Veelgestelde vragen woonhuisverzekering

Is mijn garage of schuur verzekerd op de woonhuisverzekering?

Je garage en schuur zijn verzekerd op je woonhuisverzekering. Je schuur is alleen verzekerd als deze op hetzelfde perceel staat als je woonhuis. Dit geldt niet voor je garage. Je garage is ook verzekerd op een ander adres dan je woonhuis.

 

Wordt je garage of schuur zakelijk gebruikt of zakelijk verhuurd? Dan is je garage of schuur niet verzekerd.

Is een woonhuisverzekering hetzelfde als een inboedelverzekering?
Nee. Een woonhuisverzekering verzekert schade aan je huis en alle vaste zaken die bij je huis horen. Een inboedelverzekering verzekert schade aan spullen die niet vast zitten aan of in je huis. Denk aan je huisraad: meubels en apparatuur in je woning. En aan kleding, sieraden, schilderijen en gereedschap. Let op: sommige zaken zijn verplaatsbaar, maar vallen toch onder de opstalverzekering. Of andersom.
Is een woonhuisverzekering verplicht?
Nee, het is volgens de wet niet verplicht om als woningeigenaar een woonhuisverzekering te hebben. Sluit je een hypotheek af voor een (nieuwbouw)woning? Dan mag de bank je wel verplichten om een woonhuisverzekering af te sluiten. Koop je een appartement? Dan regelt de VvE een opstalverzekering.
Is schade aan mijn woning of inboedel door een overstroming verzekerd?

Schade door water dat onvoorzien je woning is binnengekomen als gevolg van een overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering is verzekerd. Een primaire waterkering is in Nederland een dijk die beschermt tegen het buitenwater (de zee, grote rivieren en grote meren zoals het IJsselmeer). Dit is vastgelegd in de Waterwet. Informatie over primaire en niet-primaire waterkeringen vind je op de website van Helpdesk Water.

 

Welke schade door een overstroming is niet verzekerd?

 • Schade aan je tuin.
 • Als de overstroming ontstaat door het bezwijken, overlopen of falen van een primaire waterkering. Als tegelijkertijd een niet-primaire waterkering bezwijkt, overloopt of faalt en het water van deze overstromingen heeft zich vermengd, dan is schade door dit vermengde water ook niet verzekerd.
 • Als water helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee. Als tegelijkertijd een rivier, meer, sloot of kanaal overstroomt en het water van deze overstromingen heeft zich vermengd, dan is schade door dit vermengde water ook niet verzekerd.
 • Schade door water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden.
 • Schade door een overstroming die veroorzaakt wordt door directe actie van de overheid.
 • Schade die ontstaat omdat je woning tussen het water en de dijk (buitendijks) staat.
Kan ik mijn stacaravan bij Interpolis verzekeren?
Ja. Je kunt hiervoor een woonhuisverzekering afsluiten.
Mijn woning is tijdelijk onbewoond. Heeft dit gevolgen voor de verzekering?

Is je woning korter dan 90 dagen onbewoond?

 • Bij diefstalschade moeten er sporen van braak aanwezig zijn.
 • Diefstal van diefstalgevoelige inboedel is niet verzekerd.

Is je woning langer dan 90 dagen onbewoond?

 • Bij diefstalschade moeten er sporen van braak aanwezig zijn.
 • Schade door vorst en vandalisme is niet verzekerd.
 • Diefstal van diefstalgevoelige inboedel is niet verzekerd.
 • Schade aan glas is niet verzekerd.

