Laagste aantal inbraken in 10 jaar, maar opletten tijdens de feestdagen

Het aantal inbraken is met ruim een vijfde gedaald, mede door de uitbraak van het coronavirus. Toch is het belangrijk om aan het einde van het jaar extra alert te zijn. De meeste woninginbraken vinden namelijk plaats tijdens de feestdagen.

Overal in Nederland daalde het inbraakrisico, behalve in Zeeland

Het aantal inbraken neemt al jaren af. In 2019 was er een daling zichtbaar van 8% ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2020 zette deze daling verder door en werd er tot nu toe 22% minder ingebroken, blijkt uit cijfers van de InbraakBarometer van Interpolis. Een behoorlijk verschil, dat deels te verklaren is door corona en door het feit dat we meer thuis zijn dan anders. Vooral tijdens de eerste lockdown nam het aantal inbraken flink af en zagen we een daling van maar liefst 37%. Limburg kende in deze periode relatief de grootste daling van het aantal inbraken: 53%. In Overijssel was de daling met 16% het minst groot.

Tijdens de gedeeltelijke lockdown vanaf oktober daalden de inbraakcijfers ook, maar minder hard dan tijdens de eerste lockdown. Een mogelijke verklaring is dat minder mensen zich aan het thuiswerkadvies houden, blijkt uit data van Google. Na aankondiging van de harde lockdown zette de daling van het aantal inbraken sterker door. Opvallend is dat het inbraakniveau in Zeeland tijdens de 2e lockdown niet daalde, maar met 19% steeg.
infographic die een daling van het aantal inbraken toont

Ook in 2021 zet de daling door

Interpolis verwacht dat in 2021 de daling van het aantal inbraken verder doorzet. Waar in 2012 nog bijna 100.000 (pogingen tot) inbraken waren, was dat in 2018 al gehalveerd. Hoe hard de daling in 2021 doorzet, is mede afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt. Als we ook in het nieuwe jaar veel aan huis gebonden zijn, zal dat terug te zien zijn in de inbraakcijfers. Uitgaande van de dalende trend van de afgelopen jaren, verwachten we dat het totale aantal (pogingen tot) inbraken in 2021 uit zal komen tussen de 28.500 en 31.000.
Het risico op een bezoek van een inbreker ligt nog steeds op de loer, dus neem extra voorzorgsmaatregelen als je van huis gaat.
Jan-Willem Blank, Interpolis

Opletten tijdens de feestdagen

Ondanks deze positieve cijfers is het belangrijk om extra alert te zijn tijdens de feestdagen. Want inbrekers grijpen hun kans als veel huizen verlaten zijn. Jan-Willem Blank, binnen Interpolis verantwoordelijk voor de InbraakBarometer: "Ik verwacht een minder heftige piek tijdens de feestdagen dan voorgaande jaren, omdat we deze kerst wellicht meer thuis zullen zijn. Tijdens de kerstvakantie van 2019 waren er in totaal 2.400 inbraken. Als de huidige trend zich voortzet, verwachten we deze kerstvakantie 30% minder inbraken dan vorig jaar. Wat neerkomt op 1.650 inbraken. Het risico op een bezoek van een inbreker ligt nog steeds op de loer, dus neem extra voorzorgsmaatregelen als je van huis gaat."

4 tips om het inbrekers lastig te maken tijdens de feestdagen

  1. Vier je kerst of oud en nieuw bij anderen? Doe alsof je thuis bent. Zet de verlichting beneden én boven aan door middel van een timer, zet wat halfvolle glazen op tafel en doe niet alle gordijnen dicht. En vraag je buren of ze een oogje in het zeil willen houden.
  2. Tijdens oud en nieuw wordt er gewoonlijk 3 keer meer ingebroken dan op andere dagen in december. Hoewel je dit jaar niet de straat opgaat om het vuurwerk te bewonderen, wil je misschien wel je buren op veilige afstand een gelukkig nieuwjaar wensen. Ook als je maar heel even de deur uitgaat, is het belangrijk om je voor- en achterdeur dicht én op slot te doen. Inbrekers hebben vaak maar 5 minuten nodig om binnen te komen en het huis weer te verlaten met de buit.
  3. Als er nog cadeautjes onder je kerstboom liggen, haal ze dan uit het zicht als je weggaat. Niets zo zuur als dieven die er met jouw zorgvuldig uitgezochte cadeaus vandoor gaan.
  4. Voorkom dat dieven gebruik kunnen maken van ladders, trapjes of andere opstapjes in de tuin om het huis in te komen.

Benieuwd naar het inbraakrisico in jouw wijk tijdens de feestdagen?

infographic die het aantal inbraken in 2020 toont ten opzichte van 2019