Vaker overlast door heftig weer

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme buien, die steeds meer schade aan woningen veroorzaken. Interpolis roept op om op tijd preventiemaatregelen te nemen, onderhoud te plegen en te investeren in particuliere duurzaamheidsinitiatieven om het groeiend aantal schademeldingen het hoofd te bieden.

Nieuwe cijfers en voorspellingen vragen om preventieve maatregelen en oplossingen

Met een stormachtig eerste half jaar van 2020 door stormen Ciara, Dennis en Ellen ontving Interpolis tot nu toe 6472 schademeldingen door regen, sneeuw of smeltwater. ‘We zien dat mensen steeds meer wateroverlast ondervinden door extreme neerslag’, zegt Youri van der Avoird, verantwoordelijk voor Slimme Oplossingen Wonen. Op basis van voorspellingen van het KNMI is het de verwachting dat extreme regen, hagel en droogte door klimaatverandering de komende tientallen jaren verder toeneemt. 

Er zijn dus maatregelen nodig om schade door neerslag te beperken. Youri: ‘ Wij zijn daarom gestart met het stimuleren van de aanleg van zogenoemde groene daken. Gemeenten moedigen dit soort initiatieven vaak al aan via subsidie. Daarnaast adviseert Vereniging Eigen Huis een goede woonverzekering en degelijk onderhoud van huis (vooral het dak) en tuin’. 

Groene daken verlagen de kans op schade

Groene daken nemen 25 liter water per m2 op en houden dit ook vast. Dit verlicht de druk op de riolering en vermindert de kans op wateroverlast. Uiteindelijk wordt het water afgevoerd via de reguliere waterafvoerkanalen. Ook zorgt een groen dak ervoor dat het dak 2 tot 3 keer zo lang meegaat. Het dak wordt beschermd door verschillende lagen en zo maakt het water een minder extreme aanslag op het dak. Daken maar ook woningen zijn zo dus beter beschermd tegen waterschade bij extreme neerslag.