Dit verandert er in 2024 voor huurders en huiseigenaren.

Aankomend huisbezitter of al jaren de eigenaar van een woning? Bezig met de verkoop van jouw onderkomen of ook dit jaar weer huurder van een eigen plek? De aanstaande wijzigingen verschillen per situatie. Daarom brachten we alle veranderingen in categorieën onder. Zo zie je meteen wat voor jou aan de orde is.

Dit zijn de veranderingen voor huurders én huiseigenaren.

Het energieprijsplafond verdwijnt.
Het prijsplafond voor energie werd begin 2023 in het leven geroepen. Dit om de energierekening voor alle huishoudens in ons land betaalbaar te houden. Door invoering van het plafond was er sprake van een limietprijs voor gas en stroom. Als de kosten in werkelijkheid toch hoger bleken, nam de overheid het verschil voor haar rekening. Van deze overheidscompensatie is in 2024 geen sprake meer. Je betaalt dan dus gewoon weer de prijs die je met je energieleverancier afgesproken hebt.

De energiebelastingtarieven wijzigen.
Een gedeelte van de kosten voor gas en elektriciteit bestaat uit belastingen. De overheid wil daarmee zorgen dat je zo min mogelijk energie verbruikt. Omdat een deel van het verbruik als basisbehoefte wordt gezien, bestaat de 'energiebelastingvermindering'. Dit is een soort korting op je energierekening. Ook in 2024 ontvang je die tegemoetkoming van € 603,-. Daar staat wel tegenover dat de energiebelasting op gas met € 0,10 per kuub stijgt. Terwijl de belasting op elektriciteit met ongeveer € 0,02 per kilowattuur daalt. Op deze manier wil de overheid verduurzaming stimuleren.

Dit zijn de veranderingen voor huurders.

Huurtoeslag stijgt en inkomensgrens daalt.
Het kabinet verhoogt de huurtoeslag met maximaal € 416,- per jaar. De inkomensgrens om hiervoor in aanmerking te komen daalt. Kwam je in 2023 niet in aanmerking voor huurtoeslag? Maak dan opnieuw een proefberekening. Mogelijk heb je hier nu wel recht op. Ontvang je momenteel al wel huurtoeslag? Bekijk in Mijn toeslagen op welke aangepaste bijdrage je kunt rekenen.

Invoering Wet Betaalbare Huur
Het vinden van een betaalbare huurwoning; het is in de afgelopen jaren steeds lastiger geworden. Maar de Wet Betaalbare Huur moet daar verandering in brengen. Bij invoering van dit voorstel daalt op termijn de huur van ruim 300.000 middenhuurwoningen. Met gemiddeld € 190,- per maand. Goed om te weten: de nieuwe regels gelden niet voor bestaande huurcontracten en gaan pas bij een nieuwe huurder in.

Dit zijn de veranderingen bij het aankopen van een woning.

Alleenstaanden krijgen meer hypotheek.
Alleenstaanden met een inkomen boven de € 28.000,- kunnen aanspraak maken op een hogere hypotheek. Het gaat om een extra te lenen bedrag van € 16.000,-.

Woningwaardegrens voor startersvrijstelling overdrachtsbelasting stijgt.
Sinds 2021 kunnen starters tussen de 18 en 35 jaar een vrijstelling krijgen voor de overdrachtsbelasting op de aankoop van hun eerste woning. De woningwaardegrens voor de vrijstelling stijgt van € 440.000,- naar € 510.000,-.

Jubelton verdwijnt.
Wil jij je (klein)kind of een ander familielid financieel ondersteunen bij de aankoop van een woning? Dan is het belangrijk rekening te houden met het einde van de zogeheten jubelton. Door de stijgende huizenprijzen in de afgelopen jaren kwam er veel kritiek op de vrijstelling. Want (klein)kinderen van rijke (groot)ouders kunnen door een schenking veel meer voor een huis betalen dan starters zonder vermogende familie. Wil jij nog een schenking doen? Doe dit dan voor 31 december 2023. Tot die tijd bedraagt de belastingvrije drempel € 28.947,-. Daarna is de jubelton volledig van de baan.

Let op: het geld van de jubelton moet binnen 2 jaar gebruikt worden voor de aankoop of verbouwing van een woning. Wordt er geen huis aangekocht of verbouwd? Dan kan de schenking belastingvrij worden teruggestort naar de oorspronkelijke eigenaar.

Energielabel wordt bepalend voor hypotheek.
Het energielabel van een woning gaat de hoogte van de te verkrijgen hypotheek bepalen. Het uitgangspunt hierbij: hoe gunstiger het energielabel is, des te groter het extra te lenen bedrag wordt. Met een energielabel A of B kan dit oplopen tot € 10.000,-. Het label A++++ tot zelfs € 50.000,-. De overheid wil hiermee de aankoop van duurzame woningen stimuleren.

