inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Wat verandert er in de zorgverzekering per 1 januari 2018?

Ieder jaar verandert de zorgverzekering, ook in 2018. Denk aan een nieuwe premie, eigen bijdragen en de hoogte van het eigen risico. Op deze pagina vindt u wat bekend is over de zorgverzekering 2018.

De belangrijkste veranderingen op een rij:

 1. Het eigen risico blijft in 2018 € 385,-. 
 2. Er verdwijnen geen vergoedingen uit de basisverzekering. Vanaf januari 2018 wordt het aantal vergoedingen uitgebreid.
 3. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) verwacht een verhoging van de premie van de basisverzekering. Waarschijnlijk wordt deze € 10,- per maand duurder. De uiteindelijke premie stelt iedere verzekeraar zelf vast.

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de meeste zorg uit de basisverzekering. De overheid bepaalt de hoogte van het eigen risico. Voor behandelingen door de huisarts en behandelingen uit de aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen geldt het eigen risico niet.


Lees meer over het eigen risico

Uitbreiding van de basisverzekering

Er verdwijnen geen vergoedingen uit de basisverzekering. Het aantal vergoedingen in de basisverzekering wordt uitgebreid. Check altijd uw polisvoorwaarden voor de volledige vergoeding.

Oefentherapie bij artrose
Veel mensen hebben last van artrose. Dat noemen we ook wel gewrichtsslijtage. Vanaf 2018 komt er een vergoeding van de eerste 12 behandelingen oefentherapie in de basisverzekering. De vergoeding is voor mensen met artrose in de knieën of de heupen. De therapie moet onder toezicht van een oefentherapeut of fysiotherapeut plaatsvinden.

Zittend ziekenvervoer
Reiskosten voor uw behandeling krijgt u in sommige gevallen vergoed. Bijvoorbeeld voor oncologische behandeling radio- of chemotherapie. In 2018 wordt dit uitgebreid met immuuntherapie.

Medicijnen
Door het jaar heen zijn verschillende nieuwe medicijnen aan de basisverzekering toegevoegd.

Verzorging van minderjarige
Heeft uw kind zorg nodig die samenhangt met geneeskundige zorg? Bijvoorbeeld hulp bij het wassen en medicijnen innemen? Dan hebt u vanaf 2018 recht op een vergoeding uit de basisverzekering. Zorg voor minderjarigen in en om het huis blijft onder de Jeugdwet vallen. Bijvoorbeeld hulp bij eten of aankleden.

Aanpassing eigen bijdragen en maximale vergoeding

Voor sommige hulpmiddelen, behandelingen of andere zorg uit de basisverzekering betaalt u een eigen bijdrage. Of u krijgt een maximale vergoeding. De eigen bijdrage of maximale vergoeding verandert in 2018 bij een aantal vergoedingen. Voor onderstaande zorg verandert de eigen bijdrage.

 

Lenzen en brillenglazen in zeer ernstige gevallen
 • Is de gebruiksduur van de lenzen of brillenglazen korter dan 1 jaar? Dan stijgt de eigen bijdrage van € 56,- naar € 57,50 per glas.
 • Is de gebruiksduur van de lenzen of brillenglazen langer dan 1 kalenderjaar? En gaat het om 1 oog? Dan stijgt de eigen bijdrage van € 56,- naar € 57,50 voor 1 glas of lens. Voor 2 ogen stijgt de eigen bijdrage van € 112,- naar € 115,-.
Allergeenvrije of orthopedische schoenen
 • Voor verzekerden jonger dan 16 jaar stijgt de eigen bijdrage van € 67,50 naar € 69,- per paar schoenen.
 • Voor verzekerden van 16 jaar en ouder stijgt de eigen bijdrage van € 135,- naar € 138,- per paar schoenen.
Bevalling
 • Voor een niet medisch noodzakelijke bevalling in een ziekenhuis, geboorte- of kraamcentrum, stijgt de eigen bijdrage van € 242,- naar €245,-. De helft van dit bedrag is voor de moeder en de helft voor het kindje.
 • Voor het gebruik van een verloskamer bij een poliklinische bevalling zonder medische indicatie, stijgt de eigen bijdrage van € 208,- naar € 211,-. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis of geboortecentrum.
Zittend ziekenvervoer
 • De eigen bijdrage van zittend ziekenvervoer stijgt van € 100,- naar € 101,-
 • De eigen bijdrage bij eigen vervoer betaalt u per kilometer. Per kilometer gaat de eigen bijdrage omhoog van € 0,28 naar € 0,30.