Veelgestelde vragen aansprakelijk­heids­verzekering

Ben ik aansprakelijk voor schade die mijn huisdier veroorzaakt?

Ja, je bent hiervoor aansprakelijk. Ook als het niet direct jouw schuld is of als je er niet bij was. Met onze aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor schade die jouw dieren veroorzaken. Hou je dieren voor je beroep of bedrijf? Dan is schade door deze dieren niet verzekerd op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Ben ik aansprakelijk voor schade tijdens een spel of het sporten?

Als je deelneemt aan een sport of spel, is er meer kans op schade. Als iemand schade of letsel heeft, dan is het soms onduidelijk wie er aansprakelijk is. Zolang je de regels van de sport of het spel volgt, ben je meestal niet wettelijk aansprakelijk.

Ben ik verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering als ik een woning verkocht met verborgen gebreken?

Nee, verborgen gebreken zijn niet verzekerd. Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken na verkoop is namelijk geen onverwachte gebeurtenis. Controleer of de schade verzekerd is op je woonhuisverzekering. Of neem contact op met je rechtsbijstandverzekering.

Ben ik verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering als ik schade veroorzaak aan een gezinslid of aan zijn of haar spullen?

Schade aan de spullen van je partner of iemand anders van jouw huishouden is niet verzekerd. Veroorzaak je letselschade aan een gezinslid? Dan valt dit wel onder de aansprakelijkheidsverzekering. Wij beoordelen dan eerst of deze schade volgens onze voorwaarden is verzekerd. En daarna of je ook wettelijk aansprakelijk bent voor de schade.

Ben ik verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering als ik schade veroorzaak aan gehuurde of geleende spullen, zoals een auto?


Gehuurde spullen
Schade aan spullen die je huurt is niet verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering.

Geleende spullen
Schade aan spullen die je leent is verzekerd tot maximaal € 25.000,-. Wij beoordelen wel eerst of deze schade volgens onze voorwaarden is verzekerd. En daarna of je ook wettelijk aansprakelijk bent voor de schade. Schade aan een geleende auto, boot, caravan, aanhanger of vliegtuig is niet verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering.

Gehuurde of geleende auto, motor, scooter of camper
Als je een motorrijtuig huurt of leent en schade veroorzaakt aan dit motorrijtuig of schade veroorzaakt aan een ander met dit motorrijtuig, dan is deze schade niet verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Dit geldt bij alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland. De kosten die ontstaan als er schade wordt veroorzaakt met een geleend of gehuurd motorrijtuig zijn altijd voor de eigenaar van het motorrijtuig. De eigenaar blijft aansprakelijk voor wat er met het motorrijtuig gebeurt.

Ben ik verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering als mijn woning schade veroorzaakt aan een ander?

Veroorzaakt jouw woning of 2e woning in Europa schade aan een ander? Dan valt dit onder de aansprakelijkheidsverzekering. Wij beoordelen dan eerst of deze schade volgens onze voorwaarden is verzekerd. En daarna of je ook wettelijk aansprakelijk bent voor de schade.
Als er bijvoorbeeld een dakpan van je huis waait tijdens een storm, kan dit flinke schade veroorzaken. Als het voor een storm niet mogelijk is om in te schatten dat er schade gaat ontstaan, dan ben je waarschijnlijk niet aansprakelijk. 

Ben ik verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering als ik schade veroorzaak met een motorvoertuig?

Veroorzaak je schade met je auto, motor, scooter of andere motorvoertuig? Dan is dit niet verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Dit is verzekerd op de WA verzekering van het motorvoertuig zelf. Schade door elektrisch speelgoed of huishoudelijke apparaten is wel verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Maar alleen als deze niet harder kan dan 16 km/uur. Zoals een zitmaaier.

Ben ik verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering als mijn kind schade veroorzaakt?

Kinderen jonger dan 14 jaar
Meestal ben je als ouder aansprakelijk voor de schade die je kind veroorzaakt, ook als dit opzettelijk gebeurt. Behalve als degene die schade heeft, zelf ook schuld heeft.

  • Je dochter van 10 jaar slaat expres speelgoed van een vriendje kapot.
  • Je zoon van 8 jaar krast met steentjes op de auto van een ander.

Kinderen van 14 jaar en ouder
We stellen een paar vragen om te bepalen of je kind wettelijk aansprakelijk is. En of de gebeurtenis verzekerd is. Bijvoorbeeld:

  • Gaat het om iets wat volgens de wet niet mag? Bijvoorbeeld vandalisme?
  • Is je kind schuldig aan het veroorzaken van de schade?
  • Is er sprake van opzet?

Belangrijk om te weten
Tel bij het afsluiten van de verzekering je kind(eren) mee bij het bepalen van de gezinssamenstelling.

Ben ik verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering tijdens het jagen?

Als je gaat jagen, dan moet je de aansprakelijkheidsverzekering met jachtdekking afsluiten. Je bent dan tijdens het jagen verzekerd voor schade aan anderen of spullen van anderen. Wij beoordelen dan wel of je ook wettelijk aansprakelijk bent voor de schade. Je betaalt voor deze jachtdekking extra premie en je ontvangt van ons een jachtbewijs. Met dit jachtbewijs kun je een jachtvergunning (jachtakte) aanvragen bij de politie. Zonder jachtvergunning mag je niet jagen en ben je ook niet verzekerd.

