Wat is hypotheekbescherming?

Als u te maken krijgt met inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, kan dat ervoor zorgen dat u uw hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Met hypotheekbescherming verzekert u dit risico. Het wordt daarom ook wel een woonlastenverzekering genoemd. Bij inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid ontvangt u een maandelijkse uitkering. Zo kunt u uw hypotheek blijven betalen en in uw huis blijven wonen, terwijl u herstelt of op zoek gaat naar een nieuwe baan.

Wat verzekert u met hypotheekbescherming?

Met hypotheekbescherming verzekert u het risico van inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Voor iedere maand dat u arbeidsongeschikt bent, krijgt u dan een uitkering. Als u werknemer bent, kunt u aanvullend ook kiezen voor een tijdelijke uitkering bij werkloosheid. Dan krijgt u een uitkering voor iedere maand dat u werkloos bent.
Standaard verzekerd: uitkering bij arbeidsongeschiktheid
U ontvangt een uitkering als u ziek bent of niet kunt werken.
Optioneel te verzekeren: uitkering bij werkloosheid
U ontvangt een uitkering als u werkloos bent. Het is niet mogelijk om alleen werkloosheid te verzekeren.
Medische acceptatie
Voor dit product is medische acceptatie van toepassing. Bekijk de informatiekaart gezondheidsverklaring over het invullen van uw gezondheidsverklaring en de inlogprocedure.
Wanneer keren wij niet uit

Als arbeidsongeschiktheid ontstaat of erger wordt door:

  • Opzet of grove schuld
  • Gebruik van drugs of alcohol 
  • Gebruik van geneesmiddelen die niet door een arts zijn voorgeschreven

Als werkloosheid ontstaat of erger wordt door:

  • Opzet of grove schuld door uzelf of iemand anders die belang heeft bij de uitkering
  • Ernstige conflicten