Enkelzijdige en tweezijdige schade

Hoe is schade met 1 of meerdere betrokkenen verzekerd?

Wat is enkelzijdige en tweezijdige schade?

U ziet een paaltje over het hoofd waardoor u een deuk in uw bumper rijdt. Of u verliest de macht over het stuur en rijdt tegen een boom. Als u de enige betrokken verkeersdeelnemer bent is het een enkelzijdige schade. Bij tweezijdige schade zijn minimaal 2 verkeersdeelnemers betrokken bij het ongeval. Denk aan bijvoorbeeld een botsing tussen 2 auto's. Of een aanrijding tussen een automobilist en een fietser of voetganger.

Enkelzijdige schade: botsing met een voorwerp

Een enkelzijdig ongeval ontstaat bijvoorbeeld als u de controle over het stuur verliest. U raakt dan van de weg en botst ergens tegenaan. Of u belandt met de auto in het water. Enkelzijdige schade ontstaat ook vaak tijdens het inparkeren of achteruit rijden. U raakt dan bijvoorbeeld een paaltje, muur of geparkeerde auto.

Enkelzijdige schade verzekeren

Met de verplichte WA-autoverzekering bent u alleen verzekerd voor schade die u bij iemand anders veroorzaakt. Met de all-riskdekking bij onze WA+ Volledig Casco autoverzekering bent u ook voor enkelzijdige autoschade (schade aan uw eigen auto) verzekerd. Letselschade bij uzelf is niet gedekt. Als u het herstel van enkelzijdige schade door ons laat vergoeden, heeft dat waarschijnlijk gevolgen voor het aantal opgebouwde schadevrije jaren en uw premie. Soms kunt u beter de kosten zelf betalen. Lees ook wat u kunt doen als de schade niet verzekerd is.

Tweezijdige schade: schade bij u en een ander

Bent u bij een aanrijding betrokken en is er tweezijdige schade? En is de aanrijding veroorzaakt door een andere bestuurder? Dan kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen. Regel dit ter plekke met een schadeformulier. Is deze bestuurder niet goed verzekerd? Dan kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Tweezijdig ongeval met fietser of voetganger

Fietsers en voetgangers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Als u botst met een fietser of voetganger, bent u als automobilist aansprakelijk. Tenzij er sprake is van overmacht. Voor welke schade u moet betalen, hangt af van de leeftijd van de fietser of voetganger én van wat u en de ander fout hebben gedaan. Hebt u als automobilist schade door een fout van een fietser of voetganger? Dan kunt u die schade wél claimen bij de fietser of voetganger (of zijn AVP-verzekering).

Tweezijdige schade verzekeren

Hebt u tweezijdige schade veroorzaakt of bent u medeschuldig? Dan betalen wij voor de schade van de ander. Dat valt onder uw WA-verzekering. Hebt u een allrisk-dekking? Dan betalen we ook voor de schade aan uw eigen auto. Als de kosten niet hoog zijn, kunt u de schade misschien beter zelf betalen. Anders vervalt de no-claimkorting op uw premie.

Schade melden

Hebt u een botsing gehad met iemand anders (en is er tweezijdige schade)? Vul ter plekke met de andere persoon een schadeformulier in. Daarna meldt u de schade bij ons, zodat we u snel kunnen helpen. De andere persoon meldt de schade bij zijn eigen verzekeraar. De verzekeraars regelen onderling de aansprakelijkheid. Hebt u enkelzijdige schadeAls u direct contact met ons opneemt, vertellen we u alles over uw dekking en de gevolgen voor uw verzekeringspremie. En we adviseren u over het beste schadeherstelbedrijf voor het herstel van uw auto.