Welke betalingsregelingen zijn er?

Bij Interpolis Zorg betaalt u de premie per jaar of per maand. Bij maandbetaling betaalt u altijd met automatische incasso. Bij jaarbetaling krijgt u 1% jaarbetalingskorting. U kiest dan uit betalen per acceptgiro of automatische incasso. Wilt u veranderen van jaar- naar maandbetaling of andersom? U kunt dat zelf aanpassen in Mijn Zorggebruik.

 

Wanneer wordt de premie van mijn zorgverzekering afgeschreven?

Bij een maandbetaling incasseren wij de premie rond de 1e van iedere maand. In de weekenden en op feestdagen vindt geen incasso plaats. Betaalt u per automatische incasso dan hebt u er geen omkijken naar en weet u zeker dat u altijd op tijd betaalt. Als de incasso niet lukt door onvoldoende saldo op uw rekening, doen wij na ongeveer 7 dagen een herincasso. Lukt ook deze incasso niet, dan krijgt u een herinnering.

 

Betalingsregeling: eigen risico, eigen bijdrage of premieachterstand gespreid betalen

Betaal het verplicht eigen risico van € 385,- in 10 termijnen
Het verplicht eigen risico blijft € 385,- per jaar. Voor veel mensen best een hoog bedrag om in 1 keer te betalen. Verwacht u dat u het komende jaar het verplicht eigen risico volledig moet betalen? Dan kunt u vooraf gespreid betalen aanvragen. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Lees meer over deze regeling.

Betalingsregeling voor eigen risico en eigen bijdrage
Kreeg u een rekening voor uw premie of eigen risico en kunt u deze rekening niet betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Maar alleen als u bij een eventueel eerdere betalingsregeling de met ons gemaakte afspraken nakwam.


Aan deze betalingsregeling zijn geen extra kosten verbonden. U betaalt de betalingsregeling via automatische incasso. Ook uw lopende premie betaalt u voortaan via automatische incasso. 


U vraagt een betalingsregeling aan via Mijn Zorggebruik. In sommige gevallen kunt u de regeling alleen telefonisch aanvragen via de Interpolis Zorglijn:

 • U hebt een 3e herinnering ontvangen.
 • U bent aangemeld bij een incassobureau of het CAK of hebt een andere bijzondere situatie.
 • U betaalt per rekening of u betaalt korter dan 90 dagen per automatische incasso.
 • U betaalt uw premie via uw werkgever, tussenpersoon of andere instantie.
 • U betaalt uw premie per jaar.
 • U bent inmiddels ergens anders verzekerd.
 • U hebt al een betalingsregeling. 
 

Voorbeeld van een betalingsregeling 

Als u zorgkosten maakte, krijgt u van ons een rekening voor uw verplicht eigen risico van € 385,-. U kiest ervoor om dit bedrag in 4 termijnen te betalen. U betaalt € 96,25 per maand via automatische incasso. Na 4 termijnen stopt de betaling vanzelf.

 

Betalingsregeling voor premie 
U kunt een betalingsregeling aanvragen als:

 • u verzekeringsnemer bent;
 • u van ons een brief kreeg waarin staat dat u een betalingsachterstand hebt;
 • uw betalingsachterstand niet langer dan 6 maanden is;
 • u geen lopende betalingsregeling bij ons hebt.

Meer informatie over een betalingsregeling voor premie        

 • aan deze regeling zijn geen extra kosten verbonden;
 • u betaalt de betalingsregeling via automatische incasso;
 • ook uw lopende premie betaalt u voortaan via automatische incasso.

Veelgestelde vragen betalingsregeling

Ik heb een betalingsherinnering gekregen. Wat nu?
Als u premieachterstand hebt, krijgt u van ons een brief. Daarin staat de hoogte van uw premieachterstand. Wij bieden u in deze brief ook een betalingsregeling aan. U kunt geen betalingsregeling aanvragen voordat u deze brief van ons hebt ontvangen.
 
