Corona: wat is verzekerd?

U wilt met een gerust hart op reis en genieten van uw vakantie. Vanwege corona is het verstandig om dubbel te checken hoe u verzekerd bent. Zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Daarom zetten we graag de belangrijkste dekkingen voor u op een rij.

Welke gevolgen heeft het voor mijn reis- en annuleringsverzekering als Nederland code rood heeft vanuit het ECDC (Europese RIVM)?

Let op: de kleurcode die het ECDC afgeeft, is niet dezelfde kleurcode als die het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor landen buiten Nederland afgeeft. De kleurcodes die het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgeeft, hebben gevolgen voor onze reis- en annuleringsverzekering. De kleurcode die het ECDC afgeeft voor Nederland heeft dat niet.

Het annuleren van uw reis door de kleurcode vanuit het ECDC is geen verzekerde gebeurtenis op onze Doorlopende en Kortlopende Annuleringsverzekering. Ook als u hierdoor in het buitenland in quarantaine moet, is annulering van uw reis niet verzekerd. Maakt u door een verplichte quarantaine vanwege de kleurcode vanuit het ECDC extra reis- en verblijfkosten? Ook die zijn niet verzekerd op onze Doorlopende en Kortlopende Reisverzekering.

Wij adviseren u contact op te nemen met uw reisorganisatie als u vragen heeft over de gevolgen voor uw reis vanwege de kleurcode vanuit het ECDC.

Corona en onze Doorlopende Reisverzekering 

 • Als u op reis corona krijgt waardoor u te ziek bent om uw vakantie voort te zetten of verder te reizen, dan zijn de extra kosten die u maakt om naar huis te komen verzekerd.
 • Als u op reis corona krijgt en u moet in quarantaine, dan zijn de extra reis- en verblijfskosten verzekerd.
 • Als het gebied waar u op vakantie bent kleurcode oranje krijgt, dan blijft u verzekerd tot het einde van uw vakantie.
 • Als u op reis corona krijgt, dan zijn de (extra) zorgkosten verzekerd op de dekking Geneeskundige kosten.
 • Als u op reis bent en er wordt een dierbare in Nederland ernstig ziek door corona, dan kunt u uw reis afbreken en eerder terugkomen. De extra kosten die u maakt om naar huis te komen zijn verzekerd.
Let op: bovenstaande dekkingen gelden als u op reis bent in een gebied met kleurcode groen of geel.

Corona en onze Doorlopende Annuleringsverzekering

 • Als u of een medeverzekerde op de polis vlak voor vertrek corona krijgt, is annulering van de reis verzekerd. We vragen hiervoor een positieve PCR-test of een doktersverklaring.
 • Als een dierbare ernstig ziek wordt, waardoor u niet op vakantie kunt, is annulering van de reis verzekerd.

Veelgestelde vragen reisverzekering (doorlopend en kortlopend)

Ben ik verzekerd als ik in Nederland op reis ga?

Ja, als u in Nederland op reis gaat met (minimaal 1) geboekte overnachting, bent u verzekerd.

Ben ik verzekerd als ik naar een gebied ga dat kleurcode oranje of rood heeft?

Maakt u een niet-noodzakelijke reis naar een gebied dat de kleurcode oranje heeft?
Dan bent u niet verzekerd als u corona-gerelateerde schade oploopt of daarvoor kosten moet maken. Zoals extra reis- en verblijfkosten of medische kosten omdat u vanwege corona wordt opgenomen in het ziekenhuis. Dit betekent dat schade die u heeft of kosten die het gevolg zijn van corona-gerelateerde gebeurtenissen voor uzelf zijn.


U bent wel verzekerd voor schade die niet gerelateerd is aan corona. Zoals medische kosten als gevolg van bijvoorbeeld een beenbreuk, bagage die wordt gestolen of pech met uw auto. U moet daarvoor wel de juiste dekking(en) gesloten hebben. Op uw verzekeringsbewijs ziet u hoe u verzekerd bent.


Maakt u een noodzakelijke reis naar een gebied dat de kleurcode oranje heeft?

U bent dan wel verzekerd. Ook als het om corona-gerelateerde schade gaat. Er is sprake van een noodzakelijke reis als u bijvoorbeeld:

 • een familielid of goede vriend(in) bezoekt die onverwacht ernstig ziek of gewond is en waarvan de kans bestaat dat hij of zij binnenkort overlijdt;
 • naar een begrafenis of crematie van een familielid of goede vriend(in) gaat;
 • tijdelijk in het buitenland gaat studeren in het kader van een voltijdstudie terwijl er nog geen kleurcode oranje gold op het moment van inschrijven.