Is je woning langer dan 2 jaar onbewoond?
Dan zijn alleen de volgende situaties verzekerd:

 • Schade door brand en blussen. Niet gedekt zijn schroeien, smelten, verkolen en broeien.
 • Schade door storm.
 • Schade door blikseminslag en schade die het gevolg is van blikseminslag in de buurt van de woning.
 • Schade door ontploffing.
 • Schade door een luchtvaartuig. Met luchtvaartuigen bedoelt Interpolis vliegtuigen, zeilvliegtuigen, parachutes en valschermzweeftoestellen. En alles wat daarbij hoort.
Voor welk bedrag is mijn woning verzekerd op de woonhuisverzekering?
Wij verzekeren de herbouwwaarde van je woning. Op het moment van schade bekijken wij wat herstel of herbouw van je woning kost. Je vindt hierdoor geen verzekerd bedrag op je polisblad.
Welk eigen risico heb ik op de woonhuisverzekering?
Heb je schade aan je woning door storm? Dan geldt er een eigen risico van € 250,-. Heb je een ander soort schade? Dan heb je een eigen risico van € 0,-.
Heeft een verbouwing gevolgen voor mijn woonhuisverzekering?

Met onze woonhuisverzekering verzeker je aangebrachte verbouwingen aan je koophuis, tuin of bijgebouwen tegen schade door brand, inbraak, water of storm. Veranderingen of uitbreidingen aan je huurhuis verzeker je met de inboedelverzekering. Een verbouwing hoef je niet aan ons door te geven. Behalve als je een rieten dak plaatst. Geef dit door aan Rabobank.


Heb je schade door het bouwen en of verbouwen van je huis? Dan ben je niet verzekerd voor schade door:

 • vorst
 • graafwerkzaamheden, bemaling en funderingswerkzaamheden
 • het niet werken volgens de regels en richtlijnen
 • diefstal en vandalisme zonder braakschade aan de woning die was afgesloten
 • regen, sneeuw en hagel in de vorm van (smelt)water
Zijn zonnepanelen verzekerd op mijn woonhuisverzekering?
Zonnepanelen die geïnstalleerd zijn op je dak of in je tuin zijn standaard meeverzekerd op de woonhuisverzekering. Als je al een woonhuisverzekering hebt en je laat zonnepanelen installeren, dan hoef je de woonhuisverzekering dus niet te laten aanpassen. Niet zichtbare schade aan zonnepanelen is niet verzekerd, zoals haarscheurtjes. Huur je de woning en heb jij of de vorige huurder de zonnepanelen op de woning geplaatst? Dan zijn je zonnepanelen standaard verzekerd op je Inboedelverzekering.
Ik gebruik mijn woning recreatief. Kan ik mijn (vakantie)woning bij Interpolis verzekeren?
Ja. Je kan voor deze woning een woonhuisverzekering afsluiten. De woning moet wel in Nederland staan. Schade door diefstal of vandalisme is alleen verzekerd als er braaksporen zijn aan de buitenkant van je woning. En schade door vorst is niet verzekerd.
Ik verhuur mijn woning. Kan ik mijn woning bij Interpolis verzekeren?

Ja. Als je de woning particulier verhuurt, dan kun je voor deze woning een woonhuisverzekering afsluiten. Verhuur je de woning gemeubileerd? Dan kun je voor de inboedel een inboedelverzekering afsluiten. Schade door diefstal of vandalisme is alleen verzekerd als er sporen van braak zijn aan de buitenkant van de woning of kamer.

 

Verhuur je de woning (voor een deel) meerdere keren per jaar aan toeristen? Dan is de inboedel alleen verzekerd als:

 • er een schriftelijke huurovereenkomst is.
 • verzekerde de huurovereenkomst en de betaling van de huur rechtstreeks regelt met de huurder of verzekerde regelt via een boekingssite (zoals Airbnb) de huurovereenkomst en betaling van de huur direct met de huurder.
 • dit maximaal 300 dagen per kalenderjaar per woning gebeurt.

Schade door diefstal is alleen verzekerd als er braakschade te zien is aan de buitenzijde van de woning.

