Dit verandert er in 2022 voor huurder en huiseigenaar

Een nieuw jaar gaat gepaard met nieuwe regels en tarieven op woongebied. Van het verplicht plaatsen van rookmelders tot aan inkomensafhankelijke huurverhoging. En van een verlaagde hypotheekrenteaftrek tot een hogere energiebelastingteruggave. Wij zetten de belangrijkste veranderingen in 2022 voor je op een rij.

Voor iedere situatie gelden er andere wijzigingen. Daarom hebben we ze in categorieën ondergebracht. Zo zie je in 1 oogopslag wat voor jou van toepassing is. 

Verandering voor huurders

 • Inkomensafhankelijke huurverhoging
  Verhuurders mogen de huur van sociale woningen per 1 juli verhogen bij bewoners met een hoog (midden)inkomen. Hierdoor blijven de huurprijzen voor huishoudens met een lager inkomen betaalbaar. En blijft het voor verhuurders aantrekkelijk om te investeren in nieuwbouw en verduurzaming. De toegestane verhoging bedraagt maximaal € 50,- voor huurders met een hoog middeninkomen. Voor huurders met een hoog inkomen geldt een maximale verhoging van € 100,-.

Veranderingen voor huiseigenaren

 • Start Nationaal Isolatieprogramma
  Bij goed geïsoleerde woningen daalt het energieverbruik, en zo ook de CO2-uitstoot. Een heuse win-win-situatie dus, voor zowel de portemonnee als het milieu. Vanaf 1 januari start het kabinet dan ook met een nationaal isolatieprogramma. Het doel? De slecht geïsoleerde koop- en huurwoningen in Nederland aanpakken en kwetsbare huishoudens ondersteunen. De overheid stelt hiervoor 514 miljoen euro beschikbaar, van 2022 tot en met 2024.

  Het Nationaal Isolatieprogramma richt zich op de volgende punten:
 • Verduurzaming koopwoningen
  De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) voor woningeigenaren, en de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor Vereniging van Eigenaars, worden voortgezet én verhoogd. Zo stijgen de subsidiepercentages komend jaar van 20% naar 30%.

 • Verduurzaming huurwoningen
  Er wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt voor een nieuwe subsidieregeling die aansluit op de bestaande Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV-V). En voor particuliere verhuurders die geen verhuurderheffing verschuldigd zijn, is er volgend jaar de Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH). Deze subsidie biedt financiële steun bij isolerende maatregelen en onderhoud.

 • Ondersteuning huishoudens met lagere inkomens
  Er wordt 150 miljoen euro beschikbaar gesteld om energiearmoede bij kwetsbare groepen tegen te gaan. Het gaat hier om huishoudens met een relatief laag inkomen en een slecht geïsoleerde woning of hoge energierekening. Samen met gemeenten wordt gekeken naar extra ondersteuning. Dit in de vorm van energiebesparende maatregelen zoals een energieloket, energiecoach of isolatieteam.

Wil je meer lezen over het isoleren van je woning met subsidie? In dit artikel lees je er meer over.

 • Verhoogde subsidie voor verduurzaming woning
  Er is binnen de ISDE 258 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het kabinet wil hiervan 228 miljoen gebruiken voor het betaalbaarder maken van aansluitingen op het warmtenet, het nemen van isolatiemaatregelen en het aanschaffen van zonneboilers en (hybride) warmtepompen. Woningeigenaren kunnen hierbij rekenen op een hogere vergoeding. Het subsidiepercentage stijgt van 20% naar 30%. De resterende 30 miljoen wordt besteed aan het subsidiëren van kleinschalige windturbines en zonnepanelen.
 • Hypotheekrenteaftrek daalt bij inkomens hoger dan € 69.398,-
  De hypotheekrenteaftrek; hij werd in 1893 in het leven geroepen als financiële vergoeding. Om de hypotheekrente en het bezit van een eigen woning betaalbaar te houden. En zo het eigen woningbezit te stimuleren. Maar in de loop der tijd is de aftrek door allerlei maatregelen beperkt en verlaagd. Zo neemt het fiscale voordeel sinds 2020 jaarlijks met 3% af voor mensen met een jaarinkomen hoger dan € 69.398,-. Deze lijn zet door tot en met 2023. In 2022 daalt de hypotheekrenteaftrek naar 40% en in 2023 naar 37%.