Maakt u een reis naar een gebied dat de kleurcode rood heeft?
Dan bent u niet verzekerd. Ook niet voor schade die niet gerelateerd is aan corona. 

Blijf ik verzekerd als ik in een gebied ben waar de kleurcode op dat moment van groen of geel verandert in oranje?
Ja, u blijft dan verzekerd. U mag uw reis afmaken en blijft daarbij verzekerd. U hoeft niet zo snel mogelijk te vertrekken. Dit is in tegenstelling tot wat er in de voorwaarden staat. Krijgt u corona tijdens uw reis? Dan bent u verzekerd volgens de dekking(en) die u bij ons verzekerd heeft. Verandert de kleurcode van het gebied in rood, dan moet u wel zo snel mogelijk vertrekken om verzekerd te blijven.
Maakt het voor de verzekering uit of ik wel of niet ben gevaccineerd?
Nee, dit maakt geen enkel verschil.
Zijn de (extra) reiskosten verzekerd als ik naar huis wil omdat het gebied waar ik ben de kleurcode oranje of rood krijgt?
Nee, de extra reiskosten die u maakt om het gebied te verlaten zijn niet verzekerd op de reisverzekering.
Zijn de extra reis- en verblijfskosten verzekerd als ik op reis in quarantaine moet, maar zelf geen corona heb?
Nee, de extra reis- en verblijfskosten die u hierdoor moet maken zijn niet verzekerd op de reisverzekering. Bijvoorbeeld als u uw hotelkamer niet mag verlaten. Ook het omboeken van uw vlucht betalen wij niet. Wij adviseren u om in zo’n geval contact op te nemen met uw reisorganisatie, verhuurder of vervoersmaatschappij.

Krijgt u zelf corona en moet u daarom in quarantaine?
Dan zijn de extra reis- en verblijfkosten wel verzekerd. 
Als ik op reis corona krijg en medische kosten maak of langer moet blijven, zijn deze kosten dan verzekerd?

Ja, de extra reis- en verblijfkosten die u hierdoor moet maken zijn verzekerd op de reisverzekering. Voorwaarde is dat u in een gebied bent dat kleurcode groen of geel heeft. Of u maakt een noodzakelijke reis in een gebied met kleurcode oranje. 


Medische kosten zijn verzekerd op uw zorgverzekering. Heeft u medische kosten die uw zorgverzekering niet vergoedt? Mogelijk zijn deze kosten dan verzekerd op uw reisverzekering als u de aanvullende dekking 'Geneeskundige kosten' heeft. Let op: als u medische kosten tijdens de reis moet maken, dan moet u altijd contact opnemen met uw zorgverzekering óf onze alarmcentrale. Zo ontstaan er achteraf nooit onzekerheden over de vergoeding van de kosten. 

Als ik op reis corona krijg, kan ik dan naar Nederland om behandeld te worden?
Dit hangt van uw (medische) situatie af. Een eventueel vervoer terug naar Nederland gaat altijd in overleg met onze alarmcentrale. Voorwaarde is altijd dat u in een gebied bent dat kleurcode groen of geel heeft. Of u maakt een noodzakelijke reis in een gebied met kleurcode oranje.
Zijn de kosten voor een verplichte coronatest (vóór of tijdens mijn reis) verzekerd?

Nee, kosten voor een verplichte coronatest om te kunnen reizen of een gebied/land binnen te mogen, zijn niet verzekerd. 

In enkele gevallen worden de kosten voor een coronatest wel vergoed. Bijvoorbeeld als deze vereist is bij een noodzakelijke medische behandeling. Dit gaat altijd in overleg met onze alarmcentrale. Voorwaarde is altijd dat u in een gebied bent dat kleurcode groen of geel heeft. Of u maakt een noodzakelijke reis in een gebied met kleurcode oranje. 

Veelgestelde vragen annuleringsverzekering (doorlopend en kortlopend)

Zijn mijn annuleringskosten verzekerd als een land, vervoersmaatschappij of accommodatie mij niet toelaat omdat ik niet gevaccineerd ben, mijn vaccinatie te lang geleden is of het merk vaccin niet wordt geaccepteerd?
Nee, dit is niet verzekerd op onze annuleringsverzekering.
Ik mag niet op reis omdat ik niet gevaccineerd ben. Is annulering van de reis verzekerd?
Dit is alleen verzekerd als u op advies van uw arts geen vaccinatie krijgt en deze vaccinatie voor het gebied waar u naartoe reist verplicht is. En u dit niet kon weten.
Is het annuleren of afbreken van mijn reis vanwege het ontstaan van kleurcode oranje of rood op mijn reisbestemming in het buitenland verzekerd?

