Cyberscan

Mens
Mens
Hoe veilig gaat jouw bedrijf om met ICT-apparatuur? Zijn medewerkers in je bedrijf bewust van cyberrisico's? Dat toetsen we in deze categorie.
- -
-
+
++
?
Helemaal oneens
Oneens
Eens
Helemaal eens
Onbekend
We maken medewerkers bewust van digitaal veilig werken en we leggen uit hoe ze dit doen.
i
Door het geven van workshops of tijdens vergaderingen of bijeenkomsten.
- -
-
+
++
?
Medewerkers weten welke apparatuur bedrijfseigendom is en welke regels hierbij horen.
- -
-
+
++
?
We hebben duidelijke spelregels voor het gebruik van social media.
- -
-
+
++
?
Onze IT-beheerders hebben voldoende kennis van cybersecurity.
i
Bijvoorbeeld door bijscholing, relevante vakbladen/websites, certificering.
- -
-
+
++
?
ICT-apparatuur en informatie zijn fysiek beschermd tegen ongeoorloofde toegang.
i
Bijvoorbeeld laptops en computers zijn vergrendeld of er is toegangsbeheer zodat niet zomaar iedereen het bedrijfspand binnen kan.
- -
-
+
++
?
We hebben een procedure om gegevens veilig te verwijderen van afgedankte ICT-apparatuur.
- -
-
+
++
?
Kabels zijn beschermd tegen beschadiging.
- -
-
+
++
?
ICT-apparatuur (met name in de serverruimte) is beveiligd tegen brand en blikseminslag.
- -
-
+
++
?
Organisatie
In deze categorie toetsen we hoe belangrijk ICT is voor jouw bedrijf. En welke maatregelen je bedrijf neemt om cyberrisico's te verminderen.
- -
-
+
++
?
Helemaal oneens
Oneens
Eens
Helemaal eens
Onbekend
Mijn bedrijf is afhankelijk van de beschikbaarheid van de digitale infrastructuur.
i
Digitale infrastructuur is het netwerk en internet.
- -
-
+
++
?
Ik heb duidelijk in beeld welke kritieke systemen zorgen dat mijn bedrijf blijft draaien.
- -
-
+
++
?
Mijn bedrijf is afhankelijk van externe leveranciers voor ICT.
- -
-
+
++
?
Ik ben goed op de hoogte van de online risico's die mijn bedrijf loopt.
- -
-
+
++
?
Het management heeft voldoende aandacht voor cybersecurity.
- -
-
+
++
?
We hebben maatregelen getroffen zodat onze dienstverlening bij uitval of verstoring van ICT doorgaat.
i
Bijvoorbeeld een bedrijfscontinuïteitsplan.
- -
-
+
++
?
Binnen mijn bedrijf is er een duidelijke taakverdeling voor cybersecurity.
i
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor cybersecurity zijn verdeeld over medewerkers. Het is duidelijk wie wat doet.
- -
-
+
++
?
In onze organisatie hebben we gebruikersbeheer geregeld.
i
Met gebruikersbeheer zorgt u er bijvoorbeeld voor dat medewerkers alleen toegang hebben tot programma’s die zij gebruiken om hun taken uit te voeren.
- -
-
+
++
?
Als iemand uit dienst gaat, vervalt per direct de toegang tot onze systemen.
- -
-
+
++
?
We werken volgens de regels van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming.
i
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
- -
-
+
++
?
We verdelen beschikbare informatie naar mate van vertrouwelijkheid.
i
Bijvoorbeeld openbaar, vertrouwelijk of bedrijfsgeheim.
- -
-
+
++
?
Medewerkers weten welke regels gelden voor het werken met persoonsgegevens.
i
U werkt met persoonsgegevens als u deze verzamelt, verwerkt en opslaat.
- -
-
+
++
?
Techniek
Is de ICT-apparatuur in jouw bedrijf beschermd? Werken je medewerkers thuis en onderweg met vertrouwelijke informatie? Technologie is de basis, het is belangrijk dat dit goed geregeld is.
- -
-
+
++
?
Helemaal oneens
Oneens
Eens
Helemaal eens
Onbekend
Het wifi-netwerk is beschermd tegen oneigenlijk gebruik.