Dit zijn de veranderingen voor huiseigenaren.

ISDE-budget wordt verhoogd.
In 2016 is de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) in het leven geroepen voor huiseigenaren. Dit initiatief moest de kosten voor aansluiting op het warmtenet, isolatiemaatregelen en de aanschaf van zonneboilers en (hybride) warmtepompen betaalbaar maken. De ISDE-subsidie wordt komend jaar voortgezet én de pot wordt aangevuld. Het totaal te vergeven bedrag komt komend jaar op € 591,3 miljoen uit. Ook in 2024 kunnen huiseigenaren dus weer rekenen op financiële ondersteuning voor de verduurzaming van hun woning.

Invoering ‘doe-het-zelfsubsidie' bij isoleren.
Wil je zelf aan de slag met het isoleren van je woning? Dan kun je hiervoor subsidie aanvragen. Hiermee wil de overheid zorgen dat huiseigenaren kosten besparen. Ook geeft dit beperkt beschikbare professionals de ruimte voor moeilijkere klussen. De middelen voor 2024 en 2025 bedragen € 27 miljoen per jaar.

NHG-grens stijgt.
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) – het vangnet als je vanwege werkloosheid, een scheiding of het overlijden van je partner je hypotheek niet meer kunt betalen – gaat inhoudelijk veranderen. Voorheen kwam je in aanmerking als je een woning van maximaal € 405.000,- kocht. Die grens wordt opgehoogd naar € 435.000,-. En heb je energiebesparende maatregelen meegefinancierd? Dan is dat bedrag zelfs nog hoger; € 461.000,- om precies te zijn.

Hypotheekrenteaftrek wordt voor iedereen gelijk.
De hypotheekrenteaftrek is een financiële vergoeding die 130 jaar geleden ingevoerd werd om huiseigenaren te ondersteunen in hun woonlasten. Maar in de loop der jaren is de aftrek steeds verder beperkt en verlaagd. Het fiscale voordeel neemt sinds 2020 jaarlijks met 3% af voor mensen met een jaarinkomen hoger dan € 69.398,-. En vanaf 1 januari 2024 mag iedereen hetzelfde percentage aftrekken, ongeacht de hoogte van het inkomen. Dit percentage bedraagt dan maximaal 36,97%.

Energielabel wordt bepalend voor extra hypotheek verduurzaming woning.
Niet alleen bij de aankoop van een woning met een gunstig energielabel kun je extra hypotheek ontvangen. Ook voor het verduurzamen van je bestaande huis kun je vanaf aankomend kalenderjaar een extra lening krijgen. Dit bedrag loopt bij energielabel A bijvoorbeeld op tot wel € 10.000,-.

Invoering wet kwaliteitsborging.
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt stapsgewijs ingevoerd. Het plan? De wetgeving moet per 1 januari voor nieuwbouwwoningen van kracht zijn. En halverwege 2024 ook bij verbouwingen. Hierdoor worden naast de legeskosten aan de betreffende gemeente ook kosten voor een kwaliteitsborger betaald.

Onbedoelde renteaftrekbeperking wordt gerepareerd.
Had je eerst zelf en vervolgens samen met je partner een woning gekocht? En verkocht je daarna jouw voormalige huis? Dan kon je eerder onbedoeld minder rente aftrekken. Deze renteaftrekbeperking wordt in de toekomst door een voorgestelde wetswijziging voorkomen. En wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 ingevoerd.

Afbouw aftrekpost Wet Hillen zet verder door.
Heb je geen of een kleine hypotheekschuld? Dan is het eigenwoningforfait meestal hoger dan de aftrekbare kosten. In dit geval geeft de Wet Hillen je recht op een extra aftrekpost ter waarde van dit verschil. Maar sinds 2019 wordt deze aftrek verminderd; 30 jaar lang wordt hij jaarlijks 3,33% kleiner. Voor het komende kalenderjaar geldt dat nog 80% van het positieve verschil aftrekbaar is. In 2048 vervalt de aftrek in z’n geheel.

Belasting op VvE-reserves daalt.
Woon je in een appartementencomplex? Dan ben je hoogstwaarschijnlijk lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE ontvangt een bepaald maandbedrag van alle appartementseigenaren. Dit geld wordt gebruikt voor werkzaamheden in en rondom het pand en er wordt extra geld opzij gezet voor groot periodiek onderhoud. Over dat ‘spaargeld’ moet belasting betaald worden. Dit wil de regering inperken. Door het gespaarde bedrag als geld op een gewone bankrekening te beschouwen. Zo hoeft er minder belasting over het bedrag te worden betaald. Deze nieuwe regel gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 gelden.

*Aan informatie op deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend. De toekomstige veranderingen wijken in werkelijkheid mogelijk af.