inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearfacebookflaghashtaglinkedininline/loginlogo_labinline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchaanmeldeninline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtubetagtwitterwhatsapp

Zorgverzekeringswet


Verzekeringsplicht

In de zorgverzekeringswet staan de wettelijke regels van het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel. Denk bijvoorbeeld aan de wettelijke rechten en plichten van u en van zorgverzekeraars.


Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht een basis zorgverzekering af te sluiten.


Inhoud van de zorgverzekering

De basis zorgverzekering dekt zo’n 95% van alle zorgkosten. De basisverzekering is voor iedereen gelijk. De overheid bepaalt elk jaar de inhoud van de basisverzekering. Lees meer over de basisverzekering van Interpolis.


Wilt u zich verzekeren tegen kosten die niet in de basisverzekering zitten? Bijvoorbeeld fysiotherapie of orthodontie? Bekijk de aanvullende verzekering van Interpolis.

Bekostiging van de zorgverzekering

In de zorgverzekeringswet staat hoe de kosten voor de zorgverzekering worden betaald. U betaalt op de volgende manieren mee aan de kosten van de zorgverzekering:

 • Premie:
  U betaalt een maandelijkse premie voor de zorgverzekering. De hoogte van de premie wordt door de overheid bepaald en is voor iedereen gelijk.

 • Eigen risico:
  Als u zorgkosten maakt, betaalt u eerst eigen risico. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Het eigen risico is in 2016 en 2017 € 385,-.

 • Inkomensafhankelijke bijdrage:
  De inkomensafhankelijke bijdrage heet ook wel de bijdrage Zvw (bijdrage Zorgverzekeringswet). Bent u in loondienst, dan betaalt uw werkgever de bijdrage Zvw. In sommige gevallen betaalt u de bijdrage Zvw zelf, bijvoorbeeld als u AOW ontvangt. Lees meer over de inkomensafhankelijke bijdrage.

Plichten van zorgverzekeraars

In de zorgverzekeringswet zijn de plichten van zorgverzekeraars vastgelegd. Zo weet u waar u recht op hebt. De overheid controleert of de verzekeraars zich hier aan houden. De belangrijkste plichten en regels op een rijtje:

 • Acceptatieplicht:
  Een zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de basisverzekering.

 • Zorgplicht:
  Een zorgverzekeraar moet zorgen dat de verzekerden aanspraak kunnen maken oop zorg en een vergoeding daarvan als zij daar recht op hebben. In geval van een natura polis zoals Interpolis ZorgActief betekent dit dat de verzekeraar voldoende zorg moet inkopen voor alle verzekerden. Hoe je dat als verzekeraar doet mag de verzekeraar zelf bepalen.

 • Verbod op premiedifferentiatie:
  Een zorgverzekeraar mag geen hogere premie vragen aan iemand op basis van zijn of haar gezondheid.

 • Transparante informatieplicht:
  Een zorgverzekeraar moet transparante informatie bieden, zodat u een goede keuze kan maken voor een verzekeraar.