Ik heb schade aan de accessoires van mijn auto. Ben ik hiervoor verzekerd?

Ja. Is uw auto WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco verzekerd? Dan zijn de accessoires verzekerd. Wel moeten de accessoires zich in of op de auto bevinden. Uw accessoires zijn niet verzekerd als uw auto alleen WA verzekerd is.