Welk eigen risico heb ik op mijn Alles in één Polis?

Het eigen risico is een gedeelte van het schadebedrag dat u zelf moet betalen. In onderstaande gevallen hebt u een eigen risico:

 

BuitenDeDeur verzekering

Bij elke schade hebt u een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

 

Woonhuisverzekering

Bij schade aan uw woning door storm hebt u een eigen risico van € 200,-.

Inboedel Uitgebreid
U hebt geen verplicht eigen risico. Wel kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U kunt kiezen uit € 0,-, € 100,- of € 200,-. Dit vrijwillig eigen risico geldt per gebeurtenis.

Inboedel All-Risk
Hebt u schade aan uw spullen door een plotselinge gebeurtenis, die niet in het rijtje hieronder staat? Bijvoorbeeld doordat u iets laat vallen. Dan geldt er een verplicht eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

Als u schade hebt door onderstaande gebeurtenissen, dan hebt u geen eigen risico:

  • brand, elektriciteit en ontploffing
  • storm en neerslag
  • inbraak en diefstal
  • vandalisme en relletjes
  • water, stoom, gas en olie
  • botsen, inslaan en vallen van buitenaf
  • stroomuitval
  • scherven
  • zinken van uw woonboot

Hebt u een huurwoning of appartement?
En moet u volgens het huurcontract of reglement van de VvE de schade aan uw woning betalen? Of gaat het om schade aan verbeteringen van uw woning die u hebt aangebracht? Dan geldt bij schade aan uw woning door een plotselinge gebeurtenis die niet in het rijtje hierboven staat, ook een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

 

Doorlopende Reisverzekering Bagage 

Bij schade aan een GSM, smartphone, tablet of laptop hebt u een eigen risico van € 50,- per object, per gebeurtenis.

 

Autoverzekering

U hebt geen verplicht eigen risico. Bij Beperkt- en Volledig Casco kiest u voor een vrijwillig eigen risico van € 0,-, € 150,- of € 300,-. Dit vrijwillig eigen risico geldt per gebeurtenis.
Bij ruitreparatie geldt dit eigen risico niet. Bij ruitvervanging is het eigen risico maximaal € 150,-.

 

Bootverzekering

Bij schade aan uw zeilboot tijdens een wedstrijd hebt u een eigen risico van 2% van het verzekerde bedrag.


Hebt u schade?

Dat is natuurlijk heel vervelend voor u. Wij helpen u daarom zo goed en zo snel mogelijk. Zodat u weer verder kunt.