Rechtsbijstand voor uw werk en inkomen

Weet waar u staat bij een arbeidsconflict.

  Rechtsbijstand bij geschillen over werk en inkomen

  Stel, u wordt ontslagen vanwege een reorganisatie. Of uw werkgever vindt dat u onvoldoende functioneert, of u bent langdurig ziek. U wilt de situatie oplossen maar soms gaat dit niet vanzelf.  

  Met Rechtsbijstand Werk en Inkomen van Interpolis krijgt u juridische hulp bij geschillen over uw werk en inkomen.  

  Rechtsbijstand bij verschillende situaties

  Bij een conflict over uw werk of inkomen, kan uw rechtsbijstandverzekering u helpen. Met advies, bemiddeling, of een rechtszaak als het nodig is. U kunt juridische hulp krijgen bij onder andere de volgende situaties:
  • U hebt een probleem met uw uitkering of studiefinanciering. 
  • U hebt vragen over een concurrentiebeding in uw arbeidscontract.
  • U vindt dat u onterecht ontslagen bent.
  • U hebt een geschil over uw pensioen.

  Wat kunt u verwachten van uw rechtsbijstandverzekering?

  600 ervaren juristen
  U krijgt een eigen jurist toegewezen die uw zaak behandelt en uw vragen beantwoordt.
  Duim
  Kans van slagen
  Bij een conflict zoekt de jurist eerst uit of uw zaak kans van slagen heeft. Dit voorkomt onnodige kosten.
  Bewijs verzamelen
  Soms moet u bewijzen dat u in uw recht staat. De jurist helpt u hierbij. Bijvoorbeeld met advies over uw ontslagregeling, het voorbereiden van uw reactie op uw werkgever of bemiddeling. Of, als het zover komt, een rechtszaak.

  Wat kunt u zelf doen

  1. Ga met uw werkgever in gesprek om tot een oplossing te komen.
  2. Bewaar alle correspondentie en e-mails van uw werkgever.
  3. Vraag uitleg of een toelichting van uw werkgever als u iets niet begrijpt.     
  4. Stem niet direct in met een voorstel van uw werkgever. Vraag hen het voorstel op papier te zetten en u bedenktijd te geven. 

  Premie berekenen en afsluiten

  Bent u benieuwd naar de premie van de Interpolis Rechtsbijstandverzekering Werk en Inkomen? Op rabobank.nl berekent u wat u per maand betaalt en kunt u de verzekering direct afsluiten.