Welk eigen risico heb ik op mijn Alles in één Polis?

Het eigen risico is een gedeelte van het schadebedrag dat je zelf moet betalen. In onderstaande gevallen heb je een eigen risico:

 

BuitenDeDeur verzekering

Bij elke schade heb je een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

 

Woonhuisverzekering

Bij schade aan je woning door storm heb je een eigen risico van € 200,-.

Inboedel Uitgebreid
Je hebt geen verplicht eigen risico. Wel kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Je kunt kiezen uit € 0,-, € 100,- of € 200,-. Dit vrijwillig eigen risico geldt per gebeurtenis.

Inboedel All-Risk
Heb je schade aan je spullen door een plotselinge gebeurtenis, die niet in het rijtje hieronder staat? Bijvoorbeeld doordat je iets laat vallen. Dan geldt er een verplicht eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

Als je schade hebt door onderstaande gebeurtenissen, dan heb je geen eigen risico:

  • brand, elektriciteit en ontploffing
  • storm en neerslag
  • inbraak en diefstal
  • vandalisme en relletjes
  • water, stoom, gas en olie
  • botsen, inslaan en vallen van buitenaf
  • stroomuitval
  • scherven
  • zinken van je woonboot

Heb je een huurwoning of appartement?
En moet je volgens het huurcontract of reglement van de VvE de schade aan je woning betalen? Of gaat het om schade aan verbeteringen van je woning die je hebt aangebracht? Dan geldt bij schade aan je woning door een plotselinge gebeurtenis die niet in het rijtje hierboven staat, ook een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

 

Doorlopende Reisverzekering Bagage 

Bij schade aan een GSM, smartphone, tablet of laptop heb je een eigen risico van € 50,- per object, per gebeurtenis.

 

Autoverzekering

Je hebt geen verplicht eigen risico. Bij Beperkt- en Volledig Casco kies je voor een vrijwillig eigen risico van € 0,-, € 150,- of € 300,-. Dit vrijwillig eigen risico geldt per gebeurtenis.
Bij ruitreparatie geldt dit eigen risico niet. Bij ruitvervanging is het eigen risico maximaal € 150,-.

 

Bootverzekering

Bij schade aan je zeilboot tijdens een wedstrijd heb je een eigen risico van 2% van het verzekerde bedrag.


Heb je schade?

Dat is natuurlijk heel vervelend voor je. Wij helpen je daarom zo goed en zo snel mogelijk. Zodat je weer verder kunt.