Kan ik mijn woonboot bij Interpolis verzekeren?
Ja. Je kan voor je woonboot een woonhuisverzekering afsluiten. Je woonboot moet wel voldoen aan onderstaande voorwaarden:
 • de woonboot heeft een vaste ligplaats
 • je vaart niet met de woonboot
 • de woonboot heeft vaste aansluitingen voor gas, water en licht
 • de woonboot heeft een betonnen bak
 • de woonboot wordt niet recreatief gebruikt
Ik heb een woning in het buitenland. Kan ik mijn woning bij Interpolis verzekeren?
Nee. Interpolis verzekert geen woningen in het buitenland.
Moet ik mijn schoorsteen jaarlijks laten vegen?
Nee. Dit moet niet. Bij brand wordt wel gekeken of de schade is ontstaan door slecht onderhoud. Interpolis geeft daarom het advies om de schoorsteen 1 keer per jaar te laten vegen door een gespecialiseerd bedrijf.
Kan ik verbeteringen aan mijn huurwoning verzekeren, zoals een keuken of tuinhuisje?

Huurdersbelang is verzekerd op je inboedelverzekering. Met huurdersbelang bedoelen wij de verbeteringen die jij of de vorige huurder op eigen kosten heeft aangebracht aan de woning. Je hebt bijvoorbeeld een nieuwe keuken laten plaatsen. Het gaat alleen om de volgende verbeteringen:

 • Verbeteringen in de woning: zoals schilderwerk, rolluiken en zelf geplaatste bijgebouwen.
 • Verbeteringen in de tuin, op het erf of balkon: zoals planten en bestrating.
 • De garagebox op een ander adres: alleen als deze niet zakelijk wordt gebruikt of zakelijk wordt verhuurd.
 • Het glas van je huurwoning: bekijk welke glasschade is verzekerd.

Huurdersbelang is alleen verzekerd als de schade aan het huurdersbelang voor jouw rekening is. Dit staat bijvoorbeeld in het huurcontract.

Kan ik mijn appartement of verbeteringen aan mijn appartement verzekeren?

Interpolis verzekert geen appartementen. Je verzekert jouw appartement via de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het appartementencomplex. 

Eigenaarsbelang is wel verzekerd op je inboedelverzekering. Met eigenaarsbelang bedoelen wij de verbeteringen die jij of de vorige eigenaar heeft aangebracht aan het appartement of de woning die onderdeel is van een Vereniging van Eigenaren. Het gaat alleen om de volgende verbeteringen:

 • Verbeteringen in het appartement: zoals schilderwerk, rolluiken en zelf geplaatste bijgebouwen.
 • Verbeteringen in de tuin, op het erf of balkon: zoals planten en bestrating.
 • De garagebox op een ander adres: alleen als deze niet zakelijk wordt gebruikt of zakelijk wordt verhuurd.
 • Het glas van je appartement: bekijk welke glasschade is verzekerd.

Eigenaarsbelang is alleen verzekerd als de schade aan het eigenaarsbelang voor jouw rekening is. Dit staat bijvoorbeeld in het regelement van de Vereniging van Eigenaren.

 
Wat is eigen gebrek en is eigen gebrek verzekerd?
Eigen gebrek is schade veroorzaakt door het product zelf. Door een natuurlijke eigenschap, slijtage of een slechte kwaliteit. Bijvoorbeeld als er kortsluiting in een cv-installatie of oude waterkoker ontstaat. De schade aan de cv-installatie of oude waterkoker is niet verzekerd, de gevolgschade wel. Gevolgschade is de overige schade die is ontstaan als gevolg van de kortsluiting.

De producent van een apparaat is verantwoordelijk voor de goede werking ervan. Je hebt mogelijk garantie of je kunt hiervoor een klacht indienen bij de producent. Een andere mogelijkheid is het aansprakelijk stellen van een producent. Bijvoorbeeld via je rechtsbijstandverzekering.
Ik heb schade aan mijn woning. Is dit verzekerd en wat moet ik doen?
Wil je weten welke schades aan jouw woning zijn verzekerd? Of heb je schade aan je woning, wil je schade melden en weten hoe wij jouw schade herstellen? Wij leggen het graag aan je uit.