Thijs Launspach: de uitdagingen van thuiswerken

Thijs Launspach is psycholoog en stress-deskundige. Als zzp’er zag hij bedrijven en ondernemers om zich heen geraakt worden door de coronacrisis. In dit artikel deelt hij tips over hoe je tijdens een crisis goed zorgt voor je bedrijf, je mensen én voor jezelf.

Onze hele manier van werken verandert opeens

Waar het kan, moet thuis worden gewerkt. Dit vraagt nogal wat van ons aanpassingsvermogen. Weg zijn de routines van je vaste werkplek, de vergaderingen waar iedereen aanwezig was, het gezamenlijke lunchen, de wandelclub en de grappen bij het koffieapparaat. Het gebrek aan structuur kan een negatieve invloed hebben op je gemoedstoestand. Onze gewoontes zijn onze houvast. Moet je die overboord gooien, dan kan dat zorgen voor ontregeling en verwarring. Met het thuiswerken valt bovendien het zo belangrijke sociale deel van onze werkdag weg.

Thuiswerken brengt allerlei praktische uitdagingen met zich mee

Belangrijk is dat je een manier vindt om werk en privé gescheiden te houden. Ook is het nodig om je verwachtingen van wat je gedaan krijgt, bij te stellen. Je krijgt waarschijnlijk iets minder gedaan en dat is gezien de omstandigheden niet erg. Hoe je dit doet, en nog 7 tips over hoe je gezond thuiswerkt, lees je in dit artikel.

De omstandigheden vereisen dus dat we onze manier van leven en van werken volledig omgooien. Dat vraagt een enorme flexibiliteit. Het is gemakkelijk om je mee te laten sleuren door de waan van de dag en je op basis van het nieuws zorgen te gaan maken. Bedenk dat dit ook komt door hoe je hersenen werken. Je aandacht wordt makkelijker gegrepen door negatief nieuws dan door positieve berichten. We hebben de neiging alert te willen zijn, en alle mogelijke informatie tot ons te nemen. Zeker als het over gevaar gaat. Je hoeft echter niet alle mogelijke onheilsberichten tot je te nemen. Het is juist goed om je af en toe van het nieuws af te sluiten.
Thijs Launspach

Het gevoel hebben dat je iets kunt dóén, is goed voor je mentale gezondheid

Hoe meer er verandert, hoe belangrijker het wordt om invloed uit te oefenen op waar je wél controle over hebt. Zo’n handelingsperspectief (het gevoel hebben dat je iets kunt dóén), is goed voor je mentale gezondheid. Wees dus vooral praktisch. Richt je thuiskantoor in naar je eigen smaak. Bel vrienden en collega’s, ook als je niets te melden hebt. Zet regelmatig een goede kop thee voor jezelf. In deze tijden is niet alleen de zorg voor anderen, maar ook self care essentieel.

Voor mij als zzp’er verandert er niet eens zo veel: ik ben sowieso al gewend om overal en nergens te werken. Meestal doe ik dat in een gezellig koffiezaakje, maar nu kan dat niet (ik heb geprobeerd om thuis een mp3 af te spelen met koffietentgeluiden, maar dat was toch niet hetzelfde). Nu mijn fysieke afspraken niet doorgaan, doe ik mijn besprekingen per telefoon vanuit mijn geïmproviseerde kantoor in mijn slaapkamer. Dat voelde in eerste instantie onwennig en stressvol, maar inmiddels ben ik eraan gewend. Ik probeer het positief te zien. Het grote voordeel van minder opdrachten is dat ik nu eens toekom aan de projecten die al een tijd op de plank lagen - bijvoorbeeld het opstarten van een nieuwsbrief.

Voordat je een routine hebt gevonden, kan het thuiswerken zorgen voor onrust

Maar heb je de kinderziektes er eenmaal uit en heb je de draai te pakken? Dan is het best te doen, of misschien zelfs wel prettig - zo is althans mijn eigen ervaring. Wat dat betreft is het vergelijkbaar met een digitale detox. In eerste instantie zorgt de nieuwe situatie even voor meer stress, maar ben je eenmaal gewend, dan biedt het juist meer rust. Geef het wat tijd, wees niet boos op jezelf als het even wennen is, en vind je draai. Dan valt dat thuiswerken eigenlijk best mee.
Thijs Launspach (@thijslaunspach) is psycholoog en stress-deskundige. Hij schreef onder meer de boeken Fokking Druk (2018) en Werken met Millennials (2019).