Waar moet je op letten als je zorgverzekeringen gaat vergelijken?

Ieder jaar is het de moeite waard om je zorgverzekering onder de loep te nemen. Niet alleen vanwege de premieveranderingen, maar ook omdat je bijvoorbeeld bepaalde zorg niet meer nodig hebt of juist extra zorg verwacht in de toekomst. Wij geven tips om de beste zorgverzekering voor jouw situatie te kiezen.

De basisverzekering

De basis zorgverzekering (ziektekostenverzekering) is verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt. De overheid bepaalt welke zorg in het basispakket zit. Dit is dus bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde. Denk hierbij aan de huisarts, medicijnen en ziekenhuiszorg. Deze kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering. 
 
Toch is de basispremie bij iedere zorgverzekeraar anders en bieden zorgverzekeraars verschillende basispakketten aan. Dit heeft te maken met:
  1. Het serviceniveau: verzekeringen waarbij je alles alléén online regelt, zijn vaak goedkoper. Veel mensen vinden dit heel handig en kiezen daarom voor een online zorgverzekering. Misschien vind jij juist persoonlijk contact fijn en sluit je daarom liever een verzekering met deze telefonische service af. Andere services waaraan je kunt denken, zijn: gespreid betalen van het eigen risico, manier van declareren (bijvoorbeeld via een app), zorgbemiddeling bij wachtlijsten, vergoeding voor een second opinion en preventieve oplossingen.

  2. Keuzevrijheid voor zorgverleners: worden behandelingen in het ziekenhuis bij jou in de buurt ook vergoed? En is de verloskundigenpraktijk of fysiotherapeut van jouw wens door de verzekeraar gecontracteerd? Iedere verzekeraar maakt eigen afspraken met zorgverleners. Als het belangrijk voor je is om bij de zorgverlener van jouw keuze behandeld te worden, check dan wélke afspraken jouw zorgverzekeraar gemaakt heeft. Deze afspraken kun je makkelijk opzoeken via overzichten en tools van de verschillende verzekeraars. Is jouw zorgverlener niet-gecontracteerd? Dan kun je er vaak wel terecht, maar betaal je mogelijk een deel van de kosten zelf.

De hoogte van je eigen risico bepalen

Voor de basisverzekering heeft iedereen een verplicht eigen risico van € 385,-. Als je zorg nodig hebt, betaal je eerst het verplicht eigen risico. Daarna krijg je vergoeding uit de basiszorgverzekering. In de basisverzekering zit ook zorg waarvoor je geen eigen risico betaalt. Bijvoorbeeld huisartsenzorg, zorg voor kinderen jonger dan 18 jaar en kraamzorg.

Als je bijna geen zorgkosten verwacht (minder dan € 385,-), kun je het eigen risico verhogen tot € 885,-. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de maandelijkse premie. Houd er wel rekening mee dat je altijd onverwacht medische zorg nodig kunt hebben. Het is daarom handig een potje achter de hand te hebben, om eventuele zorgkosten te kunnen betalen. 

Een aanvullende zorgverzekering kiezen

Mogelijk heb je nu een aanvullende ziektekostenverzekering omdat je regelmatig naar een fysiotherapeut gaat, een aantal tandartsbezoeken hebt gehad of een kind hebt gekregen. Bekijk eens of je vergoedingen voor deze extra zorg volgend jaar ook nog nodig hebt. Misschien heb je voldoende aan een lagere aanvullende verzekering of is de basisverzekering al genoeg. Lees hier tips die kunnen helpen bij het kiezen van een aanvullende zorgverzekering.
 
De zorg die je de afgelopen tijd gebruikte, kun je makkelijk inzien via het online account bij jouw zorgverzekeraar. Dit geeft een goed beeld van wat je vergoed kreeg en misschien ook wat je het komende jaar nodig hebt. 

Hoe werkt overstappen?

Overstappen van zorgverzekering is 1 keer per jaar mogelijk: vanaf half november tot 1 januari. Wil je overstappen naar een zorgverzekering van Interpolis? Dan zeggen wij je oude zorgverzekering voor je op. Daar hoef je zelf niets voor te doen.

Interpolis heeft 2 zorgverzekeringen

ZorgCompact is een online basisverzekering met 1 aanvullende verzekering. ZorgActief is een basisverzekering met een uitgebreide pakketkeuze. Zo kies je de zorgverzekering die bij je past.