Transgender of genderdysforie

Worstel je met de gevoelens dat je in het verkeerde lichaam bent geboren? Wij vertellen graag wat wij voor jou kunnen doen. Welke behandelingen zijn er? Hoe zit het met de vergoeding? Wij geven je een overzicht.

Diagnose:

Jouw huisarts of medisch specialist kan je verwijzen naar een genderteam, bijvoorbeeld het VUMC. Dit team bepaalt aan de hand van onderzoeken en gesprekken jouw specifieke situatie. En of je een medische indicatie hebt om in aanmerking te komen voor een behandeling. Voor kinderen zijn de behandelingen anders dan voor volwassenen.

Wat krijg je vergoed?

De zorg van het genderteam, die bestaat uit de diagnose, het onderzoek, de begeleiding en de psychologische ondersteuning, krijg je vergoed vanuit de basisverzekering volgens de voorwaarden van medische specialistische zorg. Let op dat je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Bij een niet gecontracteerde zorgverlener moet je vooraf toestemming aanvragen voor de behandeling. Ook transgender zorg in het buitenland vraag je altijd vooraf bij ons aan.

Naar de voorwaarden en vergoeding van medisch specialistische zorg
Meer over zorg in het buitenland

Hormoonbehandeling:

Het doel van deze behandeling is het lichaam zo veel als mogelijk aan te passen aan het gewenste geslacht.

Wat krijg je vergoed?
De medicijnen krijg je meestal vergoed vanuit de basisverzekering. Soms krijg je een medicijn niet vergoed. Als je bijvoorbeeld een medicijn voorgeschreven krijgt waar een voorkeursmiddel voor aangewezen is. Je krijgt dan alleen het voorkeursmedicijn vergoed.

Naar de vergoeding van geneesmiddelen
Meer over het geneesmiddelenbeleid van Interpolis en voorkeursmiddelen

Geslachtsaanpassende operaties:

Bij een geslachtsaanpassende operatie worden bijvoorbeeld de borsten of geslachtsdelen aangepast door middel van een chirurgische behandeling. Het genderteam beslist of deze operatie mogelijk is.

Wat krijg je vergoed?
Voor de operaties van man naar vrouw of van vrouw naar man gelden specifieke voorwaarden en vergoedingen. Hieronder staat een lijst met alle soorten operaties.

Van man naar vrouw: operaties, behandelingen en hulpmiddelen.

Plastische chirurgie
Je hebt vooraf toestemming van ons nodig als je naar een zorgverlener gaat die geen overeenkomst met ons heeft. Dit geldt voor voor zowel zorgaanbieders in Nederland als in het buitenland. Vraag jouw zorgverlener om de aanvraag te doen. Jouw zorgverlener vindt het aanvraagformulier op onze website voor zorgaanbieders. Onderstaande operaties vallen onder de vergoeding plastische chirurgie:

 • vaginaplastiek
  Dit is het verwijderen penis en scrotum en de constructie van een neovagina. Ook de epilatie van de schaamstreek hoort hierbij. Je krijgt een vergoeding uit de basisverzekering.

 • orchidectomie
  Dit is het verwijderen van alleen de testis. Je krijgt een vergoeding uit de basisverzekering.

 • gezichtsoperaties
  Operaties aan kaak, kin voorhoofd en neus. Jouw behandelaar stelt vooraf een advies op voor de ingreep. Dit advies legt hij samen met duidelijke foto's ter beoordeling voor aan onze medisch adviseur. Na toestemming van onze medisch adviseur vergoeden wij uit de basisverzekering.

 • adamsappel reductie
  Met deze ingreep wordt je adamsappel verkleind. Voor deze behandeling is een vergoeding mogelijk als op een duidelijke foto aantoonbaar is dat de adamsappel meer dan 5 mm uitsteekt. Na toestemming van ons is krijg je een vergoeding uit de basisverzekering.

 • borstvergroting
  Je krijgt alleen een vergoeding uit de basisverzekering na toestemming van ons en als je na een hormoonbehandeling van minimaal 2 jaar geen of nauwelijks borstvorming hebt. Dat betekent dat je aantoonbaar geen inframammairplooi hebt en klierweefsel kleiner dan 1 cm.

  Krijg je geen vergoeding uit de basisverzekering?
  Vanaf 1 februari 2019 kun je een subsidie krijgen voor het plaatsen van borstprotheses. De subsidie is een bijdrage aan het eenmalig plaatsen van borstprotheses en de medische kosten die gepaard gaan met de operatie. Een eventuele hersteloperatie op eigen verzoek krijg je niet vergoed uit de subsidieregeling. Een medisch noodzakelijke nabehandeling krijg je uit de basisverzekering vergoed. Reiskosten krijg je niet vergoed. Het aanvragen van de subsidie verloopt niet via Interpolis. Vanaf 1 februari 2019 kun je de subsidie aanvragen via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

 • epilatie in het gezicht
  Voor deze behandeling heb je een verwijzing door de psycholoog of medisch specialist uit het genderteam nodig én je krijgt de behandeling bij een instituut waarmee het door ons gecontracteerde ziekenhuis een overeenkomst heeft afgesloten. Na toestemming van ons krijg je een vergoeding uit de basisverzekering. Jouw zorgverlener kan online toestemming voor je aanvragen.

