Stormschade aan jouw auto of motor

Is dit verzekerd?

Op dekking WA + Beperkt Casco en WA + Volledig Casco is stormschade verzekerd

Je hebt geen verplicht eigen risico. Je motorvoertuig is verzekerd als deze omwaait door de storm en als er iets tegen je auto aanwaait door de storm. Met alleen een WA-dekking ben je niet verzekerd voor stormschade.

Geen gevolgen voor je schadevrije jaren

Meld je bij ons een stormschade aan je auto? Dan heeft dit geen gevolgen voor je trede op de bonus-malusladder en het aantal schadevrije jaren. Je hoeft voor stormschade geen schadeformulier in te vullen zolang er geen andere partij bij betrokken is.

Je auto laten repareren

We leggen je graag stap voor stap uit hoe je de schade kunt melden en (laten) herstellen. Zo ben je voorbereid en kunt je snel weer verder.

Mijn auto heeft schade door storm