Nee, corona is geen onverwachte gebeurtenis meer. Dit is wel verzekerd als u uw reis boekte vóór 26 maart 2020 en ook uw Doorlopende Annuleringsverzekering voor deze datum sloot. Voorwaarde is ook dat het gebied waar u naar toe gaat, op het moment van boeken de kleurcode groen of geel had. Op de Kortlopende Annuleringsverzekering is geen dekking voor annuleren of afbreken vanwege kleurcode oranje of rood.

Krijgt u of een reisgenoot corona of wordt een familielid of dierbare ernstig ziek of overlijdt door corona? Dan is annulering of afbreking van de reis wel verzekerd op de Doorlopende Annulering. Krijgt u of een reisgenoot corona of wordt een familielid in de 1e of 2e graad ernstig ziek of overlijdt door corona? Dan is annulering of afbreking van de reis wel verzekerd op de Kortlopende Annulering.

Is het annuleren of afbreken van mijn reis vanwege het ontstaan van kleurcode oranje of rood op mijn reisbestemming in Nederland verzekerd?
Nee, dat is niet verzekerd. Voor Nederland zelf geeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken geen kleurcode af. Het annuleren van de reis op basis van de kleurcode oranje of rood is voor Nederland dus niet van toepassing. De overige redenen voor annulering of afbreking die in de voorwaarden worden genoemd, zijn wel van toepassing op reizen in Nederland.
Ik wil nu een reis boeken naar een gebied dat op dit moment de kleurcode oranje of rood heeft. Is annulering daarvan verzekerd?
Bij schade moet er altijd sprake zijn van een onverwachte gebeurtenis. Sinds 26 maart 2020 zien wij het ontstaan van de kleurcode oranje of rood door corona niet meer als onverwacht. Het annuleren van uw reis door de kleurcode oranje of rood veroorzaakt door corona is dus niet verzekerd. Annuleert u uw reis vanwege een andere geldige reden? Dan bent u wel verzekerd.
Ikzelf, mijn reisgenoot, een familielid of goede vriend(in) krijgt corona. Is annulering of afbreken van mijn reis verzekerd?

U krijgt zelf corona
Als u corona krijgt, is annulering of afbreking van uw reis verzekerd. Voorwaarde is dat u op korte termijn zou reizen en dat u een doktersverklaring of positieve PCR-test heeft. Een positieve antigeentest is gelijk aan een positieve PCR-test. Dit geldt alleen voor een antigeentest die is afgenomen door de GGD of door een commerciële instelling erkend door de GGD en/of RIVM (overheid). Heeft u een doorlopende annuleringsverzekering? Dan krijgt u bij het afbreken van uw reis een vergoeding voor de niet gebruikte vakantiedagen. U heeft dan een doktersverklaring nodig waaruit blijkt dat u vanwege medische problemen eerder naar huis moest gaan.

Uw reisgenoot krijgt corona
Gaat uw reisgenoot hierdoor op korte termijn niet op reis of breekt hij of zij hierdoor de reis af? En reist u samen met die persoon heen en terug en wordt u nu alleenreizend? Dan is dit verzekerd op uw annuleringsverzekering. Uw reisgenoot moet dan wel een eigen annuleringsverzekering hebben waarop de gebeurtenis verzekerd is. Heeft uw reisgenoot deze verzekering niet? Dan bent u ook niet verzekerd.

Een familielid of goede vriend(in) krijgt corona
Reist u op korte termijn of bent u al op reis en is uw familielid of vriend(in) zo ziek dat de kans van overlijden op korte termijn groot is? Dan is het annuleren of afbreken van uw reis verzekerd op uw Doorlopende Annuleringsverzekering. Heeft u een Kortlopende Annuleringsverzekering? Dan is dit alleen verzekerd als het om een familielid in de 1e of 2e graad gaat. Bijvoorbeeld uw moeder, broer of kind. Gaat het om een goede vriend(in) dan is dat niet verzekerd.

Ik heb een reis geboekt maar ik vertrek niet binnen 14 dagen. Kan ik nu mijn annulering al melden?