Als u onze service om gespreid te betalen wilt gebruiken, kunt u zelf kiezen in hoeveel termijnen u wilt betalen. De maximale tijd hiervoor is 12 maanden.
 

Een specialist van Interpolis Zorg behandelt uw aanvraag en bevestigt deze aan u. U betaalt per maand via automatische incasso. U betaalt naast het bedrag van de afgesproken betalingsregeling ook uw premie.

Hebt u vragen? Neem contact op met de Interpolis Zorglijn.

 

Hebt u nog geen betalingsregeling?
Dan kunt u een betalingsregeling krijgen voor zowel uw openstaande premie als uw rekening voor uw eigen risico of een eigen bijdrage. Deze regelingen gelden samen als 1 regeling en hebben dezelfde incassodatum.

 

Hebt u al een betalingsregeling voor het betalen van uw premie?
U kunt dan ook een betalingsregeling treffen voor de rekening van uw eigen risico of een eigen bijdrage. Neem contact op met de Interpolis Zorglijn. Zij kunnen de betalingsregelingen voor u samenvoegen. U kunt geen nieuwe betalingsregeling treffen voor uw lopende premie.

 

Loopt er al een betalingsregeling voor het betalen van uw eigen risico of een eigen bijdrage?
U kunt dan geen betalingsregeling treffen voor een openstaande premie. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de Interpolis Zorglijn.

Ik heb een betalingsregeling afgesloten. Kan ik ook eerder betalen?

Als u eerder wilt afbetalen dan de afgesloten betalingsregeling, dan is dat natuurlijk mogelijk. Neem wel eerst contact op met de Interpolis Zorglijn voordat u het resterende bedrag overmaakt.

Ik wil een betalingsregeling maar het bedrag is al afgeschreven. Wat nu?
Voordat wij uw eigen risico of een eigen bijdrage afschrijven, ontvangt u een declaratieoverzicht. Hierin staat wanneer wij dit bedrag incasseren via automatische incasso.
U kunt tot uiterlijk 6 dagen voor deze datum een betalingsregeling aanvragen. Hierna is de betalingsopdracht al naar de bank en kunnen wij geen regeling meer treffen.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Interpolis Zorglijn.
Ik heb een betalingsregeling. Kan ik er een aanvragen voor een meeverzekerde?

U hebt als verzekeringnemer al een betalingsregeling afgesloten voor uw eigen zorgkosten. Ook een (mede)verzekerde krijgt een zorgkostennota en u wilt dit bedrag in termijnen betalen. Dan vervalt de huidige regeling en wordt vervangen door een nieuwe regeling voor de (totale) nieuwe vordering voor beide zorgkostennota’s. Dit betekent dat wij een nieuw termijnbedrag met u afspreken en het aantal termijnen opnieuw bepalen. Het incasso-moment van de nieuwe regeling is gelijk aan die van de oude.


Hebt u hier vragen over? Neem contact op met de Interpolis Zorglijn.

Kan ik extra hulp en advies voor mijn betalingsproblemen krijgen?
Ja, dat kan. Zorgverzekeringslijn.nl wijst u de weg om uw betalingsproblemen op te lossen. Dit is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie.

U kunt hen bellen met vragen over de algemene verzekeringsplicht, premieplicht of schulden bij de zorgverzekeraar. Gebruik hiervoor het gratis telefoonnummer 0800 64 64 644. U kunt ook de website www.zorgverzekeringslijn.nl bezoeken voor meer informatie.
Wat gebeurt er als ik mijn zorgpremie niet betaal?
Als u de premie voor uw zorgverzekering niet betaalt, krijgt u 2 keer een betalingsherinnering of een aanmaning van ons. Ook bieden wij u een betalingsregeling aan.

Hebt u een premieschuld van minimaal 6 maanden, niet betaald en geen bezwaar gemaakt? Dan melden wij u aan bij het Zorginstituut Nederland (voorheen: College van Zorgverzekeringen). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet erop toe dat zorgverzekeraars verzekerden niet ten onrechte aanmelden. Ook controleren zij erop dat zorgverzekeraars na aflossing van de schulden meteen een afmelding naar het Zorginstituut Nederland sturen.

