Welk eigen risico heb ik op mijn Alles in één Polis?

Het eigen risico is een gedeelte van het schadebedrag dat u zelf moet betalen. In onderstaande gevallen hebt u een eigen risico:

 

BuitenDeDeur verzekering

Bij elke schade hebt u een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis. 

 

Woonhuisverzekering

Bij schade aan uw woning door storm hebt u een eigen risico van € 200,-.

Inboedelverzekering
Hebt u schade aan uw spullen door een plotselinge gebeurtenis, die niet in het rijtje hieronder staat? Bijvoorbeeld doordat u iets laat vallen. Dan geldt er een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

Als u schade hebt door onderstaande gebeurtenissen, dan hebt u geen eigen risico:

  • brand, elektriciteit en ontploffing
  • storm en neerslag
  • inbraak en diefstal
  • vandalisme en relletjes
  • water, stoom, gas en olie
  • botsen, inslaan en vallen van buitenaf
  • stroomuitval
  • scherven
  • zinken van uw woonboot

Hebt u een huurwoning of appartement?
En moet u volgens het huurcontract of reglement van de VvE de schade aan uw woning betalen? Of gaat het om schade aan verbeteringen van uw woning die u hebt aangebracht? Dan geldt bij schade aan uw woning door een plotselinge gebeurtenis die niet in het rijtje hierboven staat, ook een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

 

Doorlopende Reisverzekering Bagage 

Bij schade aan een GSM, smartphone, tablet of laptop hebt u een eigen risico van € 50,- per object, per gebeurtenis.

 

Bootverzekering

Bij schade aan uw zeilboot tijdens een wedstrijd hebt u een eigen risico van 2% van het verzekerde bedrag.


Hebt u schade?

Dat is natuurlijk heel vervelend voor u. Wij helpen u daarom zo goed en zo snel mogelijk. Zodat u weer verder kunt.
Lees meer over wat u kunt doen bij schade