Ik heb een buitenlandse werkgever. Ben ik verzekerd voor eventuele geschillen op de module Werk & Inkomen? 

Ja. Er is dekking voor arbeidsgeschillen in de Europese Unie als het recht van een land uit de Europese Unie van toepassing is. Voor het (preventief) toetsen van een arbeidsovereenkomst beperkt de dekking zich tot de Nederlandse wetgeving.