- -
-
+
++
?
We hebben het netwerk beveiligd zodat medewerkers eigen apparatuur kunnen gebruiken.
i
Medewerkers kunnen hierdoor veilig hun eigen apparatuur gebruiken zoals USB-sticks, zonder dat dit gevolgen voor het netwerk heeft.
- -
-
+
++
?
Wij hebben maatregelen genomen zodat medewerkers buiten kantoor met vertrouwelijke informatie kunnen werken.
- -
-
+
++
?
Wij maken gebruik van virusscanners en een firewall.
- -
-
+
++
?
We updaten en patchen alle gebruikte systemen en virusscanners regelmatig.
- -
-
+
++
?
We maken dagelijks back-ups en slaan deze op een externe locatie op.
i
Bijvoorbeeld op een externe server of in de Cloud. Zodat u er ook bij kunt als uw netwerk beschadigd is.
- -
-
+
++
?
We vergrendelen werkstations automatisch na enkele minuten inactiviteit.
- -
-
+
++
?
We verplichten medewerkers om hun wachtwoord aan te passen.
- -
-
+
++
?
We houden bij wat er op het bedrijfsnetwerk gebeurt.
i
U houdt bij welke activiteiten er op het netwerk zijn gedaan en door wie, zowel van geautoriseerde als ongeautoriseerde gebruikers.
- -
-
+
++
?
Rapportage Cyberscan
score
Je bedrijf is nog niet goed beschermd tegen cyberrisico's. Hieronder zie je de scores per categorie en tips die daarbij horen. Bekijk ook eens onze dossierpagina Cyber voor informatie en concrete handvatten waar je nu al mee aan de slag kunt.
Je bedrijf is al goed beschermd tegen cyberrisico's, maar het kan natuurlijk altijd beter. Hieronder zie je de scores per categorie en tips die daarbij horen. Kijk ook eens op onze dossierpagina Cyber voor informatie en concrete handvatten waar je nu al mee aan de slag kunt.
Er is in jouw bedrijf veel aandacht voor cybersecurity, heel goed! Hieronder zie je de scores per categorie. Wil je informatie over hoe je jouw bedrijf nog beter kunt beschermen en hoe je up-to-date blijft? Kijk dan eens op onze dossierpagina Cyber.
Score en maatregelen per thema
Mens
De mens is vaak de zwakke schakel op het gebied van digitale veiligheid. Het is belangrijk dat je medewerkers goed op de hoogte zijn van de risico's die het bedrijf loopt. Op dit onderdeel scoort je bedrijf onvoldoende.
De mens is vaak de zwakke schakel op het gebied van digitale veiligheid. Het is belangrijk dat je medewerkers goed op de hoogte zijn van de risico's die het bedrijf loopt. Op dit onderdeel scoort je bedrijf voldoende.
De mens is vaak de zwakke schakel op het gebied van digitale veiligheid. Het is belangrijk dat je medewerkers goed op de hoogte zijn van de risico's die het bedrijf loopt. Op dit onderdeel scoort je bedrijf erg goed.
Maatregelen:
 • Stel duidelijke regels op voor je medewerkers over het gebruik van social media.
 • Wil je weten wat je nog meer kunt doen? Kijk dan eens op onze dossierpagina Cyber.
 • Stel duidelijke regels op over het gebruik van zelf meegenomen apparaten, zoals USB-sticks.
 • Stel duidelijke regels op voor je medewerkers over het gebruik van social media.
 • Stel duidelijke regels op over het gebruik van zelf meegenomen apparaten, zoals USB-sticks.
 • Wijs medewerkers op de regels die op hen van toepassing zijn.
 • Maak medewerkers bewust van de mogelijke risico's.
 • Stel duidelijke regels op over het gebruik van zelf meegenomen apparaten, zoals USB-sticks.
 • Wijs medewerkers op de regels die op hen van toepassing zijn.
 • Maak medewerkers bewust van de mogelijke risico's.
Antwoord onbekend:
Je beantwoordde 1 of meer vragen met "onbekend". Het is belangrijk dat je weet hoe cybersecurity in je bedrijf geregeld is. Wil je een uitgebreide risico-analyse en een gesprek met een expert? Bestel dan een van onze cyberdiensten in de Preventiewinkel.
