Zorgzoeker

Vind uw zorgverlener

Is mijn zorgverlener gecontracteerd?

Wij maken elk jaar afspraken met zorgverleners. In de zorgzoeker ziet u met wie wij afspraken maakten. In de zorgzoeker vindt u de meest actuele informatie.

Kunt u een specifiek adres van een zorgverlener niet vinden? Dan kunt u contact opnemen met de Interpolis Zorglijn.

Kwaliteit van de zorg

Als we afspraken maken met zorgaanbieders letten we er op dat ze voldoen aan onze kwaliteits- en veiligheidseisen.

De zorg in Nederland is goed. Toch kan de kwaliteit van zorg per zorgverlener verschillen. Hoe goed is een ziekenhuis in een bepaalde behandeling? Hoe gaat het ziekenhuis met patiënten om? En hoe maken wij de kwaliteit inzichtelijk?

Wilt u weten of het ziekenhuis waar u wordt behandeld genoeg ervaring heeft met uw aandoening? Dan belt u uw zorgbemiddelaar. Want als u wilt weten waar u het best geholpen kunt worden, bemiddelt Interpolis. Wilt u meer weten over verschillende behandelmogelijkheden? Onze zorgbemiddelaars weten de weg en zoeken naar ziekenhuizen waar veel ervaring is. Deze kennis doen wij op door contacten met verschillende zorgverleners (zoals artsen, waaronder medisch adviseurs van Interpolis) en patiëntenorganisaties.

 

Direct een zorgbemiddelaar spreken? Neem contact op met de Interpolis Zorglijn.

Kwaliteitsverschillen inzichtelijk maken

Interpolis blijft bezig met dit onderwerp. Omdat we geloven dat u als klant geholpen bent als u weet welke kwaliteit een ziekenhuis levert. Veel van deze kwaliteitsinzichten zijn nu alleen nog als pilot beschikbaar. Maar we werken hard om deze resultaten landelijk beschikbaar te maken in onze Zorgzoeker. Zo kunt u het beste ziekenhuis kiezen.

We kijken naar medische kwaliteit en patiëntervaring
3 factoren bepalen de kwaliteit van een zorgverlener:
  • Medische kwaliteit
  • We meten hoe een zorgverlener presteert ten opzichte van andere zorgverleners en of de zorg voldoet aan de kwaliteitseisen die de beroepsgroep stelt.
  • Patiëntervaring
  • Met klanttevredenheidsonderzoeken meten wij hoe mensen vinden dat zij door het ziekenhuis worden behandeld.
  • Prijs van zorg
  • Om de zorg betaalbaar te houden bekijken wij of de prijs past bij de kwaliteit van zorg die een zorgverlener biedt.

Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken maakten?

Dan moet u de nota misschien zelf voorschieten. De lagere vergoeding geldt niet voor huisartsen. Voor sommige zorgsoorten gelden weer andere regels. Als dit het geval is, ziet u dat in de rechterkolom naast de gekozen zorgsoort. Op de pagina over niet gecontracteerde zorg vindt u de tarieven als u naar een zorgverlener gaat waar wij geen afspraken mee hebben.

Wat is een omzetplafond?

Wij spreken omzetplafonds af met gecontracteerde zorgverleners. Dit betekent dat wij ieder jaar afspreken hoeveel geld zij krijgen om zorg te verlenen. Er is dan maar beperkt toegang. En soms is het geld dus op. De zorgverlener vertelt u misschien dat hij u dit kalenderjaar niet kan behandelen. Gelukkig kopen wij binnen uw regio voldoende zorg in. We helpen u graag een andere zorgverlener in de buurt te vinden. Zo blijft de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk.

Voor spoedeisende zorg kunt u altijd bij het ziekenhuis terecht. En lopende behandelingen moet het ziekenhuis afmaken.

Voor welke zorg worden omzetplafonds afgesproken?
Omzetplafonds worden afgesproken met ziekenhuizen, GGZ-zorgverleners en wijkverpleegkundige zorgverleners. In de zorgzoeker ziet u welke zorgverleners een omzetplafond hebben.

 

Lees meer over omzetplafonds