Ben ik verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering wanneer ik als voetganger of fietser schade veroorzaak aan een ander?

Neem je deel aan het verkeer als voetganger of fietser en veroorzaak je schade aan een ander? Dan valt dit onder de aansprakelijkheidsverzekering. Wij beoordelen dan eerst of deze schade volgens onze voorwaarden is verzekerd. En daarna of je ook wettelijk aansprakelijk bent voor de schade.
Heeft jouw fiets een kentekenplicht? Dan verzeker je schade aan anderen met de bromfietsverzekering.

Heb ik een eigen risico op de aansprakelijkheidsverzekering?

Nee, onze aansprakelijkheidsverzekering heeft geen eigen risico.

Ik heb spullen van een ander beschadigd tijdens mijn werk, ben ik hiervoor verzekerd?

Meestal is je werkgever aansprakelijk voor de schade die je tijdens werktijd veroorzaakt aan een ander of spullen van een ander. Je bent dan niet verzekerd op je eigen aansprakelijkheidsverzekering. Jouw werkgever heeft daar zelf een verzekering voor afgesloten.
Veroorzaakte je de schade met opzet of nam je bewust veel risico? Dan ben je wel zelf aansprakelijk, maar niet verzekerd. Schade door opzet of nalatigheid is niet verzekerd op je aansprakelijkheidsverzekering.

Ben je ondernemer of zzp’er?
Dan ben je niet verzekerd voor schade die je tijdens je werk veroorzaakt aan een ander of spullen van een ander. Sluit hiervoor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af.

Doe je aan vrijwilligerswerk?
En heeft de organisatie geen aansprakelijkheidsverzekering en heeft ook de gemeente geen vrijwilligerspolis? Dan ben je verzekerd bij Interpolis voor schade die je veroorzaakt aan een ander of spullen van een ander. Je bent niet verzekerd voor schade aan spullen van de organisatie waar je als vrijwilliger werk voor doet.

Schade aan spullen van je werkgever.
Heb je schade veroorzaakt aan spullen van je werkgever? Dan is dit niet verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Denk hierbij aan een laptop, mobiel of tablet van je werkgever.

In welke landen ben ik verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering geldt in de hele wereld. Je verblijf in het buitenland moet wel tijdelijk zijn. Verblijf je langer dan 1 jaar in het buitenland? Dan stopt de verzekering en is eventuele schade niet verzekerd. In dat geval kun je een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten in het land waar je verblijft. 

Is schade veroorzaakt door een drone of modelvliegtuig verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering?

Dit is alleen verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) als aan bepaalde eisen is voldaan. Je moet je houden aan de EU wet- en regelgeving en de drone of het modelvliegtuig mag alleen voor hobbydoeleinden worden gebruikt.

Voor welk bedrag ben ik verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering?

Je bent verzekerd voor € 2.500.000,- per gebeurtenis.

Wat is het verschil tussen een WA verzekering en aansprakelijkheidsverzekering?

Een WA verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) is een verplichte verzekering voor een auto, motor of ander motorrijtuig. Hiermee ben je verzekerd als je met je motorrijtuig schade veroorzaakt aan anderen of spullen van anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is geen verplichte verzekering. Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor schade aan andere personen en spullen van andere personen. Maar niet met of door een motorrijtuig.

Wie zijn verzekerd op mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Bij het afsluiten van de verzekering geef je je gezinssamenstelling door. De gezinssamenstelling die jij verzekerd hebt vind je in Mijn Interpolis, onze app en op je polisblad. Je hoeft de namen van je gezin niet aan ons door te geven.

 

1-persoonshuishouden
Jij, de verzekeringnemer.

 

2-persoonshuishouden
Jij, de verzekeringnemer en 1 gezinslid.

Dit gezinslid is iemand met wie jij samenwoont of een kind dat bij een ex-partner of in een tehuis woont. Ook een uitwonend kind dat voltijd studeert en op kamers woont.

 

Meerpersoonshuishouden
Jij, de verzekeringnemer en meerdere gezinsleden.

Deze gezinsleden zijn alle personen met wie jij samenwoont. Ook kinderen die bij een ex-partner of in een tehuis wonen. En uitwonende kinderen die voltijd studeren en op kamers wonen.

 

Logés zonder aansprakelijkheidsverzekering en huispersoneel zijn bij elke gezinssamenstelling verzekerd.

Hoe is schade aan anderen door mijn aanhangwagen verzekerd?

Is je aanhangwagen gekoppeld aan je auto? Dan is schade door je aanhangwagen aan anderen verzekerd op je autoverzekering. 
Als je aanhangwagen niet aan je auto gekoppeld is, dan is schade door je aanhangwagen aan anderen verzekerd op je aansprakelijkheidsverzekering. Wij beoordelen wel eerst of deze schade volgens onze voorwaarden is verzekerd. En daarna of je ook wettelijk aansprakelijk bent voor de schade.