Organisatie
Een organisatie die op orde is, is minder kwetsbaar voor cyberdreigingen. Het begint met aandacht voor cybersecurity binnen het management. Op dit onderdeel scoort jouw bedrijf onvoldoende.
Een organisatie die op orde is, is minder kwetsbaar voor cyberdreigingen. Het begint met aandacht voor cybersecurity binnen het management. Op dit onderdeel scoort jouw bedrijf voldoende.
Een organisatie die op orde is, is minder kwetsbaar voor cyberdreigingen. Het begint met aandacht voor cybersecurity binnen het management. Op dit onderdeel scoort jouw bedrijf erg goed.
Maatregelen:
 • Breng de online risico’s voor je bedrijf in kaart en maak een back-up plan.
 • Wil je weten wat je nog meer kunt doen? Kijk dan eens op onze dossierpagina Cyber.
 • Stel regels en procedures op voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.
 • Zorg ervoor dat iemand die uit dienst gaat, direct geen toegang meer heeft tot de systemen.
 • Maak je gebruik van externe ICT-leveranciers? Maak dan duidelijke afspraken en zorg dat je in beeld hebt van welke leveranciers je gebruik maakt.
 • Breng de online risico’s voor je bedrijf in kaart en maak een back-up plan.
 • Stel regels en procedures op voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.
 • Zorg ervoor dat iemand die uit dienst gaat, direct geen toegang meer heeft tot de systemen.
 • Maak je gebruik van externe ICT-leveranciers? Maak dan duidelijke afspraken en zorg dat je in beeld hebt van welke leveranciers je gebruik maakt.
 • Zorg ervoor dat iemand die uit dienst gaat, direct geen toegang heeft tot de systemen.
Antwoord onbekend:
Je beantwoordde 1 of meer vragen met "onbekend". Het is belangrijk dat je weet hoe cybersecurity in jouw bedrijf geregeld is. Wil je een uitgebreide risicoanalyse en een gesprek met een expert? Bestel dan een van onze cyberdiensten van CyberInZicht.
Techniek
Technologie is de basis. Cybercriminelen komen gemakkelijk jouw bedrijf binnen als technische apparatuur niet goed beveiligd is. Op dit onderdeel scoort jouw bedrijf onvoldoende.
Technologie is de basis. Cybercriminelen komen gemakkelijk jouw bedrijf binnen als technische apparatuur niet goed beveiligd is. Op dit onderdeel scoort jouw bedrijf voldoende.
Technologie is de basis. Cybercriminelen komen gemakkelijk jouw bedrijf binnen als technische apparatuur niet goed beveiligd is. Op dit onderdeel scoort jouw bedrijf erg goed.
Maatregelen:
 • Neem maatregelen zodat medewerkers ook buiten kantoor veilig werken met vertrouwelijke gegevens.
 • Wil je weten wat je nog meer kunt doen? Kijk dan eens op onze dossierpagina Cyber.
 • Maak dagelijks back-ups en sla deze op een externe locatie op.
 • Update systemen en virusscanners regelmatig.
 • Verplicht medewerkers om hun wachtwoord aan te passen.
 • Neem maatregelen zodat medewerkers ook buiten kantoor veilig werken met vertrouwelijke gegevens.
 • Maak dagelijks back-ups en sla deze op een externe locatie op.
 • Update systemen en virusscanners regelmatig.
 • Verplicht medewerkers om hun wachtwoord aan te passen.
 • Update systemen en virusscanners regelmatig.
Antwoord onbekend:
Je beantwoordde 1 of meer vragen met "onbekend". Het is belangrijk dat je weet hoe cybersecurity in jouw bedrijf geregeld is. Wil je een uitgebreide risico-analyse en een gesprek met een expert? Bestel dan een van onze cyberdiensten in de Preventiewinkel.
Download rapportage
!
Het downloaden is niet gelukt. Probeer het nog een keer.
De online scan is een momentopname, waarbij we uitsluitend de meest voorkomende cyberrisico's in kaart brengen. Als je onze aanbevelingen opvolgt, verbetert jouw ICT-omgeving en loop je minder risico, maar wij kunnen niet garanderen dat deze 100% veilig is.