Hypotheekbescherming (Woonlastenverzekering)

Een tijdelijk vangnet voor uw hypotheeklasten

 • bij arbeidsongeschiktheid en optioneel bij werkloosheid
 • vrije keuze uitkeringstermijn bij arbeidsongeschiktheid
 • dekking vanaf 35% arbeidsongeschiktheid

Wat is hypotheekbescherming?

Als u te maken krijgt met inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, kan dat ervoor zorgen dat u uw hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Met hypotheekbescherming verzekert u dit risico. Het wordt daarom ook wel een woonlastenverzekering genoemd. Bij inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid ontvangt u een maandelijkse uitkering. Zo kunt u uw hypotheek blijven betalen en in uw huis blijven wonen, terwijl u herstelt of op zoek gaat naar een nieuwe baan.

Standaard: uitkering bij arbeidsongeschiktheid

U ontvangt een uitkering als u ziek bent of niet kunt werken.

 • Al bij 35% arbeidsongeschiktheid krijgt u een maandelijkse uitkering

  U ontvangt het volledige verzekerde maandbedrag als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u geen uitkering.

 • Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid start uw uitkering

  De uitkering start 1 jaar nadat u arbeidsongeschikt werd. In het 1e jaar van arbeidsongeschiktheid betaalt uw werkgever uw salaris meestal volledig door.

 • U bepaalt zelf de duur van de verzekering en de hoogte van de uitkering

  De uitkering stopt als de gekozen uitkeringsduur is bereikt of zodra u minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard.Optioneel: uitkering bij werkloosheid

U ontvangt een uitkering als u werkloos bent. Het is niet mogelijk om alleen werkloosheid te verzekeren.

 • Uitkering bij volledige werkloosheid

  U ontvangt een uitkering zodra u volledig werkloos bent en recht hebt op een WW-uitkering van het UWV. Gaat u daarna voor minder dan de helft van het oude aantal uren aan het werk? Dan blijft de uitkering van Interpolis volledig doorlopen.

 • Na maximaal 12 maanden stopt uw uitkering

  De uitkering van Interpolis stopt na 12 maanden of eerder als u werk vindt. Als u werkloos wordt na een tijdelijk dienstverband, dan stopt de uitkering van Interpolis in elk geval 3 maanden na het einde van uw dienstverband.

 • Ook uitkering wanneer uw ww-uitkering van het UWV stopt

  Stopt uw WW-uitkering vanuit het UWV en bent u nog steeds werkloos? Dan keert de Hypotheekbescherming toch uit, zolang de maximale uitkeringsduur van 12 maanden nog niet is bereikt.

Medische acceptatie
Voor dit product is medische acceptatie van toepassing. Bekijk hoe u eenvoudig online de gezondheidsverklaring invult.
Wanneer keren wij niet uit

Als arbeidsongeschiktheid ontstaat of erger wordt door:

 • Opzet of grove schuld
 • Gebruik van drugs of alcohol 
 • Gebruik van geneesmiddelen die niet door een arts zijn voorgeschreven

Als werkloosheid ontstaat of erger wordt door:

 • Opzet of grove schuld door uzelf of iemand anders die belang heeft bij de uitkering
 • Ernstige conflicten