inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Hoe wijzig ik mijn zorgverzekering?
Wijzigingen van uw persoonlijke gegevens in uw zorgverzekering geeft u telefonisch aan ons door. Belt u hiervoor met de ZorgActief Lijn  via telefoonnummer 013 462 20 25 (maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur).

Wat u niet door hoeft te geven:
 • een huwelijk of samenwonen

 • een verhuizing

 • een overlijden

 • een echtsc­heiding, behalve als de verzekeringnemer hierdoor verandert

 • wijziging van uw voorletter(s), tussenvoegsel(s) of achternaam

Deze wijzigingen meldt u bij de gemeente waar u ingeschreven staat. De gemeente geeft dit vervolgens aan ons door. Wijzigingen die hiervan het gevolg zijn, zoals wijziging verzekeringnemer, wijziging postadres (van bijvoorbeeld uitwonende kinderen), wijziging rekeningrekeningnummer, eventueel meeverzekerde kinderen, geeft u wel aan ons door. Deze wijzigingen gaan direct in en werken niet met terugwerkende kracht.

Wat u wel moet doorgeven:

 • van aanvullende verzekering en/of tandheelkundige verzekering veranderen*
 • de hoogte van het eigen risico aanpassen*
 • de betalingstermijn aanpassen*
 • een kind of baby bijschrijven
 • burgerservicenummer(s) doorgeven
 • van collectiviteit veranderen
* deze wijzigingen gaan in per 1 januari van het aankomende kalenderjaar, dit is wettelijk zo bepaald. Wilt u profiteren van 3% korting voor jaarbetaling? Geef dit dan wel vóór 1 januari van enig jaar aan ons door.

Wijziging collectiviteit
Als u door baanverandering een collectiviteit moet verlaten en uw nieuwe werkgever biedt u een andere zorgcollectiviteit, dan kunt u hier tussentijds naartoe overstappen. Van belang is de datum waarop u het verzoek indient:
 • Voor de datum van het nieuwe dienstverband: Als het nieuwe dienstverband op de 1e ingaat dan is de datum waarop u kunt overstappen hetzelfde als de datum van het nieuwe dienstverband. Als uw dienstverband op een andere datum in gaat dan is de overstapdatum de 1e van de maand volgend op de datum van het nieuwe dienstverband.
 • Na datum nieuw dienstverband, maar binnen de termijn van 30 dagen: U kunt binnen 30 dagen na de start in uw nieuwe dienstverband de keuze maken om over te stappen per de 1e van de maand volgend op datum van uw verzoek.
 • Na de termijn van 30 dagen: Doet u uw verzoek meer dan 30 dagen na de start van uw dienstverband kunt pas per 1 januari van het volgende jaar overstappen. Intussen wordt de collectieve polis omgezet in een individuele polis.
Medische selectie
Of u zich nu nieuw aanmeldt of uw lopende verzekering wijzigt, voor de basis­verzekering geldt geen medische selectie. Dat is wettelijk zo geregeld. Stapt u over naar een (hogere) aanvullende verzekering? Dan accepteren wij u tot en met de derde aanvullende verzekering zonder verdere vragen. U kunt deze keuze elk jaar opnieuw maken, als u het ons maar voor 1 januari van het nieuwe jaar laat weten.

GebitActief
Voor het sluiten van een (hogere) tandheelkundig verzekering heeft u geen verklaring van de tandarts nodig. Als u nog geen luxe tandartspakket had, vragen we u voor onze pakketten vanaf GebitActief (€ 1.000,-) wel zelf een korte verklaring in te vullen.

Krijg ik een nieuw polisblad na een wijziging?
Na sommige wijzigingen krijgt u een nieuw polisblad, na andere niet. In onderstaand overzicht kunt u nalezen na welke wijziging u een nieuw polisblad ontvangt.

Wijziging   Nieuw polisblad?  
Collectiviteit ja 
Verzekeringnemer ja 
Persoonlijke gegevens   
   - NAW nee 
   - burgelijke staat nee 
   - telefoonnummer nee 
   - email nee 
   - rekeningnummer nee 
   - incassowijze nee 
   - betaaltermijn ja 
Aanvullende verzekeringen ja 
Eigen risico ja 
Meeverzekeren gezinsleden ja 
Bijschrijven pasgeborenen ja 
Burgerservicenummer (BSN) ja 
Overlijden Bewijs van uitschrijving 

Wilt u ZorgActief opzeggen?