  We vergoeden per aanvraag maximaal € 1.750,-.
  • Voor de eerste 2 aanvragen gelden de volgende voorwaarden:
   • je moet in behandeling zijn bij een erkend genderteam. Dit genderteam dient de aanvraag in en;
   • de ontharingsmethode is vrij maar moet doelmatig zijn en;
   • de gezichtsontharing moet plaatsvinden bij een erkende huidtherapeut. Op kwaliteitsregisterparamedici.nl zie je welke huidtherapeuten zijn opgenomen in het kwaliteitsregister voor paramedici. Laat de behandeling uitvoeren door 1 van deze huidtherapeuten.
  • Vanaf de 3e aanvraag gelden de volgende voorwaarden:
   • zie de voorwaarden van de eerste 2 aanvragen die hier ook gelden en;
   • een onderbouwde verklaring van de huidtherapeut over de medische noodzaak waarom de eerdere behandelingen onvoldoende resultaat hebben gehad en waarom verwacht wordt dat een nieuwe behandeling wel resultaat oplevert.

  Wij hebben vanaf de 3e aanvraag ook foto's nodig voor de beoordeling.

  • Als we twijfelen over de doelmatigheid van de behandelingen, dan vragen we foto's op van de haargroei. Alleen extreme gevallen, waarin sprake is van een uitgesproken donkere baard- en snorgroei, zien we als een verminking. We noemen dat een passabiliteitstoornis. Denk daarbij aan de situatie waarbij binnen een halve dag na het scheren een duidelijke donkere waas opkomt. Die je opnieuw moet scheren en die je ook niet onder controle kunt houden (bijvoorbeeld door middel van geregeld harsen).

  Wat vergoeden wij niet:

  • de behandeling bij een schoonheidsspecialist.

Stemverhogende operatie
Bekijk de vergoeding van plastische chirurgie

Logopedie
Het genderteam kan jou doorverwijzen naar een logopedist. Je krijgt een vergoeding uit de basisverzekering.
Bekijk de vergoeding van logopedie

Reiskosten
Reiskosten van en naar de transgenderbehandelingen en -operaties krijg je niet vergoed.

Pruiken
Als je een geslachtsaanpassende operatie hebt gehad, dan krijg je in sommige situaties een pruik vergoed. Bijvoorbeeld als je volledig kaal bent. Bij gedeeltelijke kaalheid beoordelen wij dit individueel. We toetsen dan of de gedeeltelijke kaalheid een typisch mannelijke kaalheid is, zoals inhammen en kaalheid op de kruin. Onze medisch adviseur beoordeelt de aanvraag voor een pruik aan de hand van foto’s.
Bekijk de vergoeding voor pruiken

Invriezen van sperma
Alleen als je een medische indicatie hebt, kun je een vergoeding krijgen voor het afnemen, invriezen en bewaren van geslachtscellen.
Bekijk de vergoeding voor het invriezen van sperma

Van vrouw naar man: operaties, behandelingen en hulpmiddelen.

Plastische chirurgie
Je hebt vooraf toestemming van ons nodig als je naar een zorgverlener gaat die geen overeenkomst met ons heeft. Dit geldt voor voor zowel zorgaanbieders in Nederland als in het buitenland. Vraag jouw zorgverlener om de aanvraag te doen. Jouw zorgverlener vindt het aanvraagformulier op onze website voor zorgaanbieders. Onderstaande operaties vallen onder de vergoeding plastische chirurgie:

 • mastectomie:
  verwijderen van de borsten. Na toestemming van onze medisch adviseur heb je recht op een vergoeding uit de basisverzekering. Ook een eventuele borstcorrectie moet vooraf door onze medische adviseur beoordeeld worden.
 • testisprothese:
  een constructie van een penis, met of zonder urinebuis. Ook de epilatie van de schaamstreek hoort hierbij.
 • phalloplastiek:
  een constructie van een penis, met of zonder urinebuis. Ook de epilatie van de schaamstreek hoort hierbij.
 • metadoioplastiek:
  een constructie van een micropenis, met of zonder urinebuisverlenging.
 • erectieprothese:
  (penisprothese, penispompje): een implantaat dat in de penis wordt gebracht. Dit kan alleen als je ook een phalloplastiekoperatie hebt gehad.

Bekijk de vergoeding voor plastische chirurgie

Medisch specialistische zorg

 • hysterectomie en adnectomie:
  verwijderen van de baarmoeder en eierstokken.
 • colpectomie:
  verwijderen van de vagina.

Bekijk de vergoeding voor medisch specialistische zorg

Invriezen van eicellen
Alleen als je een medische indicatie hebt, kun je een vergoeding krijgen voor het afnemen, invriezen en bewaren van geslachtscellen.
Bekijk de vergoeding voor het invriezen van eicellen

Reiskosten
Reiskosten van en naar de transgenderbehandelingen en -operaties krijg je niet vergoed.

Uitwendige penisprothese
Dit hulpmiddel krijg je niet vergoed.

Hesje of binder
Deze hulpmiddelen krijg je niet vergoed.

Meer over genderdysforie:

Hulp van de ZorgCoach:

Welke zorg je ook krijgt: vaak is er meer mogelijk dan je denkt. Gelukkig hoef je niet alles zelf uit te zoeken.

Je kunt bij onze ZorgCoach terecht voor persoonlijk advies en het regelen van zorg.