representatief voertuig (auto of (rolstoel-)bus). De taxi is geschikt voor rolstoelen.

Ik wil na de behandeling ook weer worden opgehaald. Kan dat?

Na de behandeling kunt u weer worden opgehaald en thuisgebracht.
 • Is de duur van uw behandeling bekend? Dan kunt u bij de aanvraag van de rit ook direct een afspraak maken voor de terugreis.
 • Weet u nog niet hoe laat u teruggaat? Dan belt u hetzelfde taxibedrijf als u klaar bent. U wordt dan binnen een half uur na het telefonisch verzoek opgehaald.

Moet ik de ritprijs afrekenen in de taxi?

Reist u met een gecontracteerde vervoerder? Dan hoeft u de kosten van het taxivervoer niet aan de chauffeur te betalen. De taxivervoerder declareert de kosten namelijk rechtstreeks bij ons. Als u de eigen bijdrage van € 105,- nog niet volledig hebt betaald, ontvangt u achteraf van ons een nota.
 
Als u met een niet gecontracteerde vervoerder reist, moet u de nota eerst zelf aan de vervoerder betalen. De nota kunt u vervolgens bij ons indienen. U krijgt dan meestal niet alle kosten vergoed.

Hebt u een klacht?

U kunt klachten over de kwaliteit van het vervoer meedelen aan de taxivervoerder. De taxivervoerder zal uw klacht zo snel mogelijk afhandelen. Gebeurt dit niet? Dan belt u de Interpolis Zorglijn. Wij praten dan verder met het taxibedrijf.

Hoe werkt het met de eigen bijdrage als ik met de taxi ga?

De gecontracteerde taxivervoerder declareert de vervoerskosten rechtstreeks bij ons. Wij houden voor u de eigen bijdrage of eigen betaling bij. De eigen bijdrage of eigen betaling brengen wij achteraf, door automatische incasso of met een acceptgiro, bij u in rekening. Dient u een nota in van een niet gecontracteerde taxivervoerder? Dan gaan wij na of er nog een eigen bijdrage, eigen betaling of eventueel eigen risico geldt. Is dit het geval dan verrekenen wij dit met de declaratie.

Lees meer over de eigen bijdrage.

Wilt u taxikosten declareren?