Niet betalen van de zorgverzekeringspremie leidt niet tot registratie bij het BKR. Hebt u uw schulden betaald? Dan bent u geen wanbetaler meer en staat u ook niet meer als wanbetaler geregistreerd bij Zorginstituut Nederland.

Premie betalen bij wanbetaling
Er kunnen zich situaties voordoen waardoor de betaling van de zorgpremie niet meer lukt. Het Zorginstituut Nederland bekijkt dan welke manier van betalen het beste aansluit bij uw situatie. Ook bij beslaglegging wordt gekeken naar uw betaalmogelijkheden. 1 van de mogelijkheden is dat Zorginstituut Nederland uw schuld inhoudt op uw salaris. Zodra uw schuld is afbetaald, zal de incasso van de bestuursrechtelijke premie worden stopgezet. U betaalt dan weer de gewone premie aan ons.

De beste manier om uit de betalingsproblemen te komen is deze structureel op te lossen door uw inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen. Op de website van het NIBUD vindt u hierover informatie. Als u meer hulp of begeleiding nodig hebt bij het oplossen van uw schuldenproblematiek, dan kunt u terecht bij de sociale dienst van uw gemeente. Zij informeren u over en begeleiding bij schuldhulpverlening.

Treffen van een betalingsregeling

Hebt u problemen met het betalen van uw premie of het verplichte eigen risico en wilt u een betalingsregeling treffen? Bel dan de Interpolis Zorglijn.

Kan ik mijn zorgverzekering opzeggen bij een betalingsachterstand?
Het is niet mogelijk om een zorgverzekering op te zeggen als u een betalingsachterstand hebt. U moet eerst de achterstanden betalen voordat u kunt opzeggen. Daarom raden wij u af om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten bij een andere verzekeraar. U bent dan dubbel verzekerd en moet u 2 keer de premie betalen.

Zorgtoeslag bij wanbetaling
Uw recht op zorgtoeslag verandert niet omdat u een wanbetaler bent. Als de bestuursrechtelijke premie echter om een of andere reden niet (helemaal) op uw inkomen of uitkering kan worden ingehouden, kan de zorgtoeslag aan het CVZ worden uitbetaald in plaats van aan u. Als de bestuursrechtelijke premie volledig op uw inkomen/uitkering wordt ingehouden zijn er geen wijzigingen in de uitbetaling van de zorgtoeslag.

Bronheffing
Hebt u een premieachterstand van meer dan 6 maanden? Dan komt u in de bronheffing. Het Zorginstituut Nederland voert de bronheffing uit. Het Zorginstituut Nederland houdt iedere maand een bedrag in op het salaris, het pensioen of de uitkering. Let op! Dit bedrag is hoger dan de normale premie. De hoogte van het bedrag is 130% van de standaardpremie. 
 
Bent u aanvullend verzekerd? Dan vervalt de aanvullende verzekering. Door de inhouding van het bedrag wordt voorkomen dat u onverzekerd raakt. U betaalt de hogere premie voor de lopende verzekering. Met deze hogere premie lost u uw schuld bij de zorgverzekeraar dus niet af! Dat moet u nog steeds zelf regelen. De inhouding op uw uitkering stopt pas als de schuld en bijkomende kosten aan de zorgverzekeraar zijn betaald.
Hoe voorkom ik Bronheffing?
U ontvangt een brief waarin staat dat u een premieachterstand hebt. Instroom in de bronheffing kan voorkomen worden wanneer:
- u direct contact opneemt met uw zorgverzekeraar en een betalingsregeling treft, of
- u per direct de volledige schuld aflost, of
- u officiële schuldhulpverlening aanvraagt en de zorgverzekeraar daardoor een verzoek om schuldsanering krijgt.