 • Energiebelasting daalt, belastingteruggave stijgt
  De energiebelasting op elektriciteit daalt met 6,9 cent per kWh. De belasting op gas stijgt daarentegen met 2 cent per kuub. Evenals de vaste belastingteruggave. Die is vanwege de huidige energieprijzen verhoogd. Zo ontvang je geen € 560,- maar € 825,-. Los van de hoeveelheid gebruikte energie levert je dit hoe dan ook een belastingvoordeel van € 265,- op. Onder aan de streep betaalt een huishouden met een gemiddeld stroom- en gasverbruik hierdoor volgend jaar zo’n € 400,- minder belasting.

 • Eigenwoningforfait daalt
  Al sinds 2018 wordt er gesleuteld aan het eigenwoningforfait; het bedrag dat huiseigenaren bij hun inkomen moeten optellen voor de inkomstenbelasting. En ook komend jaar is dit weer het geval. Zo zakt het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.110.000,- van 0,5% naar 0,45%. Voor huizen vanaf € 1.110.000,- blijft het percentage van 2,35% gelijk.

 • Rookmelders vanaf 1 juli ook in bestaande bouw verplicht
  In elk huis in Nederland moet per 1 juli op iedere verdieping een rookmelder hangen. Die verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwhuizen, maar geldt binnenkort ook voor bestaande bouw. En dat is niet zonder reden. Want of je nu in een nieuwbouwhuis woont of niet, je reuk werkt niet tijdens je slaap. Je gehoor daarentegen wel. Ontstaat er bijvoorbeeld brand door kortsluiting, dan word je dus niet wakker van de rooklucht. Maar wél van het luide signaal dat een rookmelder afgeeft. Deze maatregel redt dus echt mensenlevens. Wil je meer lezen over de verplichting van rookmelders? Je leest er alles over in dit artikel.

 • Dubbele energiebelastingheffing verdwijnt
  Duurzaam opgewekte energie tijdelijk opslaan in een batterij. Nu kan het voorkomen dat je er 2 keer energiebelasting voor betaalt. Maar omdat de overheid het duurzaam opwekken van energie juist wil stimuleren in plaats van afstraffen, verdwijnt deze dubbele heffing met ingang van het nieuwe jaar.   

Veranderingen bij aankoop woning

 • Invloed private lease op maximale hypotheek stijgt
  Een private leaseauto weegt straks zwaarder mee voor de maximale hypotheek. Daar waar nu 65% van het contractbedrag wordt aangemerkt als schuld, stijgt dit percentage in april naar 100%. Het volledige leasebedrag staat dan geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Hierdoor valt de maximale hypotheek voor mensen met een private leasecontract lager uit dan voorheen.

 • NHG-grens omhoog, eenmalige NHG-premie omlaag
  De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) — het vangnet als je door financiële problemen vanwege werkloosheid, een scheiding of overlijden van je partner je hypotheek niet meer kunt betalen — verandert inhoudelijk. Nu kom je in aanmerking wanneer je een woning van maximaal € 325.000,- koopt. Die grens wordt per 1 januari verhoogd naar € 355.000,-. En heb je energiebesparende maatregelen meegefinancierd? Dan is dat bedrag zelfs nog hoger: € 376.300,- om precies te zijn. Daarnaast dalen de eenmalige kosten die je betaalt voor een NHG-hypotheek van 0,7% naar 0,6% over de hypotheeksom.