Wat is eigen gebrek van spullen en is eigen gebrek verzekerd? 

Eigen gebrek is schade veroorzaakt door het product zelf. Door een natuurlijke eigenschap, slijtage of een slechte kwaliteit. Bijvoorbeeld als kortsluiting ontstaat in een oude waterkoker. De schade aan de waterkoker is niet verzekerd, de gevolgschade wel. Gevolgschade is de overige schade die is ontstaan als gevolg van de kortsluiting.

De producent van een apparaat is verantwoordelijk voor de goede werking ervan. Het defect aan een apparaat valt eventueel onder een garantietermijn of u kunt hiervoor een klacht indienen bij de producent. Een andere mogelijkheid is het aansprakelijk stellen van een producent bijvoorbeeld via uw rechtsbijstandverzekering.