Wij kunnen u niet helpen met vragen of annuleringen als u niet binnen 14 dagen vertrekt
Neem contact op met uw reisorganisatie, verhuurder of vervoersmaatschappij. Zij bespreken met u de mogelijkheden. Reist u niet binnen 14 dagen? Dan is nu nog niet duidelijk of uw reis door kan gaan. Bijvoorbeeld omdat de kleurcode nog kan veranderen. Houd de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten.


Ik wil toch mijn reis nu annuleren
Neem contact op met uw reisorganisatie, verhuurder of vervoersmaatschappij. Zij bespreken met u de mogelijkheden. Wij kunnen u helaas (nog) niet helpen.


Ik heb alleen nog een aanbetaling voor mijn reis gedaan en twijfel of ik de rest moet betalen

Wij kunnen u niet adviseren of u de rest van de reiskosten moet betalen. Neem hierover contact op met de organisatie waarbij u uw reis geboekt heeft.

Is annulering van mijn reis naar het buitenland verzekerd als ik vanwege verplichte quarantaine en/of inreisbeperkingen niet kan of wil gaan?
Nee, dat is geen verzekerde gebeurtenis. Wij adviseren u contact op te nemen met uw reisorganisatie. Mogelijk kunnen zij u hierin tegemoetkomen.
Op mijn reisbestemming gelden allerlei coronamaatregelen (bijvoorbeeld winkels, zwembaden dicht) waardoor ik niet wil gaan. Is annulering van mijn reis verzekerd?
Nee, dat is geen verzekerde gebeurtenis.
De geldigheid van mijn voucher vervalt in 2021 maar ik wil nu niet op vakantie. Wat kan ik doen?
Neem contact op met uw reis- of vervoerorganisatie. Zij bespreken met u de mogelijkheden. 

Algemene veelgestelde vragen

Ik zoek de laatste informatie over de kleurcodes van verschillende landen
Alle informatie en kleurcodes per land vindt u op www.nederlandwereldwijd.nl.
Moet ik meewerken aan een medisch onderzoek op het vliegveld?
Door de verspreiding van het coronavirus worden in veel landen mensen getest op het virus. Op vliegvelden kunnen reizigers in bepaalde gevallen een medisch onderzoek ondergaan. Lees wat uw rechten en plichten zijn als iemand u een medisch onderzoek oplegt.
Meld uw schade of annulering online of via de app
Meld uw schade of annulering online of via de app. In geval van annulering: mail de verklaring van de reisorganisatie, verhuurder of vervoersmaatschappij naar schadeafhandeling@interpolis.nl en zet in het onderwerp uw schadenummer. Het schadenummer vindt u in uw schadeoverzicht op Mijn Interpolis of in de app.
Mijn vraag staat hier niet tussen
Heeft u een Interpolis reisverzekering? En heeft u schade of een vraag over uw verzekering met betrekking tot corona? Bel ons op +31 13 580 12 34. Kies in het menu voor optie 1 en daarna optie 5. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Nog niet verzekerd bij Interpolis?

Dit zijn de voordelen van onze Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering:
 • 24/7 hulp door Interpolis Alarmcentrale
 • eenvoudig aan- en uitzetten van dekkingen via de Rabo app
 • dagelijks opzegbaar

Controleer vóór vertrek de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Controleer vóór vertrek de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op de reisadviezen per land staat een overzicht met de reisadviezen per land.
 • Bereid uw reis goed voor. De checklist van het Ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u op weg.
 • Reist u naar het buitenland? Meld u dan aan bij de 24/7 informatieservice van Buitenlandse Zaken. U wordt dan voortdurend op de hoogte gehouden van wijzigingen in de situatie ter plaatse.

Gaat uw corona vraag over een andere verzekering?

Rechtsbijstand

Wat moet u doen als u door corona geen werk meer heeft? Of welke rechten heeft u als uw reis door corona wordt geannuleerd?

Vrouw achter laptop

Zorgverzekering

Heeft u vragen over uw gezondheid of over uw zorg afspraken? En hoe maakt u gebruik van onze ZorgConsulent? 

Jongetje plakt pleister op het gezicht van vader. Met de interpolis zorgactief zorgverzekering krijgt u een basisverzekering met uitgebreide pakketkeuze.

Alle verzekeringen

Heeft u vragen over het coronavirus en uw autoverzekering, hypotheekbescherming of overlijdensrisicoverzekering?

Ik ben ziek maar moet toch werken | Interpolis Juridisch Advies