Ik heb schade aan de accessoires van mijn motor. Ben ik hiervoor verzekerd?

Ja. Is uw motor WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco verzekerd? Dan zijn de accessoires verzekerd. Wel moeten de accessoires zich in en op de motor bevinden. Uw accessoires zijn niet verzekerd als uw motor alleen WA verzekerd is.