Risico's bij overlijden: maak het toch maar bespreekbaar

De meeste Nederlanders praten met hun partner niet over het onderwerp overlijden. Om de eenvoudige reden dat ze overlijden een veel te gevoelig onderwerp vinden. Dit is één van de conclusies uit het onderzoek dat wij, in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction, uitvoerden. In het onderzoek vroegen we Nederlanders of zij zich bewust zijn van de financiële gevolgen van het overlijden van hun partner, wat ze weten over de bijbehorende risico’s en wat ze weten over een overlijdensrisicoverzekering (ORV). Lees hieronder de uitkomsten van dit onderzoek. 

Overlijden is een gespreksonderwerp dat wordt vermeden

Deelnemers aan het onderzoek gaven aan dat het mogelijke overlijden van een partner een onderwerp is dat uit de weg wordt gegaan. Of dat het wordt uitgesteld om hierover na te denken of dit te bespreken. Daarvoor worden verschillende redenen gegeven. Ten eerste is het verliezen van je partner een gevoelig gespreksonderwerp dat negatieve emoties met zich meeneemt. Daarnaast lijkt een directe aanleiding te ontbreken om het hier op relatief jonge leeftijd met elkaar over te hebben. Ook al weet je heel goed dat je ook op jonge leeftijd je partner kunt verliezen.

Doordat we het onderwerp vermijden, denken we ook nauwelijks na over de risico’s

Hierdoor is er weinig kennis aanwezig over een overlijdensrisicoverzekering. Het grootste deel van de deelnemers aan het onderzoek denkt bijvoorbeeld dat een ORV alleen afgesloten kan worden om een (hypotheek)schuld af te lossen. Maar de verzekering is ook bruikbaar voor:
  • Het betalen van de huur van je huis
  • Het bekostigen van de studie van de kinderen
  • Extra financiële zekerheid voor je nabestaanden, zoals de kosten voor de (extra) kinderopvang of een periode onbetaald verlof voor je partner

Het aantal momenten dat je nadenkt over een overlijdensrisicoverzekering, is klein

Er zijn een aantal belangrijke gebeurtenissen in je leven, waarop je de risico’s van overlijden bespreekt. Over het afsluiten van een ORV wordt op die momenten nagedacht. Denk bijvoorbeeld aan deze life-events: Voor sommige mensen komen deze momenten helemaal niet voor, waardoor er niet voldoende stil wordt gestaan bij de risico’s.

Een overlijdensrisicoverzekering biedt rust en zekerheid 

Bij de onderzoeksdeelnemers die wel een overlijdensrisicoverzekering hebben afgesloten, speelt vooral het verantwoordelijkheidsgevoel een grote rol. De zorg en verantwoordelijkheid die mensen voor hun partner en kinderen voelen, houdt niet op bij hun overlijden. De behoefte om een partner goed achter te laten, is groot.

“Het overlijden van een partner is een emotionele en zware periode", vertelt Ton Migchielsen, ORV-expert bij Interpolis. "Je wilt jouw partner achterlaten met extra rust op financieel gebied. Een overlijdensrisicoverzekering kan hierbij helpen. Het biedt rust voor jezelf, omdat je weet dat je alles goed achterlaat. Maar het geeft ook rust en zekerheid voor je partner. Zo kan er gefocust worden op wat dan echt belangrijk is: rouwen, verwerken en aandacht voor de kinderen of andere familieleden.”